Visa sökformulär

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet ger Västerås pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Syftet är att att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre. Rådet ska vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och pensionärsrådet kommer varje år överens om en verksamhetsplan med de mest prioriterade frågorna.

Rådet består av 14 ledamöter plus ersättare. Fem av dem är förtroendevalda. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Ordförande

  • Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden

Förtroendevalda ledamöter

  • Jonas Cronert (S), förste vice ordförande i äldrenämnden, förste vice ordförande i byggnadsnämnden
  • Anna Nordin (M), andre vice ordförande i äldrenämnden
  • Monica Stolpe Nordin (C), ersättare i byggnadsnämnden
  • Amy Bustos Teljebäck (S), ersättare i kulturnämnden, förste vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
  • Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden

Ersättare

  • Elisabeth Wäneskog (KD) ledamot i äldrenämnden
  • Per-Åke Olofsson (S), ledamot i kulturnämnden
  • Anna Nordanberg (L), ordförande i överförmyndarnämnden
  • Ulf Jansson (C), ledamot i tekniska nämnden

Ansvarig tjänsteperson på stadsledningskontoret är Christin Tjärnheden.

Kallelse

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF Reviderad

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet ((KPR)PDF

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2020-10-06 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2020-11-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2021-02-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2021-04-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

Protokoll

2021

2021-02-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2020

2020-11-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2020-10-06 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-05-28 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar studiedag inklusive bilagorPDF

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018-06-20 Anteckningar från Kommunala pensionärsrådets (KPR) studiedagPDF

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017

2017-11-07 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017-09-21 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017-06-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar från studiedagPDF
Bilaga, Informationsmaterial 1-2PDF

2017-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-4PDF

2017-02-15 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-5PDF

2016

2016-11-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF

2016-09-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-3PDF

2016-05-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2016-03-30 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2015

2015-10-01 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, reviderade riktlinjerPDF
Bilaga, lägesrapportPowerpoint
Bilaga, e-hemtjänstPDF
Bilaga, vad är revision?Powerpoint

2015-04-29 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF

2015-03-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF