Visa sökformulär

Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden 2023

I Västerås finns det 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Nämnderna har oftast en offentlig del där allmänhet kan delta och lyssna. Den andra delen är inte är offentlig enligt kommunallag. Mötet startar oftast med möjlighet för allmänheten att ställa korta frågor om nämndens verksamhet max 15 minuter. Hur det förhåller sig exakt kan du alltid ta del av på www.vasteras.se/namndhandlingssok Länk till annan webbplats. sju dagar innan respektive sammanträde.

Nämndsammanträden 2023

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Maria Sannesjö (C)

Marie Pernhall (M)

Christoffer Anderberg (M)

Marléne Tamlin (MP)

Sven Jonsson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

    Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...