Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden 2023

I Västerås finns det 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Nämnderna har oftast en offentlig del där allmänhet kan delta och lyssna. Den andra delen är inte är offentlig enligt kommunallag. Mötet startar oftast med möjlighet för allmänheten att ställa korta frågor om nämndens verksamhet max 15 minuter. Hur det förhåller sig exakt kan du alltid ta del av på www.vasteras.se/namndhandlingssok sju dagar innan respektive sammanträde.

Nämndsammanträden 2023

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37

jonas.cronert@vasteras.se

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

karin.westlund@vasteras.se

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

irene.hagstrom@vasteras.se

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Sven Jonsson (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Reidun Andersson (C)

Marie Pernhall (M)

Marcus Möller (M)

Marléne Tamlin (MP)

Vakant (SD)