Visa sökformulär

Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden 2023

I Västerås finns det 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Nämnderna har oftast en offentlig del där allmänhet kan delta och lyssna. Den andra delen är inte är offentlig enligt kommunallag. Mötet startar oftast med möjlighet för allmänheten att ställa korta frågor om nämndens verksamhet max 15 minuter. Hur det förhåller sig exakt kan du alltid ta del av på www.vasteras.se/namndhandlingssok Länk till annan webbplats. sju dagar innan respektive sammanträde.

Nämndsammanträden 2023

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Maria Sannesjö (C)

Marie Pernhall (M)

Christoffer Anderberg (M)

Marléne Tamlin (MP)

Sven Jonsson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...