Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestiderna, kallelser och protokoll för Västerås stad och de kommunala bolagen samt kommunalförbunden.

Handlingar och protokoll

Samtliga nämnders och styrelsers handlingar, kallelser och protokoll

Observera att det är den version av handlingarna som gått ut inför sammanträdet vilket innebär att de kan ha reviderats i samband med beslut.

Protokoll från våra bolag och kommunalförbund

Är du intresserad av en handling som inte finns publicerad här eller har du frågor inför mötet? Vänd dig till Kontaktcenter så hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Nämndsammanträden

I Västerås stad finns 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Kommunstyrelsen sammanträder 20 gånger per år. Här kan du se sammanträdesdatum för alla nämnder.


Sammanträdesplan nämnder 2024 Pdf, 139 kB.

2024

1 februari klockan 13.30
7 mars klockan 13.30
11 april klockan 13.30
2 maj klockan 13.30
13 juni klockan 13.30
5 september klockan 13.30
3 oktober klockan 13.30
24 oktober klockan 08:30 (budgetfullmäktige)
7 november klockan 13.30
5 december klockan 13.30

2024

17 januari klockan 13.30
7 februari klockan 13.30
21 februari klockan 11.00
6 mars klockan 08.00
20 mars klockan 13.30
27 mars, heldag bolagsdag
10 april klockan 13.30
24 april klockan 13.30
8 maj klockan 13.30

22 maj klockan 13.30
5 juni klockan 13.30
28 augusti klockan 13.30
11 september klockan 13.30
25 september klockan 13.30
9 oktober klockan 13.30
14 oktober klockan 13.30
23 oktober klockan 13.30
6 november klockan 13.30

20 november klockan 13.30
27 november, heldag bolagsdag
11 december klockan 13.30

2024

23 januari klockan 13.00
20 februari klockan 13.00
19 mars klockan 13.00
23 april klockan 13.00
21 maj klockan 13.00
18 juni klockan 13.00
27 augusti klockan 13.00
24 september klockan 13.00
29 oktober klockan 13.00
19 november klockan 13.00
17 december klockan 13.00

2024

25 januari klockan 13.00
21 februari klockan 08.30
21 mars klockan 13.00
25 april klockan 13.00
23 maj klockan 13.00
19 juni klockan 13.00
29 augusti klockan 13.00
26 september klockan 13.00
17 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
12 december klockan 13.00

2024

25 januari klockan 13.30
22 februari klockan 13.30
21 mars klockan 13.30
25 april klockan 13.30
23 maj klockan 13.30
13 juni klockan 09:00
29 augusti klockan 13.30
26 september klockan 13.30
23 oktober klockan 09:00
21 november klockan 13.30
12 december klockan 09:00

2024

23 januari klockan 13.00
20 februari klockan 13.00
19 mars klockan 13.00
23 april klockan 13.00
21 maj klockan 13.00
11 juni klockan 13.00
27 augusti klockan 13.00
24 september klockan 13.00
22 oktober klockan 13.00
22 november klockan 13.00
10 december klockan 13.00

2024

23 januari klockan 9.00
20 februari klockan 9.00
19 mars klockan 9.00
23 april klockan 9.00
21 maj klockan 9.00
11 juni klockan 9.00
27 augusti klockan 9.00
24 september klockan 9.00
22 oktober klockan 9.00
22 november klockan 9.00
10 december klockan 9.00

2024

25 januari klockan 13.00
22 februari klockan 13.00
21 mars klockan 13.00
25 april klockan 13.00
23 maj klockan 13.00
19 juni klockan 13.00
29 augusti klockan 13.00
26 september klockan 13.00
30 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
19 december klockan 13.00

2024

25 januari klockan 14.00
22 februari klockan 14.00
28 mars klockan 09:00
25 april klockan 14.00
23 maj klockan 14.00
17 juni klockan 14.00
4 september klockan 14.00
10 oktober klockan 14.00
4 november klockan 14.00
12 december klockan 14.00

2024

30 januari klockan 13.00
20 februari klockan 13.00
26 mars klockan 13.00
29 april klockan 13.00
28 maj klockan 13.00
25 juni klockan 14.00
27 augusti klockan 13.00
24 september klockan 13.00
22 oktober klockan 13.00
26 november klockan 13.00
17 december klockan 13.00

2024

24 januari klockan 9.00
21 januari klockan 9.00
21 februari klockan 9.00
20 mars klockan 9.00
24 april klockan 9.00
22 maj klockan 9.00
18 juni klockan 9.00
21 augusti klockan 9.00
18 september klockan 9.00
23 oktober klockan 9.00
20 november klockan 9.00
11 december klockan 9.00

2024

23 januari klockan 13.00
20 februari klockan 13.00
26 mars klockan 13.00
23 april klockan 13.00
21 maj klockan 13.00
18 juni klockan 13.00
27 augusti klockan 13.00
24 september klockan 13.00
22 oktober klockan 13.00
18 november klockan 13.00
17 december klockan 13.00

2024

24 januari klockan 14.00
21 februari klockan 14.00
20 mars klockan 14.00
17 april klockan 14.00
23 maj klockan 14.00
19 juni klockan 14.00
18 september klockan 14.00
23 oktober klockan 14.00
21 november klockan 14.00
18 december klockan 14.00

2024

23 januari klockan 13.30
20 februari klockan 8.30
19 mars klockan 13.30
23 april klockan 13.30
21 maj klockan 13.30
19 juni klockan 13.30
27 augusti klockan 13.30
24 september klockan 13.30
22 oktober klockan 13.30
19 november klockan 13.30
12 december klockan 13.30

2024

24 januari klockan 9.00
21 februari klockan 9.00
20 mars klockan 9.00
24 april klockan 9.00
22 maj klockan 9.00
12 juni klockan 9.00
28 augusti klockan 9.00
25 september klockan 9.00
23 oktober klockan 9.00
20 november klockan 9.00
11 december klockan 9.00

2024

31 januari klockan 14.00
20 mars klockan 14.00
22 maj klockan 14.00
19 juni klockan 14.00
18 september klockan 14.00
4 december klockan 14.00

2024

23 januari klockan 13.30
27 februari klockan 13.30
26 mars klockan 13.30
23 april klockan 13.30
28 maj klockan 13.30
11 juni klockan 13.30
27 augusti klockan 13.30
24 september klockan 13.30
22 oktober klockan 13.30
26 november klockan 13.30
17 december klockan 13:30

2024

21 februari klockan 10.00
27 mars, i samband med KS bolagsdag
29 maj klockan 10.00
25 september klockan 10.00
27 november, i samband med KS bolagsdag

2024

25 januari klockan 9.00
20 februari klockan 13.00
19 mars klockan 13.00
23 april klockan 13.00
21 maj klockan 13.00
17 juni klockan 13.00
20 augusti klockan 13.00
17 september klockan 13.00
22 oktober klockan 13.00
19 november klockan 13.00
10 december klockan 13.00

2024

17 januari klockan 13.00
21 februari klockan 13.00
20 mars klockan 13.00
17 april klockan 13.00
22 maj klockan 13.00
12 juni klockan 13.00
21 augusti klockan 13.00
18 september klockan 13.00
23 oktober klockan 13.00
20 november klockan 13.00
18 december klockan 13.00