Visa sökformulär

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestiderna, kallelser och protokoll för Västerås stad och de kommunala bolagen samt kommunalförbunden.

Handlingar och protokoll

Samtliga nämnders och styrelsers handlingar, kallelser och protokoll

Observera att det är den version av handlingarna som gått ut inför sammanträdet vilket innebär att de kan ha reviderats i samband med beslut.

Protokoll från våra bolag och kommunalförbund

Är du intresserad av en handling som inte finns publicerad här eller har du frågor inför mötet? Vänd dig till Kontaktcenter så hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Nämndsammanträden 2023

I Västerås stad finns 19 nämnder och styrelser som sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Kommunstyrelsen sammanträder 20 gånger per år. Här kan du se sammanträdesdatum för alla nämnder.

Sammanträdesplan nämnder 2023 Pdf, 102.4 kB.

2 februari klockan 16.00
9 mars klockan 16.00
13 april klockan 16.00
11 maj klockan 13.00
15 juni klockan 16.00
7 september klockan 13.00
5 oktober klockan 16.00
26 oktober klockan 08:30 (budgetfullmäktige)
9 november klockan 16.00
7 december klockan 16.00

18 januari klockan 13:30
8 februari klockan 13:30 (överläggning inställd)
22 februari klockan 13:30
8 mars klockan 09:00 (överläggning inställd)
22 mars klockan 13:30
12 april klockan 13:30 (Kommunstyrelsens överläggning start klockan 10.00, ordinarie sammanträde klockan 13:30)
26 april klockan 13:30
10 maj klockan 13:30 (Kommunstyrelsens överläggning start klockan 10.00, ordinarie sammanträde klockan 13:30)
24 maj klockan 13:30
7 juni klockan 13:30

23 augusti klockan 13:30
6 september klockan 13:30 (Kommunstyrelsens överläggning start klockan 10.00, ordinarie sammanträde klockan 13:30)
20 september klockan 13:30
4 oktober klockan 13:30 (Kommunstyrelsens överläggning start klockan 10.00, ordinarie sammanträde klockan 13:30)
16 oktober klockan 13:30
18 oktober klockan 13:30
8 november klockan 13:30 (Kommunstyrelsens överläggning start klockan 10.00, ordinarie sammanträde klockan 13:30)
29 november klockan 13:30
13 december klockan 13:30

24 januari klockan 13.00
21 februari klockan 13.00
28 mars klockan 13.00
25 april klockan 13.00
23 maj klockan 13.00
20 juni klockan 13.00
22 augusti klockan 13.00
26 september klockan 13.00
24 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
19 december klockan 13.00

26 januari klockan 13.00
23 februari klockan 13.00
30 mars klockan 13.00
20 april klockan 13.00
25 maj klockan 13.00
21 juni klockan 13.00
31 augusti klockan 13.00
21 september klockan 13.00
19 oktober klockan 13.00
30 november klockan 13.00
14 december klockan 13.00

26 januari klockan 13.30
23 februari klockan 13.30
23 mars klockan 13.30
27 april klockan 13.30
25 maj klockan 13.30
15 juni klockan 13.30
31 augusti klockan 13.30
21 september klockan 13.30
19 oktober klockan 13.30
16 november klockan 13.30
7 december klockan 13.30

24 januari klockan 13.00
21 februari klockan 13.00
21 mars klockan 13.00
18 april klockan 13.00
16 maj klockan 13.00
13 juni klockan 13.00
29 augusti klockan 13.00
26 september klockan 13.00
24 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
12 december klockan 13.00

24 januari klockan 9.00
21 februari klockan 9.00
21 mars klockan 9.00
21 april klockan 9.00
16 maj klockan 9.00
13 juni klockan 9.00
29 augusti klockan 9.00
26 september klockan 9.00
24 oktober klockan 9.00
21 november klockan 9.00
12 december klockan 9.00

26 januari klockan 13.00
23 februari klockan 13.00
30 mars klockan 13.00
27 april klockan 13.00
25 maj klockan 13.00
21 juni klockan 13.00
24 augusti klockan 13.00
28 september klockan 13.00
25 oktober klockan 13.00
23 november klockan 13.00
21 december klockan 13.00

26 januari klockan 14.00
23 februari klockan 14.00
23 mars klockan 13.00
27 april klockan 13.00
25 maj klockan 13.00
19 juni klockan 13.00
31 augusti klockan 13.00
28 september klockan 13.00
23 oktober klockan 13.00
23 november klockan 13.00
18 december klockan 13.00

31 januari klockan 14.30
21 februari klockan 14.30
27 mars klockan 14.30
25 april klockan 14.30
30 maj klockan 14.30
19 juni klockan 14.30
29 augusti klockan 14.30
26 september klockan 14.30
24 oktober klockan 14.30
28 november klockan 14.30
19 december klockan 14.30

17 januari klockan 9.00
25 januari klockan 9.00
22 februari klockan 9.00
22 mars klockan 9.00
26 april klockan 9.00
24 maj klockan 9.00
20 juni klockan 9.00
23 augusti klockan 9.00
20 september klockan 9.00
25 oktober klockan 9.00
22 november klockan 9.00
13 december klockan 9.00

24 januari klockan 13.00
21 februari klockan 13.00
21 mars klockan 13.00
25 april klockan 13.00
23 maj klockan 13.00
20 juni klockan 13.00
29 augusti klockan 13.00
26 september klockan 13.00
24 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
19 december klockan 13.00

25 januari klockan 14.00
23 februari klockan 14.00
23 mars klockan 14.00
25 april klockan 14.00
23 maj klockan 14.00
21 juni klockan 14.00
27 september klockan 14.00
25 oktober klockan 14.00
22 november klockan 14.00
20 december klockan 14.00

24 januari klockan 13.30
21 februari klockan 8.30
21 mars klockan 13.30
18 april klockan 13.30
16 maj klockan 13.30
13 juni klockan 13.30
29 augusti klockan 13.30
26 september klockan 13.30
24 oktober klockan 13.30
21 november klockan 13.30
14 december klockan 13.30

25 januari klockan 9.00
22 februari klockan 9.00
22 mars klockan 9.00
19 april klockan 9.00
17 maj klockan 9.00
14 juni klockan 9.00
30 augusti klockan 9.00
27 september klockan 9.00
25 oktober klockan 9.00
22 november klockan 9.00
13 december klockan 9.00

31 januari klockan 14.00
16 maj klockan 13.30
12 september klockan 14.00
14 november klockan 14.00
14 december klockan 14.00

24 januari klockan 13.30
21 februari klockan 13.30
21 mars klockan 13.30
25 april klockan 13.30
23 maj klockan 13.30
13 juni klockan 13.30
22 augusti klockan 13.30
26 september klockan 13.30
24 oktober klockan 13.30
21 november klockan 13.30
12 december klockan 13.30

22 februari
22 mars
18 april (heldag)
31 maj
27 augusti
22 november (heldag)

24 januari klockan 13.00
21 februari klockan 13.00
21 mars klockan 13.00
25 april klockan 13.00
30 maj klockan 13.00
19 juni klockan 13.00
22 augusti klockan 13.00
19 september klockan 13.00
24 oktober klockan 13.00
21 november klockan 13.00
12 december klockan 13.00

18 januari klockan 13.00
22 februari klockan 13.00
22 mars klockan 13.00
19 april klockan 13.00
17 maj klockan 13.00
14 juni klockan 13.00
16 augusti klockan 13.00
20 september klockan 13.00
18 oktober klockan 13.00
22 november klockan 13.00
13 december klockan 13.00

 

 

Ser dokumentet konstigt ut?

Ser ett dokument konstigt ut när du försöker öppna det i webbläsaren Edge? Testa att öppna det med en pdf-läsare istället.

Nytt i Västerås

  • Startklart för sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden

    Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska påbörja en detaljplaneprocess. Arbetet med en detaljplan brukar ta ett till två år och följer en process enligt Plan- oc...

  • Detaljplaner för Kopparlunden har vunnit laga kraft

    De nya detaljplanerna för Kopparlunden har nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att vi kan börja skapa det nya Kopparlunden där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Fastighetsägarna kan nu söka bygglov för nya byggnader...

  • Detaljplaner för Kopparlunden antagna

    Framtidens Kopparlunden kommer allt närmare. Den 2 september beslutade kommunfullmäktige i Västerås att anta tre nya detaljplaner för området. De är en förutsättning för att kunna utveckla området till en mer levande stadsdel där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och...