Visa sökformulär

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Västerås har vi god tillgång till vatten tack vare Mälaren som förser 1,5 miljoner människor med dricksvatten. I Västerås tar vi vårt vatten från Mälaren. Det är Mälarenergi AB som producerar vårt kommunala dricksvatten. Har du allmänna frågor om dricksvattnet kan du ringa deras kundtjänst på telefon 021-39 50 00. Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för vårt kommunala dricksvatten samt ett antal större, privata dricksvattenanläggningar. 

Mälarenergis kundservice, växel och felanmälan

Telefon: 021-39 50 50 måndag-fredag: 08.00-18.00. Felanmälan: 021-18 19 00, dygnet runt.

E-post: post@malarenergi.se Fax: 021-39 50 45.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergi Länk till annan webbplats.

Avgifter för vatten och avlopp

Priser för vatten och kommunalt avlopp hittar du på Mälarenergis webbplats.

Priser för vatten och avlopp, Mälarenergi Länk till annan webbplats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut avgifter för handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning. För aktuella avgifter se dokument Taxor för avloppsanläggning på sidan Avlopp.

Information om avlopp

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Mälarenergi har ansvar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Mälarenergi är ett kommunalt bolag.

Kontakta Mälarenergi om du vill

  • nyansluta dig till vattennätet
  • göra andra vatten- och avloppsarbeten
  • hitta aktuella blanketter.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergi  Länk till annan webbplats.

Om du vill veta hur ledningarna går på din tomt kan du vända dig till Mälarenergis ledningsinformation.

Ledningskollen, Mälarenergi Länk till annan webbplats.

Egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier.

Radon i dricksvattnet

Vissa bergborrade dricksvattenbrunnar kan drabbas av höga radonhalter i vattnet. När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. På så vis höjs radonhalten i inomhusmiljön. Långvarig exponering för radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Du kan åtgärda problemet med radon i vattnet genom installation av en radonavskiljare som luftar bort radongasen ur vattnet. Har du en bergborrad brunn och är osäker på radonhalten kan det därför vara en god idé att analysera radonhalten.”

Har du en fastighet eller fritidsbostad med egen brunn rekommenderas att du testar ditt dricksvatten regelbundet. Kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium som brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Du kan även kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att diskutera om det finns några särskilda problem med dricksvattnet i kommunen, som kan medföra att en utvidgad provtagning behövs.

Testa dricksvattnet från egen brunn, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Händer i rinnande vatten.
Kontakt

Relaterade dokument