Visa sökformulär

Vatten och avlopp

Västerås stad vill säkra sina vattenresurser och höja statusen på vattnets kvalitet på kort och lång sikt. Det är viktigt att invånarna har tillgång till bra vatten. Staden beslutade därför om en vattenplan med mål och åtgärder 2012. Där beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur vattenresurserna bör skyddas och utvecklas.

Västerås stad reviderade och beslutade om en ny vattenplan våren 2019. Vid revideringen delades planen i två dokument: en handlingsplan med mål- och åtgärder för vattenarbetet och en beskrivande bakgrundsdel. Dessa finner du nedan under rubriken relaterade dokument.

Vatten och avlopp

År 2013 togs en policy och en plan för utveckling av vatten och avlopp inom Västerås stad. Dokumenten innehåller bland annat ställningstaganden för utvecklingen samt en lista på områden där avloppsreningen kommer att lösas kommunalt. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om avlopp

Dagvatten

År 2014 antogs en policy och handlingsplan för dagvatten som tar upp åtgärder som behöver genomföras för att minska påverkan från dagvatten och risken för översvämningar. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om dagvatten

Vattenråd

En viktig del i vattenarbetet är att samverka med intressenter inom de olika tillrinningsområdena. I vattenrådens styrelse sitter representanter från näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner. Västerås stad är medlem i Svartån och Sagåns vattenråd.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

    I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

  • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

    Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

Hjälpte informationen på denna sida dig?