Visa sökformulär

Vatten och avlopp

Västerås ska vara en attraktiv stad som människor trivs att bo och vistas i. Vi ska använda de vattenresurser som finns på ett hållbart sätt. Både nu och i framtiden ska det finnas förutsättningar för att producera ett bra dricksvatten.

Västerås stad vill säkra sina vattenresurser och höja statusen på vattnets kvalitet på kort och lång sikt. Det är viktigt att invånarna har tillgång till bra vatten. Staden beslutade därför om en vattenplan med mål och åtgärder 2012. Där beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur vattenresurserna bör skyddas och utvecklas.

Västerås stad reviderade och beslutade om en ny vattenplan våren 2019. Vid revideringen delades planen i två dokument: en handlingsplan med mål- och åtgärder för vattenarbetet och en beskrivande bakgrundsdel. Dessa finner du nedan under rubriken relaterade dokument.

 

Vatten och avlopp

År 2013 togs en policy och en plan för utveckling av vatten och avlopp inom Västerås stad. Dokumenten innehåller bland annat ställningstaganden för utvecklingen samt en lista på områden där avloppsreningen kommer att lösas kommunalt. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om avlopp

Dagvatten

År 2014 antogs en policy och handlingsplan för dagvatten som tar upp åtgärder som behöver genomföras för att minska påverkan från dagvatten och risken för översvämningar. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om dagvatten

Vattenråd

En viktig del i vattenarbetet är att samverka med intressenter inom de olika tillrinningsområdena. I vattenrådens styrelse sitter representanter från näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner. Västerås stad är medlem i Svartån och Sagåns vattenråd.

Läs mer om vattenråden på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Semesterstängt på Rubingatan

    Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

  • Ja till Stora Torgets gestaltningsprogram

    På onsdagen sa tekniska nämnden ja till gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen till våren 2022.

  • Tyck om Bjurhovda

    Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att lämna förslag på platser som du vill förbättra när det gäller gator, trafik och parker i området! Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta.

Hjälpte informationen på denna sida dig?