Vallby

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Vallby. Området avgränsas av E18 i söder, Blåsbo i väster och Norrleden i norr. Vallby är idag hem åt drygt 6 200 västeråsare.

Flygbild över Vallby friluftsmuseum. 

Det här är Vallby

Vallby ligger någon kilometer nordväst om centrala Västerås och angränsar till bland annat Eriksborg-Hagaberg och Jakobsberg-Pettersberg. I området ligger utöver Vallby även stadsdelarna Brottberga, Källtorp och Sörängen.

På Vallby finns tydliga utmärkande platser såsom Vallby friluftsmuseum och det höga punkthuset i Vallby centrum. I Vallby centrum finns bland annat bibliotek, livsmedelsbutik, apotek och pizzeria.

Vilka bor här?

År 2023 bodde 6 231 personer på Vallby. Befolkningen i området ökade med 95 personer under 2023. Fram till och med 2028 förväntas befolkningen på Vallby öka med ytterligare ungefär 220 personer. Anledningen till den förväntade ökningen är det bor många unga personer i barnafödande ålder här. Vallby har Västerås lägsta medelålder, 36,4 år. Barn upp till 19 år är överrepresenterade på området, jämfört med Västerås kommun som helhet. Samtidigt är det en lägre andel i befolkningen som är äldre än 50 år.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i området Vallby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Vallbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Vallby centrum erbjuder mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar. I närheten finns en upplevelsepark, skatepark och basketplan. Vid centrum hittar du det runda färgglada huset Paletten. Här huserar kyrkan, fritidsgård, familjecent­rum, mödravård och barnavårdscentral. Utanför finns ett kafé som drivs av kyrkan, och som har blivit en viktig mötesplats i Vallby. När det gäller kommersiellt utbud erbjuds bland annat livsmedelsbutik, apotek och pizzeria.

På Vallby finns Vallby friluftsmuseum där det går att uppleva västmanländsk kulturhistoria och hälsa på museet djur. I området finns även Vedboskogen och Bjärby golfbana. Det finns två lekparker, Vallbyäng och Vallby Centrum Lekpark.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Bebyggelse

På Vallby finns både småhus och flerbostadshus. I norra Vallby är det villor och radhus och i södra Vallby dominerar flerbostadshusen där de flesta har 3 eller 4 plan. I centrum finns ett punkthus som är 15 våningar högt med butikslokaler i botten.

Vallby växte fram under slutet av 60-talet och början på 70-talet genom att det byggdes både flerbostadshus, radhus och villor. Under 90-talet och början av 2000-talet kom Vallbys andra våg av bostadsbebyggelse då villorna norr om Vallbygatan byggdes. Också det höga punkthuset i centrum byggdes på 90-talet. På 2000-talet har det kommit till några nya hus, bland annat vid golfbanan.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

vallby bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Vallby centrum)

46 minuter

14 minuter

19 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Kommunikationer till Vallby från centrala Västerås är goda med gång- och cykelväg längsmed Vallbyleden och Svartån. Stadsbusslinje 4 (blå) passerar ofta och regelbundet genom området. Den stannar vid Vallby centrum och går via city mot Finnslätten.

Det är närhet till båda Norrleden och E18 där Vallbyleden och Skerikevägen möter dessa vägar i både nord och sydlig riktning.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se