Råby

I de västra delarna av Västerås ligger Råby. Området avgränsas av E18 i norr, Råbyskogen i söder och Surahammarsvägen (Riksväg 66) i väster. Stadsdelen är idag hem åt 6 700 västeråsare.

Flygbild över Råby. 

Det här är Råby

Stadsdelen Råby är belägen ett par kilometer väster om Västerås city och gränsar bland annat till Jakobsberg-Pettersberg, Hammarby och Bäckby. På Råby finns flera utmärkande platser såsom idrottsplatsen Råby IP, natursköna Råbyskogen, Råbyleden och Råbykorset.

Det håller även på att byggas ett badhus här, Fredriksbergsbadet. Råby centrum, som ligger mitt i området, erbjuder olika typer av service. Här finns bland annat livsmedelsbutik, kiosk, pizzeria/restaurang, bibliotek, fritidsgård och sporthall.

Vilka bor här?

I december 2023 bodde det 6 703 personer på Råby. Under 2023 minskade befolkningen med 94 personer men framöver förväntas befolkningen öka igen med drygt 150 personer. Anledningen till den förväntade ökningen är det bor många personer i barnafödande ålder här. Barn i åldern 0-9 år är något fler medan barn i åldern 10 – 19 år är något färre på Råby än kommungenomsnittet. Åldersgruppen 50-59 är mindre här jämfört med Västerås totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Råby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Råbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Råby centrum hittar du förutom kommersiell service också en fritidsgård (Råby Fritidsgård), bibliotek, en mötesplats för äldre och ett familjecentrum med öppen förskola. Övrigt utbud på området är livsmedelsbutik, kiosk, postombud, restauranger, kyrkor, tandläkare samt två vallokaler. Från Råby är det nära till Erikslunds shoppingområde, som ligger tvärs över E18 och Bäckbymotet.

Råbyskogen är en välbesökt stadsdelsskog i området som används för rekreation. Särskilt påtagliga är de stora mossbeklädda stenblocken och små konstverk som smyger sig in här och var. Skogen har nyligen fått nya stigar, entréyta, informationsskyltar, parkmöbler och skräpkorgar. Förutom Råbyskogen finns andra möjligheter till motion såsom fotbollsplan, motionsspår och ishockeyrink vid Råby IP. Det finns även en inomhushall i Råby Centrum. Fotbollsklubben IK Franke, med hemvist på Råby IP, har fostrat landslagsspelare som Gary Sundgren, Pontus Kåmark och Victor Nilsson Lindelöf.

För den som är intresserad av konst finns en hel del olika konstverk att titta på, exempelvis skulpturer av bland andra Dan Wid och Anna Törrönen.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

 

Bebyggelse

Nästintill hela Råby byggdes mellan 1965–1975. Främst i form av flerbostadshus i tre eller fyra våningar men även ett par områden med radhus i ett eller två plan i norra delarna. På 1990-talet och början av 2000-talet kompletterades området med ett fåtal flerbostadshus med fler våningsplan. Det högsta huset byggdes på Rönnoxelgatan nära Råby centrum.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

råby bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Råby centrum)

43 minuter

15 minuter

15 minuter

9 minuter

Trafik och transporter

På och runt Råby finns goda kommunikationsmöjligheter i form av vägar och gång- och cykelbanor till bland annat city och Erikslunds handelsområde. Råbyleden, som är en viktig transportled i Västerås, går rakt igenom området. På Råby har du även nära till de större trafiklederna Surahammarsvägen (riksväg 66), riksväg 56 och E18.

Det finns flera cykelvägar i området, ett huvudcykelstråk som leder till city alternativt till Erikslund/Eriksborg. Under E18 finns tre cykelvägskopplingar till bland annat Erikslund och Södra Källtorp, och under Surahammarsvägen finns flera cykelkopplingar till stadens västra delar via Bäckby.

Stadslinjebuss 3 (rosa linje) går mellan Flygplatsen - Viksäng - Centralen - Centrum - Råby - Eriksborg - Erikslund med täta och regelbundna avgångar.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se