Eriksborg-Hagaberg

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Eriksborg-Hagaberg. Området avgränsas av Norrleden och Surahammarsvägen (Riksväg 66) och är idag hem åt cirka 2 100 västeråsare.

Flygbild över Eriksborg-Hagaberg.

Det här är Eriksborg-Hagaberg

Några kilometer nordväst om city ligger Eriksborg-Hagaberg. Eriksborg-Hagaberg är ett stort område där man hittar stadsdelarna Eriksborg, Hagaberg, Vedbo och den kommande stadsdelen Sätra. Till området hör också ett stort landsbygdsområde som sträcker sig norrut där bland annat Skerike ligger samt där en del av Bruksleden sträcker sig. Eriksborg-Hagaberg gränsar mot bland annat Rönnby, Vallby och Skultuna. Eriksborg-Hagaberg är även granne till handelsområdet Erikslund som är ett av Sveriges största handelsområden.

Några exempel på utmärkande platser i Eriksborg-Hagabergområdet är Vedbobacken, Vedboskogen och Skerike kyrka. Stenkyrkan i Skerike är en av de äldsta i Västerås och är byggd omkring år 1200.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 2 095 personer på Eriksborg-Hagaberg vilket var en minskning med 19 personer från 2021. Minskningen var ett resultat av ett negativt födelsenetto på 22 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled) samt ett flyttningsöverskott på 3 personer (fler personer flyttade från än till området). Till och med 2032 förväntas befolkningen öka med cirka 1 400 invånare eller 65 procent. Förklaringen till den stora ökningen är den planerade byggnationen av bostadsområdet Sätra. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur många kvinnor och män det finns på Eriksborg-Hagaberg jämfört med i Västerås kommun totalt. Det som främst särskiljer åldersfördelningen på Eriksborg-Hagaberg från Västerås kommun totalt är att det är en betydligt mindre andel män och kvinnor i åldrarna 20 – 39 år. Samtidigt är det många familjer i området med barn i åldrarna 10 – 19 år och vuxna i åldrarna 40 – 59 år.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Eriksborg-Hagaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Eriksborg-Hagabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I Vedboskogen, belägen i sydväst i området, finns ungefär 48 hektar äldre barrskog, som utgör de allra högsta naturvärdena bland Västerås stadsdelsskogar. Skogen har ett rikt fågelliv och insekter som lever på ved och flera olika sorters svamp. För den som gillar att åka skridskor och skidor finns Eriksborgs isbana som är upplyst och spolas av Västerås Stad. Ett annat populärt utflyktsmål på vintern är Vedbobacken som är en stadsnära skidanläggning med fem nedfarter för utförsåkning samt 2,1 kilometer konstsnöspår. På sommaren finns möjlighet att åka downhill här – om du inte vill cykla upp går det bra att ta liften!

Här hittar du också en golfbana, Skerike golfbana, samt en iordningsställd grillplats, Sätra grillplats.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Bebyggelse

Området består av nästan bara småhus på Eriksborg och Hagaberg. Småhusen på Eriksborg kom till i slutet av 1980-talet och på Hagaberg byggdes det under 1990- och 2000-talet. Under 90-talet byggdes även de tre flerbostadshus som ligger på Konstnärsvägen. På området mellan Hagaberg och Norrleden planeras ett nytt bostadsområde med ungefär 2000 nya bostäder, Sätra. I Sätra ska det finnas alltifrån villor och radhus till större flerbostadshus.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

Eriksberg bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Pastellgatans lekplats)

1 timme och 10 minuter

21 minuter

20 minuter

11 minuter

Trafik och transporter

Eriksborg-Hagaberg angränsar med riksväg 66 och E18. Ytterligare en viktig trafikled i området är Norrleden, vilken på sikt ska byggas ihop med Västerleden.

Området har två stadsbusslinjer. I väster går stadslinje 3 (rosa) med täta avgångar mellan handelsområdet Erikslund och flygplatsen via city. I öster går stadslinje 4 (blå) med hög turtäthet och tar dig mot city och vidare till Finnslätten.

Från området går det snabbt och enkelt att ta sig med cykel på huvudcykelstråk både till Erikslund och till city.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se