Visa sökformulär

Markanvisningar

När vi i kommunen har markområden som ska bebyggas arrangeras ibland markanvisningar. Du kan också bli tilldelad mark, om du har en projektidé till ett markområde. Här kan du läsa mer om aktuella markanvisningar och hur du gör om du vill lämna in anbud och idéer.

Så här gör du

Så här anmäler du intresse för markanvisning

När du är intresserad av att delta i en mark­an­visning ska du lämna in ett an­bud/intresseanmälan. Vi beskriver vad som gäller för varje en­skild mark­an­visning på respektive sida. Du hittar mer information i länkar här nere. Har du ett eget för­slag till ett projekt för ett mark­område, lämnar du in din idé så gör vi en be­dömning. Det kallas för direkt­anvisning. Läs mer om hur det fungerar längre ner.

Pågående markanvisningar

Jakobsbergsplatsen

Kommande markanvisningar

Här kan du läsa mer om kommande markanvisningarPDF

Avslutade markanvisningar

Södra Källtorp

Utskick om nya markanvisningar samt inbjudan till bostadsseminarier i Västerås stad

Om du som tidigare prenumerant eller som ny intressent vill få utskick om nya markanvisningar och/eller inbjudningar till bostadsseminarier hädanefter, behöver du registrera dig i vårt nya e-formulär för anmälan om intresse för inbjudan till markanvisningar och bostadsseminarier.länk till annan webbplats

I formuläret väljer du vilken/vilka listor du vill finnas med på.

På grund av den nya dataskyddsförordningen DSF, även kallad GDPR, har prenumerationer av utskick om nya markanvisningar samt registerförteckning över prenumeranter tagits bort.

Markanvisningar och bostadsseminarier som Västerås stad anordnar riktar sig till företag.

Få mark genom direktanvisning

Du som bygg­aktör kan själv ha hittat ett bra mark­område. Då kan du lämna in ett för­slag till ett nytt projekt för den marken. Stadens beredningsgrupp gör en be­dömning, och om din idé bedöms som genomförbar kan du bli direkt­an­visad marken.

Observera att staden inte direktanvisar eller säljer enstaka tomter. För detta ändamål är det tomt- och småhuskön som gäller. Kön hanteras av Bostad Västeråslänk till annan webbplats.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen bildades i oktober 2015 som en av flera
åtgärder föreslagna i ”Handlingsplan för bostadsförsörjning 2016-2017”. Syfte är att ge en tydligare och snabbare ärendehandläggning mot kunder.

Det är en tvärsektoriell arbetsgrupp som består av tjänstemän från flera olika förvaltningar inom staden och som behandlar inkomna exploateringsidéer både på privat mark och på kommunal mark. Förfrågningar behandlas enhetligt och snabbt och en tydligare återkoppling ges om idén bedöms kunna prövas vidare eller inte.

Beredningsgruppen leds och administreras av enheten för mark och exploatering vid Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Flera olika enbostadshus med skog som omgivning

Så här lämnar du in din projektidé

 • Skicka in en skriftlig och gärna digital ansökan. Ansökan kan vara enkel.
 • Bifoga en karta med den aktuella platsen. Ange gärna fastighetsbeteckning.
 • Beskriver volymer, verksamhet- eller bostadstyp.
 • Beskriv hur planeringen att lösa parkering och angöring av marken med mera ser ut.
 • Ansökan ska vara anpassad efter projektets och platsens förutsättningar.
 • En ansökan per projektidé.
 • Enstaka tomter direktanvisas inte.

Skicka in ansökan om din projektidé till e-postadress: fastighetsnamnd@vasteras.se.

I princip blir all post till Västerås stad allmän handling.
Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås

Västerås stad har tagit fram en karttjänst som redovisar planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation 2015-2021, kommande markanvisningar, översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel. Kartan redovisar även projektidéer som har kommit in till eller upprättats av Västerås stad. Där kan man avläsa om projektidéerna har fått bedömningen ja, nej eller eventuellt för att prövas vidare. De områden som har fått ett nej kommer inte att prövas igen i beredningsgruppen. Vi ber därför att man studerar kartan innan man inkommer med en projektidé , för att säkerställa att området inte redan har prövats.

Länk till karta över bostadsbyggandet i Västeråslänk till annan webbplats

Om markanvisningar

En mycket viktig del i stadens utveckling är planeringen och byggandet av nya bo­städer. Fastig­hets­nämnden för­delar genom mark­an­visnings­beslut den mark som staden äger till olika intressenter. Mark­an­visning kan ges på olika sätt och hanteras efter olika principer i olika situationer. Staden tillämpar främst två metoder vid mark­an­visning

 • direktanvisning
 • jämförelseförfarande (anbud).

Jämförelseförfarande (via anbud)

Då väljs byggaktören ut genom en urvalsprocess. I processen finns ett antal kriterier som är anpassade utifrån varje projekt. Vi har den här modellen som stöd.

 • Ett förfrågningsunderlag tas fram.
 • Byggherrar får del av förfrågningsunderlaget.
 • Intresserade byggherrar lämnar in anbud/intresseanmälan.
 • Vi utvärderar de inkomna anbuden/intresseanmälningarna och en eller flera byggaktörer utses.
 • Vi tecknar avtal med den eller de utsedda byggaktörerna.

Direktanvisning

Vi använder oss av direktanvisning i två fall.

 • När en byggaktör själv har hittat ett bra markområde, och kommer med ett förslag till ett nytt projekt, som vi bedömer är bra.
 • När det inte finns behov av jämförelseförfarande.

Du kan läsa mer om de olika metoderna i dokumentet Riktlinjer för markanvisningPDF.

Staden har även låtit ta fram Riktlinjer för exploateringsavtalPDF.

Samverkansavtal

Är du fastighetsägare och vill tillsammans med oss i Västerås stad aktivt bidra till en positiv utveckling av staden? Då gör vi det genom att teckna ett samverkansavtal. Du kan sedan stolt visa upp för dina kunder, medarbetare och andra intressenter att du är med genom att använda kvalitetsmärket som du ser här intill. Att ha någonstans att bo är grunden för människors delaktighet, för sig själva och för sina barn. Genom samverkansavtalet hjälper vi människor som inte kan få en bostad av egen kraft. Det bidrar till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt.

På Bostad Västerås webbplats kan du läsa mer om vad samverkansavtalet innebär.länk till annan webbplats


Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

  I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

Debug

Tack för din återkoppling!