Visa sökformulär

Markanvisning Sätra etapp 1 lott 3, dp 1913

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Markanvisningen pågår mellan 2022-04-04 - 2022-08-19.

Västerås stad utvecklar Sätra, en ny stadsdel fem kilometer från Västerås stadskärna och i nära anslutning till handelsområdet Erikslund. Ambitionen är att Sätra ska bli något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer.

Sätraområdet är stort och kommer att delas in i flera markanvisningsetapper där inriktningen på markanvisningarna kan komma att variera. Särskild inbjudan för varje etapp kommer att skickas ut och presenteras på Västerås stads webbplats i god tid. En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel vilket ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Dessa ambitioner kommer också att återfinnas i samband med markanvisningen i form av förutsättningar.

Denna markanvisning vänder sig direkt till arkitektkontor och omfattar ”Lott 3”, ett bostadskvarter omfattande en byggrätt för flerbostadshus om maximalt 7 200 kvadratmeter BTA samt byggrätter för rad- kedje- eller parhus. Markanvisningen riktar sig till arkitektkontor för att sätta extra fokus på utformning och gestaltning, vilket kommer att utgöra utvärderingskriterierna. Givetvis behöver samarbetspartners knytas till projektet men arkitektkontoret kommer att vara den part som håller ihop projektet från start till mål och den som staden tecknar markanvisningsavtal med.

De gestaltningsprinciper som anges i Kvalitetsprogrammet för Sätra utgör förutsättningar för utformning och gestaltning av byggnader och tomtmark. Markanvisningen för Etapp 1, lott 3, benämns i Kvalitetsprogrammet som Odlingskvarter: ”Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med odling på gårdar och i sluttning mot Norrleden.” Vi ser gärna förslag på hur odling blir en naturlig del av lott 3.

Ert förslag med handlingar och anbud ska lämnas i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71981 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 2022-08-19.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-08-12.

Under vecka 25 samt veckor 28-31 görs uppehåll i besvarande av frågor på grund av semester. Ni kan inkomma med era frågor som vanligt, men svar kommer alltså dröja till efter sommaren.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad samt extern arkitekt.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen
  • Skisser, perspektivbilder eller detaljutsnitt samt referensbilder: fasadmaterial, entréer – utformning av entré och bottenvåning, socklar – byggnadernas möte med marken, balkonger/terrasser, fönster, tak, takfot, övergripande bild/skiss över förslaget utan företagets namn och logga (för publicering till allmänheten under omröstningen)
  • Enkel situationsplan
  • Tänkt lägenhetsfördelning, bottenvåningarnas innehåll och användning

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning Sätra etapp 1, lott 3", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Under vecka 25 samt veckor 28-31 görs uppehåll i besvarande av frågor på grund av semester. Ni kan inkomma med era frågor som vanligt, men svar kommer alltså dröja till efter sommaren.

Hur är er definitionen av arkitektkontor, har ni någon beskrivning vi kan ta del av för att kunna avgöra huruvida vi kvalificerar in eller inte?

Merparten av omsättningen i företaget ska utgöras av arkitektverksamhet.

Kan samma bolag lämna två anbud i markanvisningstävlingen?

Ett bolag får inte lämna in fler än ett anbud.

Finns det några krav på hur stor del av finansiering och ägande arkitektkontoret skall stå för? Skulle samarbetspartner kunna stå för hela finansieringen?

Det finns inga krav på hur stor del av finansieringen och ägande som arkitektkontoret ska stå för.

DWG versionen av Detaljplan dp 1913 plankarta laga kraft innehåller proxy objects. Dessa orsakar svårigheter som inte kan åtgärdas med med Autocad LT. Kan ni lägga upp en ny dwg, där ni har rensat filen från allt som orsakar proxy objects?

Vi jobbar på frågan, men har ännu inte fått till det. Planen är ritad i Focus detaljplan (dvs. ett tillägg till CAD), dock har vi inga problem när vi öppnar det i CAD 2019 (även utan Focus som tillägg).

Nu finns en ny version av plankartan i dwg under Relaterade dokument som förhoppningsvis ska fungera att öppna i den programvara som efterfrågades.

Kan en fastighetsägare/entreprenör gå in som samarbetspartner till fler än ett arkitektkontor?

En fastighetsägare/entreprenör kan gå in som samarbetspartner till fler än ett arkitektkontor.

Kvalitetsprogram gällande för odlingskvarter (sidor 66-67) hänvisar "Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 86-87 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi".

Jag antar att det är en felskrivning då dokumentet har 80 sidor, eller hänvisa det till ett annat dokument?

Stämmer, det har blivit ett fel i hänvisningen. Det ska vara en hänvisning till sidorna 62-63 för de generella kvalitéerna.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Dags att rösta på årets sommarbio

    Äntligen! Efter två somrar utan sommarbio är det snart dags att ta med filten eller stolen till Lögstrand och njuta av en bra film. Men först ska du rösta på vilken film du vill se.