Visa sökformulär

Adresser och namnsättning

Läs om hur vi sätter namn och adresser på platser, gator och andra ställen i samhället. Det är viktigt för en rad verk­samheter att vi har aktuella och korrekta adresser, bland annat för blåljuspersonal. I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som jobbar med namnsättning, ortnamn och adresser. I vissa fall kan du komma med förslag och påverka.

Här ser du de senaste namnsättningarna vi har beslutat om

Listan visar både om något nytt är namnsatt eller om vi döpt något till ett memorialnamn.

Skylt på fasad med gatan och kvarterets namn med texten Munkgatan 20-18 kv. Manfred

Skylt med gatunamn och kvarter

Vad har jag för adress?

Kontakta oss, så får du den.

Jag behöver en ny adress till min bostad eller verksamhet

Kontakta oss, så ordnar vi det.

Min adress är fel på Google, Hitta.se, Eniro eller annan söktjänst

Dessa företag uppdaterar själva sina adresser. Har du nyligen bytt eller fått en ny adress kan det dröja några månader innan rätt adress finns hos dem. Det är dock inte alltid de har rätt adress i alla fall. Hos några av tjänsterna går det att själv göra en felanmälan. Den adress vi har registrerad är den adress som gäller. Är du osäker på vilken det är går det bra att kontakta oss.

Varför har jag fått en till adress?

Har du byggt eller sökt bygglov för en ny bostad på din fastighet får den en adress. En adress är kopplad till en bostadsentré och därför kan en fastighet ha flera adresser.

Jag har frågor om postnummer, kan ni hjälpa mig?

Nej, det är Postnord som har hand om postnummer. De bestämmer postnummer och postort för alla adresser bestämda av kommunen samt för de postala adresserna. Detta görs på uppdrag av Post- och Telestyrelsen.

Postnummer, Postnord Länk till annan webbplats.

Om ortnamn och namnsättning

Begreppet ortnamn är ett samlat begrepp för alla geografiska namn, alltså namn på platser. Några exempel på allmänna platser är stadsdelar, gator, vägar, torg och parker. Det kan också vara kommunala anläggningar som till exempel skolor och idrottsplatser. Vi kan även namnsätta andra platser om det finns behov. Några exempel på det är rondeller, broar, promenadstråk, pirar, cykelvägar, åkrar, ängar, stigar och byggnader.

Ortnamnen är en viktig del i vårt samhälle. De hjälper oss att hitta till platser och de ligger till grund för adresser. Adresser är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna folkbokföra oss.

Om adresser och hur de tas fram

Skylt på stolpe med gatan och kvarterets namn med texten Badhusgatan 7-5 kv. Jakob

Exempel på gatunamnsskylt

Så här tar vi fram ortnamn

I Västerås stad har vi en grupp som arbetar med att ta fram förslag på namn. Den heter namnberedningsgruppen och har representanter från olika verksamheter i staden. När vi tar fram förslag följer vi alltid kulturmiljölagen och god ortnamnssed. Det här är några saker vi behöver ta hänsyn till

  • namnets kulturhistoriska värde
  • att vi följer funktionella krav och god ortnamnssed samt
  • att vi normalt även följer rekommendationer från det statliga lantmäteriet och svensk standard.

Det innebär bland annat att namn som redan används inte får ändras utan starka skäl. Vid nya namn ska vi ta hänsyn till namn som använts på platsen en längre period. Namnen ska också stavas enligt dagens regler för svenska språket.

Då blir namnen till

Vi försöker att bestämma namn så tidigt som möjligt när nya områden ska byggas. Det sker också när det byggs mindre anläggningar som till exempel enskilda vägar eller rondeller. Förslag till namn på gator och allmänna platser i nya detaljplaner ska vara en del av planförslaget och ingå i samrådsbehandlingen. I samrådet kan allmänheten tycka till om förslagen till namn. När alla synpunkter har kommit in tas ett nytt förslag till detaljplan fram. När det är klart tar byggnadsnämnden beslut om namnen. I särskilda fall tas beslutet i kommunfullmäktige. Utanför detaljplanerat område är det statliga Lantmäteriet som har ansvar för ortnamnen.

Ortnamn, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

I vissa fall behöver vi även sätta namn på platser eller gator som inte ingår i någon pågående detaljplan. Då hanteras frågan som ett eget namnärende i byggnadsnämnden.

Du kan tycka till när vi sätter nya namn

Vill du tycka till om namn som vi har föreslagit, gör du det genom att lämna in en synpunkt på detaljplanen. På sidan Kommunens planarbete länkar vi till alla detaljplaner du kan tycka till om, även de som har namnförslag. Du kan läsa mer om förslaget i planbeskrivningen. Den hittar du på planens sida och där står också hur du lämnar in dina synpunkter.

Detaljplaner att tycka till om på sidan Kommunens planarbete

Memorialnamn - när vi sätter namn efter personer

Vi ger ibland en gata eller en plats sitt namn efter en person. Det kallas för memorialnamn och gäller personer som varit döda en tid. Personen ska ha lokal anknytning till Västerås. Det är ganska sällan vi sätter namn efter personer, inte ens ett vartannat år. Flera av de senaste namnen har tillkommit efter förslag från politiker. Några exempel på personer som gett namn åt en gata eller plats är Tomas Tranströmer och Aina Wifalk.

Fakta om adresser

En adress består av ett adressområde följt av en siffra. På landsbygden används byadressområdet och inom tätorten används gatunamn. Två exempel på adresser är Irsta Gillberga 14 och Solrosgatan 3.

Adressnummer sätts i stigande ordning. Vid förtätningar lägger vi till bokstavstillägg A, B, C och så vidare. Det är vanligast med bokstavstillägg inom tätorten men ju mer det byggs på landsbygden ju fler adresser får bokstavstillägg även där.

Ett adressområde kan aldrig ägas, du kan inte ha ensamrätt om ett adressområde.

Exempel med två ortnamnsskyltar på landsbygden

Exempel på namnskyltar på landsbygden

Därför har vi adresser

En adress pekar ut entrén på en byggnad. Om det finns flera entréer kan en byggnad ha flera adresser. Även andra platser där det finns något som behöver pekas ut kan få en adress. Lekparker, badplatser och parker är några exempel. Adressen gör det lättare för besökare, blåljusmyndigheterna, taxi, posten med flera att snabbt hitta rätt. Adresser används i många officiella register, bland annat för folkbokföring. Visste du att det är olagligt att vara folkbokförd på fel adress?

Adresser är också grunden till utdelningsadresser i samhället, det vill säga det vi skriver för att skicka post. Utdelningsadress består av gatunamn och nummer eller box samt lägenhetsnummer om det finns. Efter det kommer postnummer och till sist destinationsort. Exempel på en utdelningsadress är

Solrosgatan 78 Lgh 1301
721 54 Västerås

Det är Postnord som har hand om frågor om utdelningsadresser.
Postnord Länk till annan webbplats.

Så här tar vi fram nya adresser

Det börjar med att ett nytt område ska byggas. När nya gator och vägar skapas behöver dessa namn. Byggnadsnämnden tar beslut om namn på gator. När sedan byggnader, till exempel bostäder byggs, skapar vi unika adresser med gatunamn och nummer (och vid behov med bokstäver) för varje ny bostads entré.

På landsbygden kan det bli aktuellt att skapa nya namn på adresser. Då väljer vi ett namn som är kopplad till platsen, gärna med historisk anknytning.

Det är vi på stads­byggnads­förvaltningen i Västerås stad som tar beslut om nya adresser och om en adress måste ändras. Det gäller adresser till byggnader och entréer. Vi är skyldiga att skapa adresser för alla bostads­hus. Vi sätter även adresser för verk­samhets­lokaler, industrier, offentliga byggnader och annat som är i behov av en adress. När vi sätter adresser följer vi svensk standard samt våra egna rutiner. Det innebär bland annat att en adress ska vara unik för kommunen. Vi försöker besluta om och sätta adresser så tidigt som möjligt i processen. Adressen läggs till i vår databas och i Lantmäteriets adressregister. När vi har tagit beslut om en adress meddelar vi fastighetsägaren.

Allmänheten kan generellt inte påverka namn på adresser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.