Visa sökformulär

Arkitektur i Västerås

Det byggs mycket och år 2050 kan vi vara 230.000 invånare. Arkitektur handlar bland annat om hur vi utformar vår stad för framtiden. Helheten ska bli uppskattad, hållbar, tillgänglig och användbar för dem som ska vara här. Det handlar om bebyggelse, stads- och gaturum, parker och grönska. Här kan du läsa mer om arkitektur i Västerås.

Ett arkitekturprogram för Västerås

Vi tar fram ett arkitekturprogram för Västerås. Syftet med arkitekturprogrammet är bland annat att höja kvaliteten på arkitekturen och den fysiska miljön runt omkring oss. Programmet ska vara vägledande för alla som jobbar med arkitektur samt beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas.

Ett av målen med arkitekturprogrammet är att arkitektur, form och design ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. När vi alla får möjlighet att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön får vi en mer hållbar stadsutveckling.

I programmet – som kallas Arkitektur Västerås – finns sju påståenden som är dokumentets kärna. Här beskrivs Västerås stads ambitioner i frågor som rör arkitektur. Till varje påstående formuleras fem strategier för hur staden ska uppnå det som påståendet säger. I programmet beskrivs också Västerås stads verktyg för att kunna bevara, utveckla och skapa väl gestaltade livsmiljöer i kommunen.

Arkitekturprogrammet har varit på remiss

Under samrådstiden 17 maj – 30 november 2022 kunde berörda skicka in synpunkter på arkitekturprogrammet. Invånare och andra aktörer, till exempel fastighetsägare, har kunnat påverka innehållet. Nu bearbetas materialet utifrån de synpunkter som kommit in. Programmet kommer att vara vägledande för dem som jobbar med att utveckla och planera våra stadsmiljöer.

Här kan du ta del av remisshandlingen (arkitekturprogrammet). Pdf, 2 MB.

Arkitekturprogrammet beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2023. Har du frågor om arkitekturprogrammet eller processen kan du kontakta projektledare Nora Kvassman, nora.kvassman@vasteras.se.

Nyfiken på mer om arkitektur i Västerås?

Här kan du läsa mer om arkitekturen i innerstaden

Barn leker på lekplats på Öster Mälarstrand

Hållbar arkitektur betyder bland annat att fler ska kunna vara med och påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Vi summerar Västerås första Arkitekturdagar

11-13 maj fyllde vi Västerås med en lång rad aktiviteter på temat arkitektur under namnet Västerås Arkitekturdagar 2022. Vi samarbetade med en lång rad lokala aktörer och skapade ett program som lockade många att vara med och lära sig mer om vår stads livsmiljöer och arkitektur. Det var de första arkitekturdagarna för Västerås men vi hoppas att det ska kunna bli ett återkommande event. Stort tack till alla som kom till våra programpunkter, ställde frågor och visade intresse! Hoppas vi ses nästa år igen!

Programmet ligger kvar här på sidan om du är nyfiken på innehållet.

Intendent Roger Tjärnström går tillsammans med en grupp människor mellan de röda husen på Vallby friluftsmuseum.

Intendent Roger Tjärnström berättar om allmogens arkitektur på Vallby friluftsmuseum.

Karin Nordström står inför en grupp och pratar. De står framför ett putsat hus från 40-60-talet. Det regnar och många har uppfällda paraplyer.

Stadsantikvarie Karin Nordström berättar om stadsdelen Hammarby med fokus på ASEAs utbyggnad under 40-60-talet.

Tre personer bygger koja med långa pinnar på Vallby friluftsmuseum.

Lekfull workshop med konstnären Jenny Berntsson.

ONSDAG 11 MAJ

08.00-10.00
Frukostseminarium: Arkitektur för Aktivitet och Långsiktighet
Plats: White arkitekter, Badhusgatan 8
Föranmälan till: Carina Hillerström carina.hillerstrom@white.se senast 6 maj

12.00-12.30
Lunchvisning utställningen Teddy Sempinski – Mosaikmästaren i Västerås
Plats: Konstmuseet Karlsgatan 2
Samling på entrétorget

14.00-15.00
Invigning: Älskade miljonprogram! Vår gemensamma bild av Bjurhovda
Nya ögon på, och en hyllning till Bjurhovda och Västerås levande stadsdelar
Sweco Arkitekter kommer jobba i Bjurhovdas grönområden med installationer som lyfter fram och synliggör kvaliteter i stadsdelen och skapar nya mötesplatser att stanna upp vid. De kommer också att sprida kunskap och samla tankar och reflektioner via en facebooksida.
Plats: Utanför Bjurhovda fritidsgård

14.00-15.00
Allmogens arkitektur – funktion och fåfänga
Med Roger Tjernström, intendent och byggnadsantikvarie,
Plats: Vallby Friluftsmuseum, samling utanför lanthandeln

14.00-15.00
Boksamtal: Vi kommer totalt dominera
Boksamtal på Västerås konstmuseum med Maryam Fanni och Monica Sand som presenterar boken följt av en intervju med Jan Melander, fd stadsantikvarie, om utomhusreklam som demokratifråga. Boken finns tillgänglig utan kostnad för alla gäster.
Plats: Entrétorget, Karlsgatan 2

16.00-17.30
Invigning Västerås Arkitekturdagar 2022
Välkommen att vara med på invigningen av Arkitekturdagarna! Vi minglar i entrén till Konstmuseet. Där håller Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö i invigningen och i ett panelsamtal med några inbjudna gäster. Invigningen är öppen för alla, så återigen, varmt välkommen!
Plats: Entrétorget Karlsgatan 2

17.00-18.30
Öppet hus på Archus
Kom och hälsa på oss på Archus. Vi visar upp några spännande projekt och bjuder på kaffe, kaka och tips kring era pågående inrednings- och husprojekt. I vårt kontor på Kopparbergsvägen 8 (ingång D, hissen eller trappan upp till 4:e våningen).

18.00-19.15
Öppet rum - programserie om gestaltning i offentlig miljö
Sveriges Arkitekter och Konstmuseet bjuder in till samtal. Allmänningen i staden - offentliga rum sprungna ur platsen. Bengt Isling, Landskapsarkitekt LAR/MSA, berättar om hur landskapsarkitekturen kommer ur landskapet på platsen och hur det offentliga rummet är en del av demokratin och freden.
Plats:Entrétorget, Karlsgatan 2

18.00-19.00
Stadsvandring på Hammarby
Ett nytt kulturmiljöunderlag har tagits fram för Hammarby i ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås stad och Västmanlands läns museum. Stadsantikvarien Karin Nordström, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, tar oss med på en stadsvandring om Hammarbys bebyggelsehistoria.
Arrangörer: Västerås stad och Västmanlands läns museum
Plats: Samling utanför biblioteket, Sigfrid Edströms gata 24A från kl. 17.45.
Föranmälan till: hammarby.bibliotek@vasteras.se

TORSDAG 12 MAJ

Hela dagen: Älskade miljonprogram! Vår gemensamma bild av Bjurhovda
Nya ögon på, och en hyllning till Bjurhovda och Västerås levande stadsdelar.
Sweco Arkitekter kommer jobba i Bjurhovdas grönområden med installationer som lyfter fram och synliggör kvaliteter i stadsdelen och skapar nya mötesplatser att stanna upp vid. De kommer också att sprida kunskap och samla tankar och reflektioner via en facebooksida.
Plats: Bjurhovdas grönstråk

10.00-12.00
Ett arkitekturprogram som gör skillnad
Just nu tar Västerås stad fram ett arkitekturprogram för Västerås som ska beskriva stadens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltad livsmiljö. Presentation och workshop.
Plats: Torggatan 1 (Sigmahuset)
Föranmälan för fika till arkitektur@vasteras.se, senast 6 maj

11.00-12.00
Konstpromenad med fokus på Teddy Sempinskis offentliga konstverk
Plats: Samling Entrétorget Konstmuseet, Karlsgatan 2

12.30-13.30
Stadsvandring i Västerås innerstad: Modernism
Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på den svenska efterkrigstidens genomgripande stadsplanering och cityomvandling. Kända arkitekter anlitades och det satsades på offentlig konst. Följ med på en stadsvandring där stadsantikvarie Karin Nordström, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, berättar om modernistiska byggnader och miljöer i Västerås innerstad.
Plats: Framför Västmanlands läns museums huvudentré, Karlsgatan 2

13.00-14.30
Det nya Kopparlunden
Är du nyfiken på vad som händer i Kopparlunden? Välkommen att prata med fastighetsägaren Castellum och arkitekterna från Archus om Kopparlundens planerade utveckling. Vi passar också på att titta på de senast byggda projekten både från marken och taken.
Plats: Konstgräsytan inne i Koppartorget (utanför Varmvalsvägen 17)

15.30-16.30
Allmogens arkitektur – funktion och fåfänga
Med Roger Tjernström, intendent och byggnadsantikvarie,
Plats: Vallby Friluftsmuseum, samling utanför lanthandeln

16.00-17.00
Restaurering av Ängsö Slottspark till 1750-tal
Guider Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarisk expert och Gunnar Isaksson, Byggnadsvårdsexpert.
Samling utanför entrén till Ängsö slott.

16.30-18.00
Hur är det att anlita en arkitekt?
Samtal och frågestund med Anders Holmberg Arkitekter,
Plats: Slakterigatan 10

17.00-18.00
Stadsvandring i Västerås innerstad: Modernism
Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på den svenska efterkrigstidens genomgripande stadsplanering och cityomvandling. Kända arkitekter anlitades och det satsades på offentlig konst. Följ med på en stadsvandring där stadsantikvarie Karin Nordström, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, berättar om modernistiska byggnader och miljöer i Västerås innerstad.
Plats: Framför Västmanlands läns museums huvudentré, Karlsgatan 2

18.00-20.00
Ett arkitekturprogram som gör skillnad
Just nu tar Västerås stad fram ett arkitekturprogram för Västerås som ska beskriva stadens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltad livsmiljö. Presentation och workshop.
Plats: Torggatan 1 (Sigmahuset)
Föranmälan för fika till arkitektur@vasteras.se , senast 6 maj

FREDAG 13 MAJ

Hela dagen
Älskade miljonprogram! Vår gemensamma bild av Bjurhovda
Nya ögon på, och en hyllning till Bjurhovda och Västerås levande stadsdelar.
Sweco Arkitekter kommer jobba i Bjurhovdas grönområden med installationer som lyfter fram och synliggör kvaliteter i stadsdelen och skapar nya mötesplatser att stanna upp vid. De kommer också att sprida kunskap och samla tankar och reflektioner via en facebooksida.
Plats: Bjurhovdas grönstråk

09.00-12.00
Surr i city, Föreläsning och workshop
Genom att skapa gröna stråk genom city bjuder vi in pollinatörer såsom bin och humlor. Det ökar i sin tur livschanserna för insekter och fåglar i innerstaden. Välkommen till föreläsning och workshop med landskapsarkitekterna Anders Mårsén och Felix Brännlund från Landskapslaget. De är specialister på ”gröna tak” och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet ifrån att arbeta med levande växtlighet som takbeläggning. Josefina Oddsberg från Bee Urban berättar om innovativa och konkreta insatser för stadens ekologi.
”Grönare balkonger” - hör mer om Skälbyskolans bi-projekt.
Plats: Torggatan 1 (Sigmahuset)

12.00-13.00
Fula hus – stadsvandring
Fula hus - är det något att gå och titta på? Och vem bestämmer egentligen vilka hus som är fula? Det är frågor som är värda att ställa under denna udda stadsvandring.
Med Niklas Ulfvebrand, historiker.
Plats: Sigmatorget (Obs! flyttad från Fiskartorget till Sigmatorget)

13.00-14.30
Från tung industri till modern mötesplats
B26 är en coworking arena och mötesplats för företagare utvecklat av Kungsleden.
Arrangörer: Kungsleden och Archus Arkitekter
Föranmälan till: thomas.lundin@kungsleden.se
Plats: Samling B26, Rum Aluminium, Port-Anders gata 9

13.00-14.30
Konstfredag – rum för längtan!
Kort visning av ett urval verk på temat plats och arkitektur i utställningen Samlingen. Därefter fortsätter vi i Konstlabbet och bygger rum för längtan. Alla är välkomna. Föranmälan krävs: anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se
Plats: Konstlabbet, Konstmuseet, Karlsgatan 2.

14.00-15.30
Katedralen i Västerås
Föredrag med Fredric Bedoire i domkyrkan.
”En färgrik och dramatisk skildring, där stämningsfylld gotisk arkitektur och överdåd av konstskatter vävs samman med ambitionerna hos biskopar, kungar och stadens borgare.”
Plats: Västerås domkyrka

14.00-16.00
Body&Sticks - Workshop, drop-in, för barn och familj
Var med och bygg med pinnar i en lekfull workshop med konstnären Jenny Berntsson.
Plats: Vallby Friluftsmuseum, bortanför käpphästbanan (Obs! Flyttad från Hakon Swensons allé till Vallby Friluftsmuseum)

16.00-17.00
Arkitekturpriset prisutdelning
Sveriges Arkitekter Västmanland delar ut årets arkitekturpris till Viktor Larssons plats
Arkitekterna dcl.13 och beställaren Västerås stad kommer att vara på plats för en kort presentation av projektet.
Plats: Viktor Larsson plats

Arkitekturdagarna avslutas

Två barn vilar på bänkar i en park.

Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där.

Kontakta oss

Nora Kvassman

Arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 61