Visa sökformulär

Söka förskoleklass eller grundskola

Så här gör du

Så här gör du

Viktiga datum

 • I november 2019 får vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås. Om du har fått två blanketter och skickar in båda så är det den som du skickar in sist som gäller.
 • 7 februari 2020 är det sista dag att söka plats på en kommunal skola.
 • I slutet av april får du besked om vilket skola ditt barn fått plats på, om du har sökt en kommunal skola. Beskedet skickas till barnets folkbokföringsadress.
 • Fristående skolor kan ha andra datum, kontakta aktuell skola för mer information.

På Skolverkets webbplats har du möjlighet att jämföra kommunala och fristående grundskolor i Västerås.

Hitta och jämför grundskolor, Skolverketlänk till annan webbplats

Om ditt barn behöver plats i fritidshem behöver du ansöka om plats senast den 30 juni 2020.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Söka fristående skola

Fristående skolor hanterar sina egna platser och ansökan görs direkt till den önskade skolan. Om du söker plats på en fristående skola gäller deras regler för placering. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Söka kommunal skola

Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn, vilket ökar chansen att få plats på någon skola som du har önskat.

Om du inte lämnar in något önskemål eller om din ansökan inte är komplett kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats.

Nyinflyttad till kommunen

Om du är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal grundskola för ditt barn använder du blanketten Grundskola, skolplacering nyinflyttad. Vill du göra en ansökan innan ni har flyttat till Västerås måste ett kvitto på att Skatteverket har mottagit flyttanmälan lämnas in med ansökan. Om du har frågor vänder du dig till Kontaktcenter, 021-39 00 00, knappval 2.

Nyinflyttad till Sverige

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn mellan 6-16 år? Ska ditt barn börja i svensk skola för första gången? Då behöver du söka plats i en skola åt ditt barn. Ditt barn har rätt att gå i skola även om barnet inte har ett fullständigt personnummer.
På mottagningsenhet Origo får du:

 • information om hur det svenska skolsystemet fungerar
 • hjälp att söka plats på en skola utifrån ditt barns behov
 • en kartläggning av ditt barns kunskaper och erfarenheter på barnets språk

Nyinflyttad till Sverige

Byta grundskola

Det finns möjlighet att byta skola fyra gånger under året, en gång inför terminsstart och en gång under pågående termin. Använd blanketten Grundskola och förskoleklass, byte av, ansökan. När det finns plats för ditt barn på någon av de skolor ni önskat, kommer ditt barn att få plats på den nya skolan. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även när du tackar ja till plats på en fristående skola. 

Om du vill att ditt barn ska börja på sin nya skola med start efter höstlovet vecka 44, och det finns plats, måste ansökan ha kommit in till Västerås stad senast den 2 oktober.

Ditt önskemål gäller för ett läsår. Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén.

Information om språkhjälp

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat.

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Du kan ha rätt till skolskjuts.

Information om skolskjuts

Principen relativ närhet

Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, så tillämpar Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan alternativ skola och önskad skola. Den alternativa skolan är barnets närmaste skola. Om närmaste skolan är önskad skola, mäts avståndet istället till näst närmaste skola. Så här räknas den relativa närheten ut:

 1. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan mäts.
 2. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den alternativa skolan.
 3. Skillnaden i avstånd mellan alternativ skola och önskad skola är den relativa närheten.
 4. Den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola jämförs.
 5. Barnet med längst relativt avstånd till den alternativa skolan får platsen.

Jämförelsen görs inte mellan de skolor du som vårdnadshavare önskat.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Om alla inte kan få plats och flera barn har samma relativa närhet till den önskade skolan så sker placering genom lottning. 

Bild som visar hur man räknar vad som är relativ närhet

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin alternativa skola (800–700=100 meter).
Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin alternativa skola (950–800=150 meter).
I det här exemplet är det Mario som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa avstånd till den alternativa skolan blir längre.

Så mäts avståndet

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den alternativa och önskade skolan mäts i det kartsystem som kommunen använder för att få en likvärdig bedömning. Mätningen görs på en trafiksäker sträcka mellan hem och skola. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

Om inriktningar och profiler

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Information om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via karta

Tre killar och en tjej med boll

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Fritt fram för bad vid Lögastrand

  Från och med idag, torsdag, är det åter fritt fram för att bada vid Lögastrand. Nya vattenprover visar att vattnet är tjänligt.

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

 • Rapport från grundskoleenkäter 2020

  I årets grundskoleenkäter är elever i årskurs 9 samt vårdnadshavare i förskoleklass, årskurs 2 och 5 generellt sett mindre nöjda med skolan än tidigare. Eleverna i årskurs 2 och 5 är ungefär lika nöjda som tidigare. Tyvärr var det färre vårdnadshavare än vanligt som besvarade enkäterna, vilket gör d...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?