E-tjänst för grundskola

E-tjänsten för grundskola ska användas av vårdnadshavare som söker plats på en grundskola i Västerås.

Med e-tjänsten kan du

I e-tjänsten för grundskola kan du som är vårdnadshavare önska skola för ditt barn. Du har möjlighet att önska flera skolor. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.

Du använder e-tjänsten när du vill söka plats för ditt barn som:

 • ska börja i förskoleklass
 • saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola

Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Du ska också använda e-tjänsten om du vill söka till en kommunal skola:

 • och är nyinflyttad
 • eller vill byta skola

Om du är nyinflyttad eller vill byta till fristående skola måste du skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Information om att söka skola

Söka plats i fritidshem

När du fått besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kan du söka plats på fritidshem. Du söker plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du söker alltid plats om fritidshem i den kommun där ditt barn är folkbokförd. Det gäller även om du ansöker om plats på en skola i en annan kommun.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Söka plats i förskola

Om du vill söka plats för ditt barn i förskola använder du e-tjänsten för förskola och fritidshem

E-tjänst för förskola och fritidshem

​Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller Mobilt BankID som du får av din bank.

Gör så här

Så här gör du. Steg 1.
 • Klicka på länken Till e-tjänsten för grundskola, på denna sidan.
 • Logga in med BankID.
 • Tänk på att du kan byta språk om du behöver det, under rubriken Byt språk.
Så här gör du. Steg 2.
 • Kontrollera dina kontaktuppgifter under rubriken Profil.
 • Fyll i dina kontaktuppgifter om de saknas.
Så här gör du. Steg 3.
 • Klicka på det barn du vill önska skola för.
 • Ange det läsår ansökan gäller.
 • Välj, Ansök om ny skolplats.
Så här gör du. Steg 4.
 • Fyll i ansökan. Tänk på att om du önskar fler skolor så har du större chans att få plats på någon av de skolor du önskar för ditt barn.
 • Kom ihåg att skriva under ansökan.
Så här gör du. Steg 5.
 • När ansökan är inskickad får du en avisering till den e-postadress du angett.

Vad avgör vem som får platsen?

Om det är många som söker samma kommunala skola och årskurs och alla inte kan få plats tillämpar vi principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Fristående skolor har andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter 

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se