Visa sökformulär

Frågor och svar om att söka plats i grundskola

Information om hur du loggar in i e-tjänsten finns på sidan E-tjänst för grundskola.

E-tjänst för grundskola

När du har skickat in ansökan i e-tjänsten får du ett meddelande i din mobil om att vi har fått din ansökan.

Det beror på att du inte har bifogat en godkänd kvittens på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan.

Om du har ansökt om plats mellan 7 april och 30 juli och det finns plats på den skola du sökt, får du svar i slutet av vecka 32. Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2021-2022.

Om du har skickat in ansökan före 7 april 2021 har den raderats. Om du har skickat in den efter 7 april 2021 är den giltig läsåret 2021-2022.

Vi har inte syskonförtur på kommunala skolor i Västerås. Du kan önska om byte av skola till den skola där ditt barns syskon går. Om det finns plats får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Du kan skicka in en ansökan om att byta skola. Om det finns plats på den eller de skolor du önskar, får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Kontakta Eskilstuna kommun så får du information om hur du söker plats på skolan Tegelviken. Om ditt barn får plats på Tegelviken behöver du meddela Kontaktcenter i Västerås kommun. Du når dem på 021- 39 00 00 eller genom att mejla till kontaktcenter@vasteras.se

Om du vill söka plats för ditt barn på en fristående skola i samband med skolvalet, så ansöker du både i e-tjänsten för grundskola och direkt till den aktuella skolan.

Om du vill byta till fristående skola för ditt barn eller är nyinflyttad. vänder du dig direkt till den aktuella skolan.

I A-Ö listan på sidan Grundskola ser du om skolan är kommunal eller fristående. Skriv, Fristående, i sökrutan.

A-Ö lista över grundskolor i Västerås

Om du vill byta skola för ditt barn eller om ni flyttat till Västerås använder du blanketten Nyinflyttad eller byte av skola, Viksängsskolans idrottsprofiler, ansökan.

E-tjänster och blanketter

När du fått besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kan du söka plats på fritidshem. Du söker plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du inte önskar skola för ditt barn får barnet plats på den närmaste kommunala skola där det finns ledig plats.

Det går inte att skriva upp sig på en kölista för att få plats på en kommunal skola. Fristående skolor kan ha andra regler, kontakta aktuell skola för mer information.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2