Visa sökformulär

Frågor och svar om att söka plats i grundskola

Information om hur du loggar in i e-tjänsten finns på sidan E-tjänst för grundskola.

E-tjänst för grundskola

När du loggar in i e-tjänsten för grundskola behöver du scrolla ner på sidan för att se ditt barns namn. Om du ändå inte ser namnet behöver du mejla till kontaktcenter@vasteras.se och förklara ditt ärende.

När du har skickat in ansökan i e-tjänsten får du ett meddelande i din mobil om att vi har fått din ansökan.

Det beror på att du inte har bifogat en godkänd kvittens på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan.

Om du har ansökt om byte av skola med start efter sportlovet och det finns plats på den skolan, får du besked i slutet av februari. Om ditt barn inte får plats får du ingen återkoppling, ditt barn behåller sin nuvarande plats denna termin.

Om du vill byta skola för ditt barn inför höstterminen kan du skicka in en ansökan om det i slutet av april.

Du ansöker om byte av skola i e-tjänsten för grundskola.

E-tjänst för grundskola - Västerås (vasteras.se) Länk till annan webbplats.

Vi har inte syskonförtur på kommunala skolor i Västerås. Du kan önska om byte av skola till den skola där ditt barns syskon går. Om det finns plats får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Du kan skicka in en ansökan om att byta skola. Om det finns plats på den eller de skolor du önskar, får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Kontakta Eskilstuna kommun så får du information om hur du söker plats på skolan Tegelviken. Om ditt barn får plats på Tegelviken behöver du meddela Kontaktcenter i Västerås kommun. Du når dem på 021- 39 00 00 eller genom att mejla till kontaktcenter@vasteras.se

Om du varken söker plats för ditt barn på en skola i Västerås kommun eller Eskilstuna kommun kommer ditt barn att få plats på en skola i Västerås kommun. Det beror på att Nyckelön tillhör Västerås kommun.

Om du vill söka plats för ditt barn på en fristående skola i samband med skolvalet, så ansöker du både i e-tjänsten för grundskola och direkt till den aktuella skolan.

Om du vill byta till fristående skola för ditt barn eller är nyinflyttad. vänder du dig direkt till den aktuella skolan.

I A-Ö listan på sidan Grundskola ser du om skolan är kommunal eller fristående. Skriv, Fristående, i sökrutan.

A-Ö lista över grundskolor i Västerås

När du fått besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kan du söka plats på fritidshem. Du söker plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du söker alltid plats om fritidshem i den kommun där ditt barn är folkbokförd. Det gäller även om du ansöker om plats på en skola i en annan kommun än den ditt barn är folkbokförd i.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du inte önskar skola för ditt barn, i samband med skolvalet eller på grund av att ni flyttar till Västerås kommun, får barnet plats på den närmaste kommunala skola där det finns ledig plats.

Det går inte att skriva upp sig på en kölista för att få plats på en kommunal skola. Fristående skolor kan ha andra regler, kontakta aktuell skola för mer information.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2