Ansök, ändra eller säg upp plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn inte ska fortsätta på fritids måste du säga upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Det räcker inte att du säger till personalen på fritids. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad.

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov och ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och ändra anledning till plats
 • ange och ändra tid i verksamhet (timmar per vecka)
 • ange och ändra inkomstuppgifter
 • ange och ändra din e-postadress
 • ange och ändra ditt telefonnummer
 • ange och ändra familjeförhållande

När anledning till plats ändras så måste ändringen i god tid anmälas via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Ändra samtidigt också för syskon.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Instruktion om hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem

Så här gör du

Beviljande av plats

När du har anmält att ditt barn behöver en plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Vi baserar bedömningen på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuella ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet. Det avgör hur många timmar ditt barn får vara i fritidshem. Räkna bort skoltiden när du anger behov av timmar i fritidshem. Kontakta aktuell skola för att få veta skoltiden.

Meddela alltid ändrade förhållanden, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Det gör du i e-tjänsten och även när du väntar på att bli erbjuden plats.

Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov.

Barn som hoppar hopprep.

Erbjudande om plats

När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Det måste du svara på. Det gör du via e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

Byte av fritidshem

Ditt barn har en plats på skolans fritidshem och ska byta skola. Om familjen är i behov av fritidshem på den nya skolan gör du en ny ansökan i e-tjänsten. Annars säger du upp platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid finns för barn i åldrarna 1-12 år, som behöver tillsyn på tider då förskolor och fritidshem inte har öppet kvällar, nätter och helger.

Information om omsorg på obekväm arbetstid

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Information om möjlighet att ha plats i annan kommun

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad. Du anger sista dag för användande av platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

 • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter 

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se