Visa sökformulär

Frågor och svar

1. När kan jag få ett erbjudande om plats?

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Om du bara har önskat fristående alternativ kontaktar du aktuell förskola för information.

Två barn med pedagog ryggar

2. Hur gör jag för att svara på ett erbjudande?

Du svarar på erbjudandet i e-tjänsten genom att gå in på Min sida, Mina aktuella ärenden och klicka på länken till erbjudandet. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet, annars kan inte barnet börja i verksamheten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

3. Varför får jag ett erbjudande jag inte önskat?

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum, för att du ska ha möjlighet att börja arbeta eller studera. Finns det inte plats på något av dina önskemål kan du bli erbjuden en plats på en förskola som du inte har önskat. Vi gör då allt vi kan för att hitta en förskola så nära hemmet som möjligt.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor.

4. Vad händer om jag svarar ja till ett erbjudande jag inte önskat?

Du blir erbjuden en förskola som du inte har önskat och tackar ja för att du ska börja arbeta eller studera. Din ansökan stängs och du kan göra en ny ansökan.

Läs mer om byte av förskola under punkt 8.

8. Hur byter jag förskola till mitt barn?

5. Vad händer om jag svarar nej till erbjuden plats?

Ditt barn har inte plats:

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill. Söker du till en kommunal förskola får du ett nytt erbjudande när det finns lediga platser och senast inom fyra månader.

Ditt barn har en plats:

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola stängs din ansökan. Läs mer om byte av förskola under punkt 8.

8. Hur byter jag förskola till mitt barn?

6. När kan mitt barn tidigast börja i förskolan?

Ditt barn ska ha fyllt ett år.

7. Hur tidigt behöver jag skicka in min ansökan?

Senast fyra månader innan du har behov.

Oavsett ansökningstid ska barnet erbjudas en plats i kommunal förskola från det datum som du önskar en plats om du har anmält önskemål senast fyra månader innan.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor.

8. Hur byter jag förskola till mitt barn?

Du gör en ny ansökan i e-tjänsten. När det finns platser får du ett erbjudande. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

9. Kan jag byta från allmän förskola till förskoleverksamhet?

Ja, men en ny ansökan måste göras i e-tjänsten. Allmän förskola följer grundskolans terminer.

Vill du byta från förskoleverksamhet till allmän förskola gäller två månaders uppsägningstid och en ny ansökan måste göras.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

10. Jag studerar heltid, varför får inte mitt barn heltid?

Det kan bero på att du inte har lämnat in ett aktuellt studieintyg till Västerås stads Kontaktcenter. Intyg är tidsbegränsade och du ska lämna nytt intyg för varje ny kurs.

Båda vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid är avgörande för den tid som ditt barn får i verksamheten.

Om den andra vårdnadshavaren arbetar deltid, studerar deltid eller är arbetssökande så är det den tiden som avgör barnets tid i verksamheten.

11. Hur många timmar får mitt barn vara i verksamheten?

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Om du är arbetssökande får ditt barn vara 20 timmar i veckan.

Om du är föräldraledig får ditt barn vara 15 timmar i veckan.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

12. Vilken avgift ska jag betala för en plats?

Det beror på barnets ålder och tid i verksamheten.

Avgifter för förskola/pedagogisk omsorg

Pojke på trehjuling

13. Jag har ingen inkomst men har fått en hög faktura, varför?

Du behöver ändra din inkomst i e-tjänsten för att få rätt avgift.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

14. Jag har ändrat tid men betalar ändå samma belopp, varför?

Om ditt barn är 3-5 år har du en reducering på avgiften för allmän förskola. Med maxtaxa blir avgiften densamma oavsett antal timmar i verksamheten.

Avgifter för förskola/pedagogisk omsorg

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

15. Varför är fakturan högre än förra månaden?

Det kan bero på ändrad inkomst eller ändrad tid i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

16. Hur gör jag när mitt barn är sjukt?

Du sjukanmäler ditt barn till förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Om du är hemma med ett sjukt barn får friska syskon vara i förskolan eller pedagogiska omsorgen. Vid magsjuka rekommenderas att även syskon stannar hemma.

17. Måste fristående förskolor ha öppet under sommaren?

Om föräldrarna arbetar eller studerar och har ett behov måste förskolan ordna plats till barnet. Skollagen gäller även för fristående förskolor.

Stövlar på tork

18. Jag flyttar till en annan kommun, får barnet behålla platsen?

Barnet får ha kvar platsen högst två månad från det datum som barnet är folkbokfört i den nya kommunen.

Om du vill ansöka om att behålla platsen måste en ny prövning göras.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?