Visa sökformulär

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Så söker du plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg och allmän förskola.

Information om att ansöka, ändra och säga upp plats

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Familjedaghem, pedagogisk omsorg i Västerås

Pedagogisk omsorg i bokstavsordning. Om du klickar på pedagogiska omsorgens namn i listan nedan ser du en länk till deras webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om deras arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas pedagogisk omsorg i en lista.

 • Område: Till exempel Bjurhovda, Bäckby, Hökåsen, Irsta, Skälby, Skultuna, Tillberga, Viksäng, Önsta Gryta, i enskild regi.
 • Verksamhet kvällar, nätter och helger: Nattugglan nattis, i kommunal regi.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem om vårdnadshavare önskar det och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år). Pedagogisk omsorg kan till exempel vara att barn tas emot i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller bedrivas i en särskild lokal.

Du betalar en avgift när ditt barn går i pedagogisk omsorg. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola tre timmar per dag som är avgiftsfri. Då blir avgiften lägre för alla barn 3-5 år.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Information om pedagogisk omsorg, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Barn med hink och spade

Vad gäller?

Alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg från det datum som behov finns.

Barn till föräldralediga och arbetssökande

Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 20 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.

Så här jobbar vi

I Västerås stad finns pedagogisk omsorg dagtid bara i enskild regi.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan är vägledande, men inte bindande för pedagogisk omsorg. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Skollagen, kapitel 25, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Frågor

Om du har frågor om en specifik pedagogisk omsorg kontaktar du pedagogiska omsorgen. Om du har andra frågor, till exempel om avgifter eller hur du önskar pedagogisk omsorg, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola och pedagogisk omsorg. Kulturnämnden ansvarar för öppen förskola. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i förskolan eller öppna förskolan.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att pedagogisk omsorg har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla pedagogiska omsorger ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Pedagogiska omsorgerna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska pedagogiska omsorgen åtgärda dem.

Om ditt barn går i en kommunal pedagogisk omsorg

I kommunal regi finns bara verksamheten Nattugglan nattis.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål

Steg 1 Pedagogiska omsorgen

Om du har en synpunkt eller klagomål på en kommunal pedagogisk omsorg ska du först vända dig direkt till verksamheten. Prata med personal eller enhetschef, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till enhetschef på din pedagogiska omsorg. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller enhetschef.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Steg 2 Verksamhetschef

Om pedagogiska omsorgen inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för förskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för förskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om ditt barn går i en enskild pedagogisk omsorg

Steg 1 Pedagogiska omsorgen

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en enskild pedagogisk omsorg ska du först vända dig direkt till verksamheten och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad som har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!