Snöskottning och sandning

Från 15 oktober till 15 april har Västerås stad beredskap dygnet runt för att ploga och halkbekämpa det kommunala väg- och cykelvägnätet. Samfälligheter och Trafikverket ansvarar själva för sina gator.

Snöröjning kommunala vägar

Västerås stad snöröjer de kommunala vägarna. En del vägar är enskilda och sköts av till exempel samfälligheter.

Karta som visar vilka vägar som är enskilda

Trafikverket äger de vägar som är döpta efter nummer. Snöröjning på dessa gator kan vara annorlunda.

När kommer plogbilen till din gata?

Om det har snöat på natten är målet att snöröjningen ska vara klar innan morgontrafiken sätter igång. Men vädret är inte så lätt att styra, så det går inte alltid som planerat. Vi har anställda som arbetar med att förutspå väderläget dygnet runt under vinterhalvåret för att kunna planera vinteråtgärderna så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

Vi plogar först när det slutat snöa för att slippa göra om plogningen flera gånger. Snöar det dock mycket eller länge kan vi börja röjningen under pågående snöfall.

Plogning

Normalt plogar vi i följande ordning:

Prioritet 1
Det prioriterade gång- och cykelvägnätet är cirka 13 mil av de mest trafikerade gång- och cykelvägarna. Dem plogar vi vid ett snödjup på cirka 2-5 centimeter. Plogningen görs för att cyklister lättare ska kunna ta sig till och från bland annat skola och arbete. Områden med mindre trafik får vänta till senare. Under pågående snöfall plogas bara större trafikleder samt det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Är det mycket snö kan vi behöva ploga prioritet 1-vägarna flera gånger innan vi börjar med prioritet 2-vägarna. Kriterierna kan ändras om det snöar kraftigt och ihållande eller om temperaturen ändras.

Prioritet 2
Bussleder, busshållplatser, större trafikleder samt det övriga gång- och cykelvägnätet plogas när snödjupet är 3-5 centimeter.

Prioritet 3
Här plogas bostadsgator. Det sker först när snödjupet är mer än 8 centimeter.

Felanmälan

Om du ser att en gata missats att plogas kan du felanmäla detta genom vårt felanmälningsformulär. Du kan också ladda ner appen "Felanmälan Västerås" från App Store eller Google Play.

Tänk på att snöröjningen kan ta tid och det kan vara därför man inte hunnit ploga din gata.

Snöskottning och sandning fastighetsägare

Kommunen snöröjer och sandar de flesta gång- och cykelbanor för gående och cyklister. Där det inte finns någon gång- och cykelbana ska gående fortfarande kunna ta sig fram till gång och cykelbanorna. Det är upp till varje fastighetsägare att ta ansvar att skotta och sanda så att gående kan ta sig fram längs vägen på ett trafiksäkert sätt. En trottoar är inte en gång- och cykelbana och räknas också som fastighetsägarens ansvar.

Information om ditt ansvar som fastighetsägare

Grus för halkbekämpning

Privatpersoner kan hämta grus som är blandat med salt gratis på följande återbruk i Västerås:

Bäckby
Stenby
Hälla
Ängsgärdet
Gryta

Tänk på att ta med egen hink.

Grus i Skultuna

På grund av minskade öppettider går det inte att hämta grus vid Återbruket i Skultuna. Däremot finns grus på följande platser i Skultuna:

Skultuna IP (parkeringen)

Kopparvägen

Björkängsvägen 13

Mäster Jacobs väg 28

Prästgärdsgatan 84

Brännugnsbacken

En traktor sandar en gångbana. Foto: Pia Nordlander

Grusupptagning

Grusupptagningen varierar lite från år till år beroende på när våren kommer till Västerås. Vanligtvis är grusupptagningen klar i slutet av maj, om det inte kommer snö eller mycket regn.
Först grovsopar vi det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Det handlar om cirka 13 mil av de mest använda cykelvägarna. Grovsopningen görs i ett drag. Det betyder att inte hela cykelbanans bredd blir sopad. Vi kommer sedan tillbaka och sopar hela bredden när hela området sopas i den ordinarie grusupptagningen. Områdessopningen kan ske någon eller flera veckor efter grovsopningen.

Sopa ut grus på gatan

Fastighetsägare kan sopa ut grus från trottoar, gångbana eller tomtgräns till kanten av gatan. Då kommer sopbilen åt det lättare. Sopa inte ut gruset till mitten av gatan.
Vi rekommenderar att du som inte redan har fått sopat på din gata sopar ut gruset senast den 21 april för att vara säker på att hinna få ut det innan sopmaskinen kommer. Ibland går upptagningen snabbare än beräknat och då kan vi komma före den inplanerade veckan.

Vill du veta när årets planering är klar?

Prenumerera gärna uppdateringar genom att ange din mejladress längre ner på sidan. Då får du ett meddelande när vi publicerar en uppdatering på denna sida.

Väster

Vecka 12-15
Prioriterade gång-och cykelvägnätet

Vecka 15-16
Bäckby
Skälby

Vecka 16-18
Erikslund
Eriksborg
Barkarö
Dingtuna

Vecka 18-19
Hammarby
Brottberga
Vallby
Hagaberg
Råby

Vecka 20-21
Hammarby Stadshage
Stohagen
Annedal
Vetterstorp
Vetterslund
Ormberget
Stallhagen
Vasastaden
Pettersberg
Oxbacken
Jakobsberg
Västermalm
Lustigkulla
Trumslagarbacken

Vecka 21-22
Sjöhagen
Hacksta
SaltängenCentrum

Vecka 12-15
Prioriterade gång-och cykelvägnätet

Vecka 15-16
Centrum
Lillåudden
Kyrkbacken

Vecka 15-17
Blåsbo
Herrgärdet
Östermalm

Vecka 16-17
Kristiansborg

Vecka 17-18
Skallberget
Vega
Iggebygärdet
Karlsdal
Aroslund
Gåsmyrevreten

Vecka 18-19
Emaus
Gideonsberg
Nordanby Gärde
Tunby
Nordanby

Vecka 19-21
Tunbytorp
Rönnby
Billsta
Önsta Gryta

Vecka 20-21
Åshagen
Skultuna
Lögarängen
Kopparlunden
Munkängen
Östra Hamnen

Öster

Vecka 12-15
Prioriterade gång-och cykelvägnätet

Vecka 15-16
Brandthovda
Bjurhovda

Vecka 16-17
Skiljebo
Klockartorpet
Hemdal
Orresta
Kärsta
Ändesta

Vecka 17-18
Korsängsgärdet
Sandgärdet
Freja
Malmaberg

Vecka 18-19
Lillhamra
Talltorp

Vecka 19-20
Öster Mälarstrand
Viksäng
Haga

Vecka 20-21
Fågelviken
Berghamra
Hamre
Framnäs

Vecka 21-22
Hökåsen
Irsta
Gäddeholm
Tillberga
Ängsgärdet
Finnslätten

Schemat är preliminärt och kan ändras med kort varsel. Grusupptagningen kan bli försenad om det kommer mycket snö eller regn. Den kan även gå fortare än beräknat om förutsättningarna är goda.
Först veckan efter ditt områdes planerade vecka kan du felanmäla att gatusopning uteblivit.

Felanmäl gatusopning

Prenumerera på nyheter från Snöskottning och sandning

Vill du få löpande information om snöskottning och sandupptagning? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar på den här sidan.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Snöskottning och sandning.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Snöskottning och sandning uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås