Vuxenutbildning

Skola för vuxna människor kallas
för vuxenutbildning.
Det finns olika sorters vuxenutbildning.
Du kan studera
för att bli bättre på saker
som du lärde dig när du var yngre.
Du kan också lära dig helt nya saker.

Den som vill studera kan få hjälp
att hitta rätt utbildning.

Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig svenska för invandrare.
Svenska för invandrare kallas också för Sfi.

Om du har frågor kan du ringa 021-39 17 45
till Vuxenutbildningscentrum.

Publicerad

Senast ändrad