Visa sökformulär

Barn och utbildning

I Västerås finns 59 grundskolor
och 22 gymnasieskolor.
I Västerås finns 143 förskolor
och 37 familjedaghem.

Det finns förskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående förskola.

Det finns också grundskolor och
gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående skolor.

Du kan också studera när du är vuxen.
Du kan då studera inom
vuxenutbildningen. Du kan studera både
på grundläggande och gymnasial nivå
hos olika utbildningsanordnare.

Du har möjlighet att själv välja den
studieform, studiemiljö och pedagogik
som du tycker är bra.

Publicerad

Senast ändrad