Visa sökformulär

Barn och utbildning

I Västerås finns 60 grundskolor
och 25 gymnasieskolor.
I Västerås finns 146 förskolor
och 56 familjedaghem.

Det finns förskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående förskola.

Det finns också grundskolor och
gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående skolor.

Du kan också studera när du är vuxen.
Du kan då studera inom
vuxenutbildningen. Du kan studera både
på grundläggande och gymnasial nivå
hos olika utbildningsanordnare.

Du har möjlighet att själv välja den
studieform, studiemiljö och pedagogik
som du tycker är bra.

Publicerad 2015-03-30 11.03

Senast ändrad 2017-10-05 07.00