Barn och utbildning

I Västerås finns 60 grundskolor
och 21 gymnasieskolor.
I Västerås finns 145 förskolor
och 32 familjedaghem.

Det finns förskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående förskola.

Det finns också grundskolor och
gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De kallas fristående skolor.

Du kan också studera när du är vuxen.
Du kan då studera inom
vuxenutbildningen. Du kan studera både
på grundläggande och gymnasial nivå
hos olika utbildningsanordnare.

Du har möjlighet att själv välja den
studieform, studiemiljö och pedagogik
som du tycker är bra.

Publicerad

Senast ändrad