Västerås stads Strategiska fastigheter AB

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av betydelse för stadens utveckling.

Bolaget har tre dotterbolag: Västerås flygfastigheter AB, Geddeholms AB och Västerås fastighet Kungsängen AB.

  • Isabell Lundberg är vd för bolaget och för dotterbolagen. För mer information kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Mattias Hedman (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Vakant (M)
Hans Eckerrot (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anna Östholm (L)