Visa sökformulär

Västerås stads Strategiska fastigheter AB

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av betydelse för stadens utveckling.

Bolaget har fyra dotterbolag: Västerås flygfastigheter AB, Geddeholms AB, Utvecklingsfastigheter AB och Västerås fastighet Kungsängen AB.

  • Hans Näslund är vd för bolaget. Isabell Lundberg är VD för dotterbolagen. För mer information om bolaget kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Maria Kesselring (S)

1:e vice ordförande:
Jesper Brandberg (L)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Birgitta Wiklander (S)
Jan Hammer (S)
Örjan Rosell (L)
Mats Eriksson (C)
Mikael Vilbaste (MP)
Gert Åkerman (M)
Anders Gestrin (M)
Gunnar Anell (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Lars Lithammer (V)

Styrelseprotokoll Västerås stads strategiska fastigheter AB, år 2020

DokumenttypStyrelseprotokoll 2020-09-17 Pdf, 2.2 MB.

Styrelseprotokoll 2020-10-21 Pdf, 3.9 MB.Styrelseprotokoll 2020-12-03 Pdf, 5.6 MB.


Styrelseprotokoll Västerås stads strategiska fastigheter AB, år 2021Styrelseprotokoll 2021-02-16 Pdf, 4.3 MB.Styrelseprotokoll 2021-04-29 Pdf, 3.6 MB.