Visa sökformulär

Brottsförebyggande arbete

Västerås ska vara en trygg och säker stad som invånarna känner stolthet över. Därför arbetar vi brottsförebyggande och trygghetsskapande på flera olika sätt. Vi ger även stöd till den som blivit utsatt för brott.

Hur vi arbetar brottsförebyggande

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som bygger på fyra grundstenar:

 • informationsinsamling
 • analys
 • riktade insatser
 • uppföljning och återkoppling.

Varje vecka tar kommunen i samverkan med polis och Mimer fram en lokal lägesbild. Lägesbilden bygger på en kartläggning av var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker. Händelserna registreras i ett system som heter Embrace.

Information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Västerås är en ideell organisation som ger kostnadsfri rådgivning och stöd till den som blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott. Förutom att ge samtalsstöd och råd kan de hjälpa till i kontakter med myndigheter och hjälpa dig i samband med en rättegång. All kontakt med jouren är kostnadsfri och sekretesskyddad.

Telefonnummer till brottsofferjouren:

 • 021-41 32 60 för vuxna.
 • 010-567 63 25 för unga under 20 år.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.    

Värna Västerås – vårt brottsförebyggande råd

Värna Västerås är en permanent funktion inom stadsledningskontoret som samverkar mellan staden och polismyndigheten.  Värna Västerås främsta uppgift är att göra det svårt att begå brott, genom att öka risken för upptäckt, reducera lönsamheten av brott och försvåra bortförklaringar.

På bilden ser du en affisch med texten Grannsamverkan.

Grannsamverkan

Det finns ungefär 300 kontaktombud för grannsamverkan runt om i våra bostadsområden, och intresset är stort. Arbetet hålls ihop av nätverket grannsamverkan. Deltagare i nätverket är:

 • Värna Västerås
 • Hyresgästföreningen
 • Rikshem
 • MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning)
 • VVCO (Västerås Villors Centralorganisation)
 • Tillbergakommittén
 • Polisen
 • Bostads AB Mimer
 • Bovista
 • Föreningen Kyrkbacken

Föreningen Samverkan mot brott har tagit fram utbildningsfilmer om grannsamverkan på svenska, arabiska, engelska och somaliska.

Utbildningsfilmer om grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Starta grannsamverkan i din boendeförening

Fyra gånger per år informerar vi om grannsamverkan till intresserade boendeföreningar. Om ni sedan vill gå vidare får ni en utbildning i grannsamverkan. Dessutom bjuder vi regelbundet in ombuden till kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Polisvolontärer

Västerås stad samarbetar med Polisen och polisens volontärer för att öka känslan av trygghet och förebygga brott. Polisens volontärer är en frivillig, oavlönad verksamhet som är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna genomför olika uppdrag, såsom brottsförebyggande information vid affärer, uppsökande kontakter, kampanjer mot langning av alkohol till minderåriga och nattvandringar.

Vill du bli volontär?

För att bli polisvolontär måste du vara minst 18 år och du bör vara vidsynt, tolerant, stresstålig, ärlig och serviceinriktad. Du bör också ha ett sunt levnadssätt med god rättsuppfattning.

Först går du på ett informationsmöte. Tycker du att det låter intressant, så lämnar du en skriftlig ansökan. Därefter kallas du till en intervju. Om vi bedömer att du är lämplig, så får du gå en utbildning på tre tillfällen.

Vill du veta mer om polisens volontärer kan du kontakta Christer Öhrlund, kommunpolis, på 010-567 58 38. 

Projekt som ska motverka bilmålvakter

Nu ska Västerås stad forsla bort felparkerade och även brända bilar snabbare. Bilarna kommer att placeras i en lokal som Västerås stad hyr. Ägaren kommer att få en chans att hämta ut sitt fordon om parkeringsskulden betalas.

Vi vill med det här bidra till att i samverkan med Polismyndigheten bekämpa systemet med så kallade bilmålvakter och andra brott som ofta kan kopplas till det systemet. Vi ser det här som ett led i vårt gemensamma arbete med att öka tryggheten i våra bostadsområden. Försöket startar den 15 maj och ska pågå till september i år. Under projekttiden bjuder vi in försäkringsbolagen till att samverkan. En utvärdering görs i september och därefter tas ett beslut om en eventuell fortsättning.

Systemet med så kallade bilmålvakter går ut på att personer som inte har några tillgångar skrivs som ägare på bilar för att undkomma parkeringsböter. Kommuner har sedan tre år tillbaka rätt att flytta och omhänderta fordon som har obetalda felparkeringsavgifter över 5000 kronor.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Höstens program på Anhörigcentrum

  Nu har Anhörigcentrum på Jakobsbergsgatan i Västerås öppnat upp sin verksamhet igen. Anhörigcentrum är mötesplatsen för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din familj eller närhet.

 • Nu kan du söka plats på kollo

  Nu är ansökan öppen för Västerås stads sommarkollon. Fram till den 2 mars är det möjligt att söka plats för barn i årskurs 1–6. Vi anpassar verksamheten efter eventuella restriktioner med anledning av coronapandemin.