Visa sökformulär

Hemlöshet

Västerås stad arbetar förebyggande för att människor inte ska bli bostadslösa. För dig som ändå har blivit bostadslös finns det tillfälliga boenden och andra former av stöd att få.

Vad kan jag få för stöd?

Boenden och härbärgen

För dig som är hemlös finns flera sätt att få tak över huvudet i Västerås. Dels finns tillfälliga boenden där du kan få plats under en längre tid, dels finns ett härbärge som har platser för enstaka övernattningar.

Tillfälliga boenden som kräver biståndsbeslut

I Västerås finns flera typer av tillfälliga boenden för hemlösa, anpassade för olika behov. Till exempel finns boenden för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar och särskilda boenden för kvinnor. Gemensamt för alla dessa boenden är att de ställer krav på till exempel drogfrihet och att hot och våld inte får förekomma. Du som har ett missbruk kan få plats på ett särskilt missbruksboende.

För att få plats på ett tillfälligt boende ska du ha fått biståndsbeslut från socialtjänsten. (Det finns dock inslussboenden dit du kan få komma och vara i en vecka även utan biståndsbeslut.) Att bo på ett tillfälligt boende kostar pengar. Om du behöver kan du söka ekonomiskt bistånd för att betala din plats.

Kontakta Socialkontoret för mer information, telefon 021 - 39 00 00, Kontaktcenter.

Härbärgen med akuta nattplatser

På härbärgen kan du övernatta och få enklare måltider. Även du som har missbruksproblem är välkommen. Att bo på härbärge är gratis och det behövs inget biståndsbeslut. Platserna kan inte förbokas och du köar för en natt i taget.

I Västerås finns två härbärgen:

 • Eken ligger på Kaserngatan 10 och har 14 platser för både män och kvinnor. Män kan komma och söka plats klockan 18.00–21.00 och kvinnor klockan 17.30–20.30.
 • Freja ligger på Noreliigatan 10 B och har plats för två kvinnor. Du kan komma dit och söka plats klockan 18–21.

Du måste lämna härbärget senast klockan 9.00 morgonen efter. Vilka regler som gäller i övrigt får du veta när du har skrivits in.

Dagverksamhet

Dagverksamheten ligger på Sturegatan 22 i Västerås och har öppet måndag–fredag klockan 8–15. Verksamheten är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är hemlös, missbrukare eller lider av psykisk ohälsa.

På dagverksamheten kan du till exempel:

 • tvätta dina kläder
 • hämta ut skänkta kläder
 • sköta din hygien
 • vila
 • köpa frukost, lunch och fika
 • träffa någon att prata med och få råd stöd om din livssituation. 
 • Det kostar ingenting att besöka dagverksamheten.

Sjukvård

På dagverksamheten på Sturegatan 22 finns även en sjukvårdsmottagning för hemlösa. Här kan du träffa läkare eller sjuksköterska och få grundläggande sjukvård. Det finns också möjlighet att få tandvård. Mottagningen är öppen två förmiddagar i veckan: tisdag och fredag.

Varannan vecka finns en fotvårdsspecialist på plats.

Mottagningen drivs i samarbete med Västmanlands läns landsting och Västerås stad.

För vem

Vem kan få stöd?

Alla som är hemlösa kan ta del av stadens stöd- och hjälpinsatser. Vissa av verksamheterna ställer dock särskilda krav, till exempel att du har fått ett biståndsbeslut.

Som hemlös räknas inte bara den som sover utomhus eller på härbärgen, utan även den som har en osäker boendesituation. Det kan till exempel vara personer som bor inneboende utan kontrakt hos släkt eller vänner på grund av att de inte kan få någon annan bostad, personer som snart ska skrivas ut från ett stödboende eller en institution, flyktingungdomar i HVB-hem m.m.

För att du ska få en plats på ett tillfälligt boende måste du ha ett biståndsbeslut från Socialkontoret. För de flesta boenden krävs att du är drogfri. Det finns dock särskilda boenden för missbrukare. För att sova på härbärget behövs inget biståndsbeslut: det är öppet för alla i mån av plats. Även dagverksamheten och den sjukvårdsmottagning som finns där är gratis och öppen för alla hemlösa.

Så här gör du

Hur kan jag få hjälp?

Om du är hemlös och vill ansöka om plats på ett tillfälligt boende ska du kontakta Socialkontoret i Västerås stad. De kommer då att göra en utredning av din livssituation och dina behov. Efter det kommer din ansökan att beviljas eller avslås. De flesta beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Om du oroar dig för att bli hemlös, till exempel om du riskerar vräkning, kan du ta kontakt med Socialkontoret. Vänd dig till vår mottagning för Individ och familj, telefon 021-39 00 00.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stad arbetar förebyggande för att människor inte ska bli bostadslösa. Vi söker också upp människor som saknar tak över huvudet för att hitta varaktiga lösningar och på så sätt minska hemlösheten.

Samverkar med hyresvärdar för att förhindra vräkningar

Det allra viktigaste för att motverka hemlöshet är att se till att människor inte mister sin lägenhet. Ett sätt är att aktivt jobba för att förhindra vräkningar. Staden har ett gott samarbete med hyresvärdarna i Västerås, som meddelar Socialkontoret när någon har hyresskuld eller av andra skäl riskerar att förlora sin bostad. Vi kontaktar då hyresgästen för att i ett tidigt skede kunna ge råd och hjälp att hitta lösningar.

I Västerås handlingsplan mot hemlöshet är det fastslaget att staden särskilt ska uppmärksamma barns situation i vräkningsfrågor; inga barn ska hamna på gatan.

Uppsökare informerar

Västerås stad har så kallade uppsökare, som rör sig bland stadens hemlösa för att ge stöd och information. När uppsökarna upptäcker någon ny i gruppen tar de kontakt och informerar om de möjligheter till hjälp som finns. Även Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer har kontakter med hemlösa och kan informera om kontaktvägar till socialkontoren och akutboenden.

Erbjuder tillfälliga boenden och sjukvård

Västerås stad har flera tillfälliga boenden, härbärgen och dagverksamhet för hemlösa. De tillfälliga boendena kostar pengar, medan härbärgen och dagverksamhet är gratis. På dagverksamheten finns också en sjukvårdsmottagning för hemlösa, som drivs i samarbete med Västmanlands läns landsting och Västerås stadsmission. 

Kontakta oss

Socialkontor barn och ungdom, mottagning

Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning barn och ungdom, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30

Socialkontor, team unga vuxna

Team unga vuxna arbetar med missbruksproblem hos unga vuxna mellan 18 - 25 år.

Besöksadress: Torggatan 1

Telefonnummer: 021-39 37 34 Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 8.00-12.00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Ny digital tjänst underlättar för restauranger

  Västerås stad har nu anslutit sig till den nationella plattformen verksamt.se, som gör det lättare för restaurangföretag att ansöka om de tillstånd de behöver för att driva sin verksamhet. De företag som redan har sina tillstånd behöver inte göra någonting.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?