Prisade pedagoger och skolledare

Idag har Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2023 delats ut till framstående pedagoger och skolledare i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid fyra ceremonier. Priset på 25000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Pristagare Pedagogiska priset

Pristagare Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2023

Från vänster: Team PFG (7), Christina Östling Karlsson, Ann-Charlotte Pätsi, Carina Thunell Krüger, Anna Nilsson och Annika Sundström.

Förskola

Anna Nilsson, förskollärare, Carina Thunell Krüger och Ann-Charlotte Pätsi, barnskötare, Smålands förskola, med motiveringen:

För att ni med ert engagemang och driv för att barnen ska utvecklas skapar en pedagogisk utbildning som är anpassad för varje barns individuella behov. Ni har en mycket god samverkan med vårdnadshavare och ser till att de får daglig information om barnets utveckling, men också vilka färdigheter som barnet behöver träna mer på.

- Vi är så tacksamma och stolta över att blivit nominerade och fått priset. Roligt och mycket uppmuntrande att det viktiga arbetet för barnen i förskolan uppmärksammas. Detta blir en inspiration för oss att utvecklas vidare i vårt arbete, säger Anna Nilsson, Carina Thunell Krüger och Ann-Charlotte Pätsi.

Grundskola

Annika Sundström, lärare Barkarö skola, med motiveringen:

För att du har ett stort engagemang och en stor erfarenhet som du delar med dig av till elever, lärarstudenter och kollegor dagligen. Du tar del av senaste forskning om vad som ger bäst resultat, omvandlar det till praktik där eleverna på ett elevaktivt och lekfullt sätt lär sig nya saker. Du är mån om att hela skolan ska lyckas.

- Jag är väldigt överraskad, men glad och hedrad över priset. Det är en ära bara att någon tänkt på mig i det här sammanhanget. Att sedan bli utvald bland alla fantastiska pedagoger i Västerås betyder väldigt mycket. Att arbeta som lärare är dock inget ensamarbete och det här är ett pris jag känner att jag delar med alla kollegor på Barkarö skola. Vi utvecklas tillsammans och vi är många kompetenta, engagerade och skickliga pedagoger som med öppna dörrar inspirerar varandra, delar med oss och driver framåt på skolan, säger Annika Sundström.

Gymnasieskola/vuxenutbildning

Team PFG, Edströmska gymnasiet, med motiveringen:

För att ni dagligen jobbar för alla elevers rätt till utbildning som leder till en trygg och givande framtid. Genom ert lösningsfokuserade arbetssätt, där ni bygger på elevernas styrkor, får ni eleverna att växa. Ni arbetar dagligen för att varje individ ska nå sin högsta potential och vågar utmana eleverna.

- Det är roligt att den anpassade gymnasieskolan uppmärksammas i staden och får vara i blickfånget. Att få det pedagogiska priset betyder otroligt mycket för oss och stärker ett redan starkt och sammanhållet team som alltid har ett stort elevfokus med elevernas bästa för ögonen, säger Greta Haffling.

Team PFG, Programmet för fordonsvård och godshantering:
Carina Olofsson, lärare, Thomas Malmgren, lärare, Åsa Bergsköld, lärare, Andreas Nordmark, lärare, Tommy Samuelson, yrkeslärare, Per Jakobsson, förstelärare, Krister Tuvesson Angelovski, lärare, och Greta Haffling, förstelärare.

Pristagare Skolledarpriset

Christina Östling Karlsson, rektor Lidmanska gymnasiet, med motiveringen:

För att du är en mycket engagerad och närvarande ledare med breda och djupa kunskaper om anpassade gymnasieskolans uppdrag och elevgruppen på Lidmanska gymnasiet. Du har tillsammans med dina medarbetare tagit fram ett arbetssätt för att synliggöra varje elevs utveckling utifrån deras egna unika förutsättningar.

- Det är fantastiskt att få vinna det här priset som pedagogisk ledare. Det känns hedrande och jag är jätteglad över att mitt ledarskap uppskattas. Jag vill också lyfta fram alla fantastiska och kompetenta medarbetare på Lidmanska gymnasiet som gör att vi arbetar som ett team, säger Christina Östling Karlsson.

Stort grattis till pristagarna!

Pedagogiska priset och Skolledarpriset

Publicerad

Senast ändrad