Flera aktörer går ihop för att lyfta Pettersberg

RF-SISU Västmanland, Hyresgästföreningen i Västerås, ABF Västerås och Västerås stad har kommit överens om ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP Pettersberg. Målen med partnerskapet är ökad trygghet och trivsel på Pettersberg.

Vad är en IOP?

IOP är en förkortning av Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är ett samarbete där flera olika offentliga aktörer bidrar för att tillsammans åstadkomma något mer än de kan göra var för sig. Ursprunget till arbetssättet idéburet offentligt partnerskap kommer faktiskt från Västerås, när Stadsmissionen och Västerås stad startade ett samarbete 2010.

Partnerskapet för Pettersberg gäller från och med den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2026.

Meningsfull sysselsättning
Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsförvaltning, RF-SISU Västmanland, ABF och Hyresgästföreningen ska tillsammans arbeta för att få fler personer i meningsfull sysselsättning på Pettersberg. Utgångspunkten är det trygghetspaket som kommunstyrelsen har beslutat. Där fick nämnden för idrott, fritid och förebyggande medel för att utveckla IOP för jämlika förutsättningar riktade till prioriterade områden i Västerås västra stadsdelar.

Tre kvinnor och en man står under ett träd på en gräsmatta. De håller i ett papper och ser glada ut. 

Kristin Pleick, distriktsidrottschef, RF-SISU Västmanland, Katharina Bäcklin Arvidsson, länschef, Hyresgästföreningen i Västerås, Eva-Marie Rasmusson, studieombudsman, ABF Västerås, Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad.

Partnerskapets aktiviteter riktar sig främst till barn och unga, men det blir även aktiviteter för vuxna och äldre, eftersom man ofta kan nå barnen via dem. Studiecirklar, idrottsaktiviteter, workshops och kulturprogram finns med i planeringen.

Målen med partnerskapet är ökad trygghet och trivsel på Pettersberg genom att fler blir aktiva i föreningar och/eller att antalet föreningar i området ökar. Att barn och ungdomar på Pettersberg får större möjligheter att kunna prova aktiveter för ökat välbefinnande leder till:

  • Ökad tillit och framtidstro
  • Ökat deltagande i föreningslivet
  • Minskat utanförskap
  • Ökad folkhälsa
  • Ökad delaktighet och inflytande

När folkhälsan på flera sätt blir alltmer ojämlik är det särskilt viktigt att värna om och involvera föreningslivet som engagerar tusentals barn och ungdomar och som stimulerar till en meningsfull och aktiv fritid. IOP Pettersberg bidrar till mervärden så som

  • Tillhörighet
  • Livslångt lärande
  • Brobyggande (mellan individer och mellan individer och samhället)
  • Mer attraktivt bostadsområde.
  • Ökad anställningsbarhet hos deltagande volontärer.

Idéburet offentligt partnerskap – En kunskapsöversikt

Publicerad

Senast ändrad