Mätning för höjd kvalitet pågår i staden

Under en tid kommer vi på lantmäterimyndigheten i Västerås stad att göra mätningar i staden. Det gör vi för att höja kvaliteten av den digitala informationen när det gäller gränspunkter.

Mätningarna sker på dagtid både i Västerås centrala delar, i olika stadsdelar och orter. Vi rör oss nära eller undantagsvis inom din fastighet. Vi kan behöva röra oss på marken inom din fastighet för att göra vissa mätningar. Vi kan behöva gräva fram gränspunkter som är övertäckta. Vi behöver inte komma in i några byggnader.

Gränspunkter är geometriskt bestämda brytpunkter i fastighetsgränser för att markera en fastighets utbredning och avgränsar ägandet. Gränspunkterna redovisas i den digitala registerkartan som är en del av fastighetsregistret. Gränspunkter är ofta markerade med hjälp av gränsmärken som till exempel gränsrör, gränsstenar, hål eller dubb i sten och andra fasta märken.

Ett av momenten i kvalitetsarbetet är att mäta in gränsmarkeringar som redan finns och som kom till i äldre koordinatsystem. Då kan vi göra om dessa så att de fungerar i rikets koordinatsystem SWEREF99, som är det som används i dag.

Mätningarna har startat och kommer att fortsätta en bit in på 2024.

Bild på anställd som utför mätning

Har du frågor, hör av dig till enhetschef Helena Lindholm på lantmäterimyndigheten. Du når henne på

  • e-post helena2.lindholm[a]vasteras.se
  • telefon 021‑39 29 18.

Kontakta oss

Helena Lindholm

Chef för enheten kommunala lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 29 18

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad