Nu är det eldningsförbud

Från och med onsdag 11 maj råder det eldningsförbud inom Västmanlands län. Det är stor risk för bränder eftersom den varma vårsolen har torkat upp de översta marklagren i skog och mark.

Eldningsförbudet i Västmanlands län innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen i naturen. Det är till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar.

Tillåtet att grilla

Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Ha vatten nära till hands

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att ha vatten nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Undantag från eldningsförbud

Från och med måndag 15 maj är det tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning efter samråd med räddningstjänsten.

Vem fattar beslut om eldningsförbud?

När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognoser från SMHI.

Publicerad

Senast ändrad