Vi växer - nu är vi 160 000 invånare i Västerås!

Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB som släpptes i mitten på juni. Att vi har blivit fler invånare beror framför allt på inflyttning.

Händer som formar ett hjärta framför vatten och solnedgång.

Invånarantalet är en milstolpe

År 2017 kunde vi fira att antalet invånare hade blivit 150 000 i Västerås. Sju år senare har vi nu nått nästa milstolpe med 160 000 invånare i staden. Siffrorna för de senaste åren visar ett positivt flyttnetto vilket innebär att det är fler som har flyttat hit än som har flyttat härifrån. De visar också ett positivt födelsenetto som innebär att det är fler barn som har fötts än vad det har avlidit människor.

Västerås följer den generella befolkningsutvecklingen i Sverige men under de senaste åren har vi haft en något högre tillväxt än genomsnittet i landet. Enligt siffrorna från SCB är vi Sveriges sjätte största stad. Prognosen visar att antalet invånare i Västerås kommer att växa även framöver men möjligen i en mer långsam takt än tidigare.

Vi växer och lockar

Det kanske inte är så konstigt att Västerås växer och lockar till sig fler människor. De senaste åren har staden sett betydande satsningar inom olika områden och som kommun strävar vi efter att både invånare och besökare ska trivas och känna sig hemma här.

Att vi nu blir 160 000 västeråsare visar att vi är en attraktiv stad med stark framtidstro. Bostadsproduktionen har varit hög de senaste åren och Västerås är numera en universitetsstad. Till det har vi ett starkt näringsliv med företag som satsar och bygger nytt och bidrar till en stad som växer, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med runt 11 000 engagerade medarbetare arbetar vi inom staden för att tillhandahålla grundläggande kommunala tjänster som skola, vård och omsorg till dig som invånare. Vi arbetar också för att säkerställa tillgång till bostäder, sysselsättning, ett brett utbud av kultur- och föreningsaktiviteter samt skapa förutsättningar för näringslivet.

Att Västerås växer är ett tecken på att våra verksamheter fungerar bra och att det finns ett gynnsamt företagsklimat. Närheten till Mälaren gör staden till en attraktiv plats att bo på och vi arbetar för att främja ett rikt kultur- och friluftsliv. Det finns ett stort engagemang i våra verksamheter att säkra även framtida tillväxt i Västerås, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

Mycket händer i vår stad just nu

160 000 invånare är vi nu, och fler kommer vi att bli. Vi jobbar just nu med att ta fram Västerås nya översiktsplan som visar hur kommunen ska växa på ett hållbart sätt till år 2050 - med utblick mot 2070. Översiktsplanen visar till exempel var nya bostadsområden och företag kan byggas och växa, hur gröna områden kan utvecklas och hur vi kan förflytta oss på ett bra sätt mellan olika platser i staden.

Planeringsinriktningen för år 2070 är: 100 000 fler västeråsare, 50 000 fler bostäder och 50 000 fler arbetstillfällen. Översiktsplanen visar hur kommande generationer ska leva och trivas i Västerås, i goda livsmiljöer i en kommun som är för alla.

Västerås nya översiktsplan

Det byggs för fullt i Västerås och det är flera spännande stadsbyggnadsprojekt på gång som inkluderar exempelvis Västerås nya resecentrum, Drömfabriken i Skultuna och Kopparlunden. Sätra tar form med boende och verksamheter, liksom Gäddeholm. Finnslätten är ett område som förväntas växa betydligt de kommande åren med en mix av företag, skola och bostäder.

Bostadsbyggandet har varit i full gång de senaste åren och under förra året färdigställdes över 1700 bostäder. Läs gärna mer om de stadsutvecklingsprojekt som är på gång:

Västerås utvecklas

Näringslivet, med både stora och små företag, investerar och planerar för framtiden. Västerås har ett näringsliv med både bredd och spetskompetens och våra tjänster efterfrågas över hela världen, särskilt inom energi och teknik. Är du nyfken att lära dig mer om Västerås näringsliv och företagsklimat så kan du läsa mer här:

Västerås näringsliv och företagsklimat

Västerås är en aktiv och levande stad och det är roligt att se att så många söker sig till stadens kultur-, frilufts- och föreningsliv. Mälaren är nära och erbjuder avkoppling och aktiviteter för västeråsare i alla olika åldrar.

Visste du förresten att Västerås stad har utarbetat en ny strategi och ett arrangemangsstöd för att underlätta för arrangörer att ordna evenemang här? Så att du som bor i eller besöker Västerås ska ha möjlighet att ta del av roliga händelser året om. Läs mer om vad du kan göra här i staden och om att arrangera evenemang:

Välkommen till Västerås!

Arrangera evenemang

En stad lever och frodas tack vare dess invånare, så tack till alla er 160 000 västeråsare som varje dag gör Västerås till en bra plats att bo, leva och verka på.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den