Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Vill du sälja tobaksvaror? Då måste du ansöka om tillstånd. Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. För att sälja e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan.

Tobak

Den 1 juli 2019 började en ny Tobakslag att gälla. Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. 

Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 94.2 kB.

Finansieringsplan, bilaga Länk till annan webbplats.

Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) Pdf, 94.7 kB.

Det här krävs för att få tobakstillstånd

Kommunen, Polismyndigheten och Skatteverket kommer granska både personlig och ekonomisk lämplighet. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande (PBI) i företaget kan till exempel vara en aktieägare eller en styrelseledamot. För att erhålla tobakstillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Pdf, 240.5 kB.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din ansökan.

  • Tillståndsprövning för försäljning eller partihandel med tobaksvaror 10 620 kronor
  • Tillståndsprövning tillfälliga tillstånd 8 260 kronor
  • Ändringar i tillståndet som inte kräver besök på plats, till exempel ägar- eller bolagsförhållanden 8 260 kronor
  • Anmälan om mindre ändringar av tillståndet 2 360 kronor

Avgiften för tillståndsprövning ska betalas i förväg innan prövningen startar. Inbetald avgift återbetalas inte ifall tillståndet avslås.

Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Från och med år 2022 är avgiften 7 080 kronor om du endast säljer tobaksvaror. Om du även säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare är avgiften 8 260 kronor.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

Ansökan om tobakstillstånd

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Word, 54.2 kB.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) Word, 55.9 kB.

Anmälan om ändring eller upphörande

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Word, 78 kB.

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Word, 77.9 kB.

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 21.9 kB.

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Pdf, 20.6 kB.

Begäran om uppgifter från Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, sökande Pdf, 131.6 kB.

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, PBI Pdf, 125.9 kB.

Egenkontrollprogram och finansieringsplan

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Word, 825.8 kB.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 336.1 kB.

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Om du ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen, Anmälningsblanketten hittar du längre ner på sidan.

Information om nya tobakslagen som gäller för alla tobaksvaror – under avsnittet Tobak

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 464.4 kB.

18 års gräns

  • Personen du säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället.
  • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Regler om förpackningen

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Reklam

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller tidningar.

Tillsyn och avgift

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Avgiften är 1 770 kronor.

Tillstånd för vissa e-cigarettvätskor

Från den 1 juli 2022 måste den som säljer vätskor till e-cigaretter märkta med symbolen dödskalle ha tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller vätskor med höga halter nikotin. Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen.

Länsstyrelsens e-tjänst för ansökan om tillstånd för dödskallemärkta e-vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieinspektionens information om tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se