Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Projektering pågår

Nu pågår projekteringen av ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget för fullt. Våren 2020 väntas ritningarna vara klara och då tas nästa steg: Upphandling av vem som ska få bygga om torgen. Byggstarten är planerad till hösten 2020.

Till grund för projekteringen ligger gestaltningsprogrammet som är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats men alla idéer har inte kunnat genomföras.

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan företag, organisationer och Västerås stad för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är projekt 53.

Så här ser tidplanen ut

Under 2019

Fram till den 26 april hade allmänheten, politiska partier och organisationer på sig att lämna synpunkter. Under hösten började projekteringen av ombyggnaden och fortsätter under våren 2020. 

Under 2020

Under våren börjar upphandlingen av vem som ska få bygga om torget. Under sommaren eller hösten börjar torget byggas om. Bygget delas förmodligen upp i flera etapper så att torget aldrig är helt avstängt.

Under 2022

Nya Stora Torget och Bondtorget  beräknas vara klara sommaren 2022.

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Hantera prenumeration

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Illustration översikt av Stora Torget

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Groddammarna rensas

    Nu rensas groddammarna och kanalerna på Djäkneberget för att minska igenväxningen.

  • Dags för lövsopning

    Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. 

  • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

    Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?