Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Synpunkter

Nu har vi tagit fram ett förslag om hur torgen ska kunna se ut i framtiden. Här nedanför kan du läsa hela gestaltningsförslaget och lämna synpunkter. Vi behöver dina synpunkter senast den 26 april.

Länk till gestaltningsprogrammet.PDF

Har du en gammal webbläsare kanske den har svårt att ladda ner den inbäddade kartan här nedanför. Då kan du använda länken här nedanför.
Länk till interaktiv karta.länk till annan webbplats


Gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats men alla idéer har inte kunnat genomföras.

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan företag, organisationer och Västerås stad för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är projekt 53.

Biskopsgatan

I samrådet för Stora Torget-Bondtorget är det viktigt att sätta gestaltning av torgen i sammanhang med trafiklösningar för gatorna i närheten. Trafikregleringen och utformningen av Stora Torget, Västra Kyrkogatan och Biskopsgatan påverkar nämligen varandra. Under våren 2019 kommer vi att göra trafikutredningar för hela området. De utredningarna kommer att ligga till grund för Biskopsgatans utformning.

Förslag

Grundförslaget är fortsatt enkelriktning av Biskopsgatan. Det är en kompromiss mellan tillgänglighet till city för bilar och en viss ökning av trafiken på Biskopsgatan.

Alternativ 2 är att helt stänga Biskopsgatan för motorfordon. Konsekvens: Kan öka trafiken på Västra Kyrkogatan/Skolgatan. Minskar i viss mån tillgängligheten för bilar till city.

Tekniska nämnden utredde under förra mandatperioden frågan om dubbelriktad trafik på Biskopsgatan för att minska trafikflödet över Stora Torget. Ett politiskt ställningstagande under den nya mandatperioden är att inte gå vidare med det alternativet.

Provisorisk åtgärd

Hur trafiken provisoriskt ska ledas om under byggtiden är inte utrett ännu. Om Biskopsgatan påverkas av en dubbelriktning så blir det endast under några veckor.

Västerås stad reviderar information om provisorisk dubbelriktning på Biskopsgatan under byggtiden av Stora Torget/Bondtorget. Det är inte ännu klarlagt hur omledning av trafik kommer att ske under byggtiden, vilket vi vill förtydliga. Vi beklagar att föregående information gav intrycket av att en provisorisk dubbelriktning är förutbestämt.

Så här ser tidplanen ut

Under 2019

Fram till den 26 april har allmänheten, politiska partier och organisationer på sig att lämna synpunkter. Under hösten börjar projekteringen av ombyggnaden och fortsätter under våren 2020. 

Under 2020

Under våren börjar upphandlingen av vem som ska få bygga om torget. Under sommaren eller hösten börjar torget byggas om. Bygget delas förmodligen upp i flera etapper så att torget aldrig är helt avstängt.

Under 2022

Nya Stora Torget och Bondtorget  beräknas vara klara sommaren 2022.

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Illustration översikt av Stora Torget

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 12 juni

  Onsdagen den 12 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Välkommen på samrådsmöte om Kvicksund

  Samrådsmötet gäller både Ortsanalys och utvecklingsplan för Fokus Nyckelön och Fokus södra Kvicksund. På samrådsmötet närvarar tjänstepersoner från både Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Nytt i Västerås

 • Rösta på filmer till utebion på Lögastrand

  Nu är det hög tid att rösta på vilka filmer du vill se på utebion på Lögastrand den 16 och 17 augusti. Gå in på stadens Facebooksida och rösta senast den 27 maj.

 • Tyck om Bjurhovda

  Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att lämna förslag på platser som du vill förbättra när det gäller gator, trafik och parker i området! Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?