Utbildningsnämnden

Vårt ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning.

Nämndens ledamöter

Eva-Lotta Svensson (C)

Ordförande utbildningsnämnden, 1e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 08 99

eva-lotta.svensson@vasteras.se

Madjid Ibrahim Ibrahim (S)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 021-39 00 52

madjid.ibrahim.ibrahim@vasteras.se

Tomas Salzmann (M)

2:e vice ordförande

tomas.salzmann@vasteras.se

Ledamöter

Joakim Grenblad (S)

Matilda Antonsson (S)

Curt Åke Larsson (KD)

Katharina Åhlund (M)

Roger Haddad (L)

Håkan Malmström (SD)

Ersättare

Jakop Yildiz (S)

Anna Landehag (S)

Maria Nordin (V)

Eric Masser (V)

Lars-Gunnar Gunnarsson (C)

Awil Hashi Ali (M)

Peter Sandberg (M)

Amy Gayo (M)

Hans Mikael Eriksson (SD)