Visa sökformulär

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen består av sex verksamhetsområden och tre enheter med cirka 5500 anställda. Tillsammans arbetar vi för de cirka 36000 personer som finns i pedagogiska verksamheter i Västerås. Vi arbetar också för de invånare som behöver arbetsmarknadsinsatser.

Vi bedriver kommunal skolverksamhet

Vi organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Det femte verksamhetsområdet ansvarar för skolmåltider, vikarieförmedling, vuxenutbildning samt hjälper personer att komma närmare utbildning och arbete. Det sjätte verksamhetsområdet ansvarar för hemkommun, nämnd och beredning samt resursplanering och skolskjuts, och de flesta funktioner i verksamhetsområdet arbetar övergripande för skolstaden Västerås. Det finns också tre enheter som stöttar verksamhetsområdena.

Vi arbetar på uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Begära ut offentlig handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling inom barn- och utbildningsförvaltningens område mejlar du till oss. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Mejla till: buf[at]vasteras.se

Information om offentlig handling

Kontakta oss

Åsa Lundkvist

Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 84 24

Alice Helander

Nämndsekreterare Nämnd- och beredningsenheten med ansvar för förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefon: 021-39 93 03

Anna Olofsson Carstedt

Verksamhetschef Förskoleverksamheten

Telefon: 021-39 18 28

Erik Johansson

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs F-6

Telefon: 021-39 21 86

Mia Lindh

Verksamhetschef Grundskoleverksamheten årskurs 7-9

Telefon: 021-39 12 46

Stefan Remne

Verksamhetschef Gymnasieverksamheten

Telefon: 021-39 20 99

John-John Ernstsson

Tillförordnad verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad samt tillförordnad HR-chef

Telefon: 021-39 41 82

Kristina Dhenstrand

Verksamhetschef Strategiskt ledningsstöd

Telefon: 021-39 93 51

Johanna Andersson

Enhetschef Digitalisering och utveckling

Telefon: 021-39 12 70

Bengt Karlsson

Enhetschef Ekonomi- och planeringsenheten

Telefon: 021-39 81 11