Visa sökformulär

Utbildningsnämnden

Vårt ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildning. Det gäller dock inte utbildning i Skultuna, det ansvarar Skultuna kommundelsnämnd för.

Nämndens ledamöter

Eva-Lotta Svensson (C)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 08 99

Madjid Ibrahim Ibrahim (S)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 021-39 00 52

Tomas Salzmann (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Joakim Grenblad (S)

Matilda Antonsson (S)

Curt Åke Larsson (KD)

Katharina Åhlund (M)

Roger Haddad (L)

Håkan Malmström (SD)

Ersättare

Jakop Yildiz (S)

Lina Oscarsson (S)

Maria Nordin (V)

Eric Masser (V)

Sofia Kallsäby (C)

Awil Hashi Ali (M)

Peter Sandberg (M)

Amy Gayo (M)

Hannes Elfving (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...