Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar och trafikfrågor.

Nämndens ledamöter

Lars Nordin (V)

Ordförande

Telefonnummer 073-584 16 18

lars-erik.nordin@vasteras.se

Eva-Lotta Svensson (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer

eva-lotta.svensson@vasteras.se

Jonas Larsson (M)

2:e vice ordförande

jonas.larsson@vasteras.se

Ledamöter

Jenny Freed (S)

Mattias Hedman (S)

Mathias Mardani (S)

Stefan Lindh (M)

Markus Lindgren (MP)

Erik Johansson (SD)

Ersättare

Stefan Johansson (S)

Chatarina Ståhl (S)

Niklas Strand Ronsten (V)

Karl-Erik Andersson (C)

Joakim Widell (KD)

Ewa Lindström-Björn (L)

Alexandra Andersson (M)

Mikael Pettersson (M)

Bo Lindqvist (SD)