Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar och trafikfrågor.

Nämndens ledamöter

Anna Thunell (MP)

Ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 13 94

Solveig Nilsson (S)

1:e vice ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 82 00

Anna Hård af Segerstad (M)

2:e vice ordförande tekniska nämnden

Telefonnummer: 021-39 10 50

Mathias Hedman (S)

Anna Östholm (L)

Ulf Jansson (C)

Stefan Lindh (M)

Erik Degerstedt (M)

Kenneth Nilsson (SD)

Ersättare

Jan van der Horst (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Benny Nore (L)

Maria Sannesjö (C)

Johannes Wretljung Persson (MP)

Aki Nicolaides (M)

Paula Ottoson (M)

Samuel Stengård (KD)

Ari Lindberg (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås