Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar och trafikfrågor.

Nämndens ledamöter

Lars Nordin (V)

Ordförande

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-518 85 30

Jonas Larsson (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Jenny Freed (S)

Mattias Hedman (S)

Mathias Mardani (S)

Stefan Lindh (M)

Markus Lindgren (MP)

Erik Johansson (SD)

Ersättare

Stefan Johansson (S)

Chatarina Ståhl (S)

Niklas Strand Ronsten (V)

Karl-Erik Andersson (C)

Joakim Widell (KD)

Anna Östholm (L)

Alexandra Andersson (M)

Mikael Pettersson (M)

Bo Lindqvist (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...