Teknik- och fastighetsförvaltningen

Här driver vi många spännande projekt från grunden. Vi bygger förskolor och äldreboenden, gator och parker för kommande generationer. Vi strävar efter att bygga energieffektivt, skapa god ekonomisk hållbarhet och välja material som är bättre för miljön.

"Det är fantastiskt att vara med och skapa staden jag lever i"

Citatet kommer från en av våra medarbetare. Det är en beskrivning som stämmer mycket väl med vad vår förvaltning arbetar med. Att vara med och bygga den stad som vi och våra barn lever och bor i är fantastiskt. Och just nu är Västerås en stad där det händer väldigt mycket.

Många mil och stora ytor

Det är vi som sköter om Västerås kommunala gator, parker, naturområden, vägar och parkeringar. Visste du att vi sköter cirka 55 mil gator samt 39 mil gång- och cykelväg med tillhörande utrustning? Och att vi dessutom förvaltar cirka 1200 hektar parkmark samt ansvarar för stadens vattensamordning? Vi hanterar också gestaltning och utsmyckning av stadens offentliga rum.

När staden växer är det ofta vi som hanterar markfrågan. Vi förvaltar nämligen Västerås stads alla fastigheter och hanterar lokaler och brandskydd för våra verksamheter.

Vi bygger staden

Här på förvaltningen har vi ett brett uppdrag. Vi arbetar bland annat med planering och utveckling, drift och underhåll, trafikfrågor, planering och beställning av kollektivtrafik, markupplåtelser inklusive torghandel samt beställning av projektering och byggande.

Hos oss finns många olika kompetenser samlade. Till exempel administratörer, anläggare, biologer, brand- och byggingenjörer, drifttekniker, ekonomer, fastighetsförvaltare kommunikationsstrateg, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, nämndsekreterare, projektledare, parkeringsvakter, trafikingenjörer, trafikplanerare, trädgårdsmästare, utvecklingsstrateg med flera.

Vi jobbar med det viktigaste

Förvaltningen har två nämnder som styr verksamheten; fastighetsnämnden och tekniska nämnden. Tillsammans verkar vi för invånarnas bästa och skapar livskvalitet för alla som bor, lever och verkar här.

Det här är förvaltningens verksamhetsområden

  • Fastighetsförvaltning
  • Gata och trafik
  • Lokalförsörjning
  • Park och natur
  • Teknik och projekt
  • Transport och myndighet
  • Produktion (marknad, drift och underhåll, anläggning, tekniker inom trafik, markvärme och badvatten)
  • Stödfunktioner (ekonomi, administration, HR och utveckling)

Pågående projekt inom staden

Västerås utvecklas

Har du frågor om examensjobb eller praktikplatser?

Välkommen in med din intresseanmälan via formuläret nedan. Vi ser positivt på att ta emot praktikanter, men ibland har vi begränsad möjlighet att ta emot detta. Hör ändå gärna av dig till oss, så återkommer vi om vilka möjligheter vi har.

Mer om stadsbyggare

Vi är stadsbyggare i Västerås

Kontakta oss

Intresseanmälan till praktikplats och exjobb

Är du intresserad av praktik, examensjobb eller att arbeta hos oss på Teknik- och fastighetsförvaltningen? Lämna gärna ett meddelande via kontaktformuläret nedan.

eva-lena.maria.graas@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Kundservice

Felanmälan för teknik- och fastighetsförvaltningens hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via teknik- och fastighetsförvaltningen.

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

fk.kundservice@vasteras.se

Henrik Bengtsson

Direktör Teknik- och fastighetsförvaltningen

Telefon: 021-39 00 00

henrik.bengtsson@vasteras.se