Visa sökformulär

Kulturnämnden

Nämndens ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 13 93

Nilla Kuul (KD)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 021 39 16 50

Maria Ringström (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Jakop Yildiz (S)

Åsa Eliasson (V)

Mikael Palmqvist (C)

Jörgen Andersson (M)

Bo Eriksson (M)

Elias Norgren (SD)

Ersättare

Caroline Persson (S)

Peter Fundberg (S)

Türkan Haco (S)

Leif Jonsson (V)

Henrik Eriksson (C)

Johan Eriksson (M)

Ludwig Olsson (M)

Vakant (SD)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...