Visa sökformulär

Kulturnämnden

Nämndens ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 13 93

Nilla Kuul (KD)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 021 39 16 50

Maria Ringström (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Jakop Yildiz (S)

Åsa Eliasson (V)

Mikael Palmqvist (C)

Jörgen Andersson (M)

Bo Eriksson (M)

John Rådlund (SD)

Ersättare

Caroline Persson (S)

Peter Fundberg (S)

Türkan Haco (S)

Leif Jonsson (V)

Henrik Eriksson (C)

Johan Eriksson (M)

Ludwig Olsson (M)

Elias Norgren (SD)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...