Visa sökformulär

Grundskolenämnden

Vårt ansvar

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Anna Lundberg (L)

Ordförande grundskolenämnden

Telefonnummer: 070-768 29 79

Alexandra Olsson (S)

1:e vice ordförande grundskolenämnden

Telefonnummer: 070-592 31 91

Caroline Högström (M)

2:e vice ordförande grundskolenämnden

Telefonnummer: 073-743 86 00

Vicki Skure-Eriksson (C)

Charlotta Magnergård (L)

Agneta Luttropp (MP)

Carl-Henrik Knutsson (M)

Håkan Lindberg (M)

Gisela Carstinge (SD)

Ersättare

Jakop Yildiz (S)

Madjid Ibrahim Ibrahim (S)

Donatello Piancazzo (L)

Birgitta Åkerberg (L)

Jonathan Taki (C)

Susanne Nordin (M)

Amy Gayo (M)

Caroline Frisk (SD)

Amanda Grönlund (KD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås