Grundskolenämnden

Vårt ansvar

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 31 37

jonas.cronert@vasteras.se

Hawar Asaiesh (V)

1:e vice ordförande

hawar.asaiesh@vasteras.se

Klara Helin (M)

2:e vice ordförande

klara.helin@vasteras.se

Ledamöter

Chatarina Ståhl (S)

Tove Hjelm (KD)

Gunilla Johansson (C)

Christina Alman (M)

Anna Lundberg (L)

Gisela Carstinge (SD)

Ersättare

Barbara Bienkowska (S)

Jan van der Horst (S)

Agneta Hermansson (V)

Åke Wahlsten (KD)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Johan Erikols (M)

Per Jansson (M)

Markus Lindgren (MP)

Mikael Eriksson (SD)