Visa sökformulär

Förskolenämnden

Vårt ansvar

Förskolenämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare). Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Vicki Skure-Eriksson (C)

Ordförande förskolenämnden

Telefonnummer: 070-320 41 61

Jenny Boström (L)

1:e vice ordförande förskolenämnden

Telefonnummer: 073-369 66 19

Marie Brandstedt (M)

2:e vice ordförande förskolenämnden

Telefonnummer: 0731-424148

Maria Kesselring (S)

Vanja Ahlén (S)

Abdullahi Muddei (S)

Cassandra Romo (M)

Gisela Carstinge (SD)

Micael Larsson (KD)

Ersättare

Anton Tysklind (S)

Fuad Ahmed (S)

Eva Lindström Björn (L)

Falis Hassan (C)

Rebecka Dejby (MP)

Irene Hagström (M)

Anton Wandin (M)

Kerstin Nilseng (M)

Nadja Axling (SD)

Vestin Özel (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås