Visa sökformulär

Fastighetsnämnden

Vårt ansvar

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Nämndens ledamöter

Samuel Stengård (KD)

Ordförande

Anton Tysklind (S)

1:e vice ordförande

Claes Kugelberg (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-679 29 49

Ledamöter

Mikael Stenås (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Ulf Jansson (C)

Anders Ohlsson (M)

Anna Thunell (MP)

Sven Jonsson (SD)

Ersättare

Jörgen Wolff (S)

Eva Fredell (S)

Krister Molin (S)

Elzbieta Norling (S)

Emil Thessén (KD)

Stephanie Anegrund (M)

Johan Bergström (M)

Mikael Liebl (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...