Vetterstorp-Stohagen

På Vettertorp-Stohagen bor idag ungefär 7 700 personer. Området ligger precis väster om city och avgränsas av Svartån, Mälaren och Hammarbygatan/Råbyleden.

Flygbild över Vetterstorp-Stohagen.

Det här är Vetterstorp-Stohagen

Precis väster om Svartån ligger Vetterstorp-Stohagen. Det är ett centralt område som innefattar delar av innerstaden och avgränsas av Svartån. Området består av många olika stadsdelar: Vetterstorp, Stohagen, Stallhagen, Annedal, Almelund, Vasastaden, Lögarängen och Hammarby stadshage samt delar av stadsdelarna Centrum, Norrmalm och Västermalm.

I Vetterstorp-Stohagen hittar du bland annat den populära parken på Djäkneberget, ASEA-villan och Lögarängsbadet. I området finns även Oxbacken centrum.

Vilka bor här?

År 2023 bodde 7 709 personer på Vetterstorp-Stohagen vilket är en minskning med 32 personer jämfört med 2022. Till och med 2028 förväntas befolkningen däremot öka med nästan 500 personer. Anledningen till ökningen är nybyggnation i området. Medelåldern i Vetterstorp-Stohagen är den högsta i Västerås, 44,9 år. Personer i åldrarna 0-49 år är underrepresenterade här medan personer över 50 år är överrepresenterade på området.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Vetterstorp-Stohagen kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Vetterstorp-Stohagens placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Djäknebergsparken är ett mycket uppskattat rekreationsområde och utflyktsmål bland västeråsarna. Många evenemang såsom exempelvis nationaldagsfirande anordnas här. Djäkneberget var för länge sedan en övningsplats för Västerås frivilliga skarpskytteförening och då var parken bara en kal berghäll. Själva Djäknebergsparken som vi ser idag är helt konstgjord och skapades av lektorn och fd kaptenen Sam Lidman mellan 1862-1895. Det anlades terrasser, vägar, stigar och paviljonger, och det fraktades upp jordmassor och planterades träd. Sam Lidman anlade även cirka 500 stenmonument med inskriptioner på personnamn, psalmer och bibelcitat eller ordspråk, på olika språk (tyska, hebreiska, runskrift, grekiska, engelska och svenska). Under 1945 fanns det ett zoo i parken med ungefär 25 olika fågelarter och några fyrbenta djur i burar. Det som har tillkommit senare är restaurangen (1956), lekplatsen och groddammarna.

Delen av Västerås innerstad som ligger väster om Svartån tillhör Vetterstorp-Stohagen. Det innebär att utbudet av restauranger och kommersiell service är relativt stort i detta område. Oxbacken centrum med vårdcentral, tandläkare, butiker m.m återfinns i området och här finns även restauranger nere vid färjkajen. Inom Vetterstorp-Stohagen finns både Västmanlands länsteater och Lögarängsbadet samt Västerås slott.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

 

Bebyggelse

Vetterstorp-Stohagen är ett av Västerås äldsta områden. En stor del av bostäderna byggdes i början av 1900-talet. Vetterstorp-Stohagen har sedan cirka år 1900 vuxit ganska jämnt över tid och består av en blandning av flerbostadshus och småhus. Mellan 1910-talet och 1930-talet byggdes många av villorna i bland annat Stohagen, Stallhagen, Hammarby stadshage och Trumslagarbacken. Under 1940-, 1950- och 1960-talen byggdes flera av flerbostadshusen i Stohagen (40-talet) och Vetterstorp (50- och 60-tal).

Vid Stora gatan är befintlig bebyggelse främst från 60- och 70-talet och består i många fall av bostäder eller kontor med butikslokaler i bottenplan. Sedan år 2000 har området kompletterats med bostäder. Flest bostäder har tillkommit i flerbostadshus i det område som kallas Slottsträdgården väster om slottet. Några hus längs med Västra ringvägen samt några villor och radhus spridda i området är också byggda efter år 2000.

Av bostäderna i området är 80 procent lägenheter i flerbostadshus. Bland lägenheterna i flerbostadshus utgörs ungefär hälften av bostadsrätter och hälften av hyresrätter. I området finns det en högre andel små lägenheter (1–2 rum) samt stora lägenheter (5 rum) än i Västerås totalt.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Himlahöjdens lekplats)

32 minuter

12 minuter

10 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

Vallbyleden, Köpingsvägen och Västra Ringvägen passerar alla genom området som har goda kommunikationer via bil i samtliga väderstreck.

Genom Vetterstorp-Stohagen passerar flera stadsbusslinjer. Stadsbusslinje 7 (lila) går förbi Lögarängsområdet ut mot Hacksta. Nr 1 (röd) går mot Bäckby, nr 3 (rosa) mot Erikslund och nr 4 (blå) mot Vallby. Samtliga bussar har hög turtäthet. Cyklar du finns flertalet huvudcykelstråk att välja mellan. I det centrala området väster om Svartån så finns det mycket markvärmd väg, främst gång-och cykelbanor men även vissa körbanor som till exempel Stora gatan och Källgatan.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se