Visa sökformulär

Vetterstorp-Stohagen

På Vettertorp-Stohagen bor idag ungefär 7 700 personer. Området ligger precis väster om city och avgränsas av Svartån, Mälaren och Hammarbygatan/Råbyleden.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Vetterstorp-Stohagen

Precis väster om Svartån ligger Vetterstorp-Stohagen. Det är ett centralt område som innefattar delar av innerstaden pch avgränsas av Svartån. Området består av många olika stadsdelar: Vetterstorp, Stohagen, Stallhagen, Annedal, Almelund, Vasastaden, Lögarängen och Hammarby stadshage samt delar av stadsdelarna Centrum, Norrmalm och Västermalm.

I Vetterstorp-Stohagen hittar du bland annat den populära parken på Djäkneberget, ASEA-villan och Lögärängsbadet. I området finns även Oxbacken centrum.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 7 683 personer på Vetterstorp-Stohagen vilket var en minskning med 5 personer sedan 2020. Området hade ett flyttningsunderskott på 30 personer, (fler flyttade från än till området) och ett positivt födelsenetto på 25 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled). Till och med 2031 förväntas befolkningen öka med 367 personer eller 4,7 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar andelen kvinnor och män i olika åldersgrupper på Vetterstorp-Stohagen i jämförelse med genomsnittet för Västerås kommun. Till stor del överensstämmer fördelningen för Vetterstorp-Stohagen med kommungenomsnittet med några få skillnader. Andelen 0 – 19 åringar samt 35–44 åringar är något lägre vilket tyder på att det bor färre småbarnsfamiljer i området än i Västerås kommun totalt. Samtidigt finns det fler i åldrarna 55 år och äldre, än i Västerås kommun totalt.

Ålder i tabell

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Vetterstorp-Stohagen kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Vetterstorp-Stohagens placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Delen av Västerås innerstad som ligger väster om Svartån tillhör Vetterstorp-Stohagen. Det innebär att utbudet av restauranger och kommersiell service är relativt stor. Oxbacken centrum med vårdcentral, tandläkare, butiker m.m återfinns i området och här finns även restauranger nere vid färjkajen. Inom Vetterstorp-Stohagen finns både Västmanlands länsteater och Lögarängsbadet samt Västerås slott.

I området finns även flera för- och grundskolor, däribland Vetterstorpsskolan och Hammarbyskolan. På Vetterstorp-Stohagen ligger parkerna Djäkneberget och Stallhagsparken samt Himlahöjdens lekplats.

Djäknebergsparken är ett mycket uppskattat rekreationsområde och utflyktsmål bland västeråsarna. Många evenemang såsom exempelvis nationaldagsfirande anordnas här. Djäkneberget var för länge sedan en övningsplats för Västerås frivilliga skarpskytteförening och då var parken bara en kal berghäll. Själva Djäknebergsparken som vi ser idag är helt konstgjord och skapades av lektorn och fd kaptenen Sam Lidman mellan 1862-1895. Det anlades terrasser, vägar, stigar och paviljonger, och det fraktades upp jordmassor och planterades träd. Sam Lidman anlade även cirka 500 stenmonument med inskriptioner på personnamn, psalmer och bibelcitat eller ordspråk, på olika språk (tyska, hebreiska, runskrift, grekiska, engelska och svenska). Under 1945 fanns det ett zoo i parken med ungefär 25 olika fågelarter och några fyrbenta djur i burar. Det som har tillkommit senare är restaurangen (1956), lekplatsen och groddammarna.

Bebyggelse

Vetterstorp-Stohagen är ett av Västerås äldre områden. En stor del av bostäderna byggdes i början av 1900-talet. Vetterstorp-Stolhagen har sedan cirka år 1900 vuxit ganska jämnt över tid och består av en blandning av flerbostadshus och småhus. 1910-talet och till och med 1930-talet byggdes många av villorna i bland annat Stohagen, Stallhagen, Hammarby stadshage och Trummslagarbacken. Under 1940-, 1950- och 1960-talet byggdes flera av flerbostadshusen i Stohagen (40-talet) och Vetterstorp (50- och 60-tal).

Vid Stora gatan är befintlig bebyggelse främst från 60- och 70-talet och består i många fall av bostäder eller kontor med butikslokaler i bottenplan. Sedan år 2000 har området kompletterats med bostäder. Flest bostäder har tillkommit i flerbostadshus i det område som kallas Slottsträdgården väster om slottet. Hus längs med Västra ringvägen samt några villor och radhus spridda i området är också byggda efter år 2000.

Totalt i området bor fyra av fem invånare i flerbostadshus. Bland lägenheterna i flerbostadshus utgörs hälften av bostadsrätter och hälften av hyresrätter. I området finns det en högre andel små lägenheter (1–2 rum) samt stora lägenheter (5 rum) än i Västerås totalt.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Himlahöjdens lekplats)

32 minuter

12 minuter

10 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

Vallbyleden, Köpingsvägen och Västra Ringvägen passerar alla genom området som har goda kommunikationer via bil i samtliga väderstreck.

Genom Vetterstorp-Stohagen passerar flera stadsbusslinjer. Stadsbusslinje 7 (lila) går förbi Lögarängsområdet ut mot Hacksta. Nr 1 (röd) går mot Bäckby, nr 3 (rosa) mot Erikslund och nr 4 (blå) mot Vallby. Samtliga bussar har hög turtäthet. Cyklar du finns flertalet huvudcykelstråk att välja mellan. I det centrala området väster om Svartån så finns det mycket markvärmd väg, främst gång-och cykelbanor men även vissa körbanor som till exempel Stora gatan och Källgatan.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Tillsammansveckan 2022 för psykisk hälsa

  En fysisk och digital uppmärksamhetsvecka i Västmanland - för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. Under fem dagar uppmärksammas psykisk hälsa i år både fysiskt och digitalt.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 13 oktober

  Torsdagen den 13 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Sista chansen att nominera till Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022!

  Senast 16 oktober kan du nominera. Vem ska få årets pris? Föreslå dina favoriter till Pedagogiska priset och Skolledarpriset. Pedagogiska priset går till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Skolledarpriset går till framstående rektorer. Nu kan du föreslå vem du tycker ska få utmärkelserna i...

 • Spräningsarbeten i Tillberga

  I samband med att Västerås stad och Mälarenergi börjat förbereda de nya tomterna vid Semaforvägen upptäckte vi berg som hindrar fortsatt arbete. Vi behöver därför genomföra sprängningsarbeten för att åtgärda detta. Sprängningsarbetena startade i slutet av vecka 39 och beräknas pågå till och med veck...