Visa sökformulär

Skälby

Skälby är idag hem åt drygt 3 600 personer. Området i väster domineras av småhus och omges av härlig natur.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Skälby

Skälby ligger i västra delen av Västerås tätort och avgränsas av E18 i norr och järnvägen i syd. Bäckby, Hammarby och Dingtuna-Barkarö är grannar till området. Förutom stadsdelen Skälby ligger även Gilltuna och Långängarna här. Dessa två stadsdelar präglas av verksamheter och industri.

Skälby domineras av småhus och har Västerås största andel hushåll med barn. Här finns ett gott utbud av rekreationsmöjlighet i form av stadsdelsskog, lekplatser och fotbollsplaner.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 3 628 personer på Skälby. Befolkningen förväntas till och med 2031 öka med 310 personer eller 8,5 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent. Mellan 2020 och 2021 minskade invånarantalet med 28 personer. Ökningen berodde på ett positivt födelsenetto på 6 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled), och ett flyttningsunderskott på 34 personer (fler personer flyttade från än till området).

Befolkningspyramiden visar hur många kvinnor och män det finns i olika åldersgrupper på Skälby jämfört med i Västerås kommun totalt. Det är stora skillnader mellan området och kommungenomsnittet då Skälby har en betydligt lägre andel 20 – 34 åringar och 55 – 69 åringar samt en högre andel barn.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Skälby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Skälbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Skälby finns en grundskola med fritidshem och en förskola som ligger precis bredvid varandra. Håkantorpsskolan F-6 och Håkantorps förskola har närhet till skog, ängar och flera fotbollsplaner och en pulkabacke på vintern. Det finns också sex stycken gruppbostäder på Skälby, varav ett äldreboende och fem boenden för personer med funktionsnedsättning. Äldreboendet Rösegården och gruppbostaden på Skälbygatan 169 är belägna på varsin sida om den stora grannskapsparken Skälby gård.

På västra och norra Skälby finns stadsdelsskogar med bland annat en fornborg. För den som gillar fotboll finns stora fina fotbollsplaner med både konstgräs och vanligt gräs vid Skälby IP. Sex lekplatser ger möjlighet till lek och fysisk aktivitet för barn, och precis vid utkanten av Skälbyskogen ligger även en tennisbana.

Om du vill nå kommersiell service är det Bäckby centrum eller Erikslund handelsområde som ligger närmast. För resande västerut via E18 återfinns Gilltuna Truck Stop vid Västerledsmotet, ett truckstop med restaurang, bilservice och parkeringar för längre vistelser.

 

Bebyggelse

Skälby består främst av småhus i form av villor, radhus och parhus. De östra delarna byggdes på 70-talet. Under 90-talet byggdes det bostäder intill skolan. Sedan år 2000 har Skälby vuxit västerut med villor, parhus och några mindre flerbostadshus. De flerbostadshusen som finns i området har byggts år 2011 eller senare. Långängarna är ett nytt verksamhetsområde i västra delen av området.

Nio av tio invånare här bor i småhus varav de flesta av dessa är äganderätter. Andelen hyres- och bostadsrätter är av den anledningen lägre än kommungenomsnittet och andelen äganderätter högre. Lägenheterna är generellt större än i Västerås som helhet och 70 procent av alla lägenheter har fyra rum.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Håkantorpsskolan)

1 timme och 23 minuter

24 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Skälby omges av E18, Järnbruksgatan, Köpingsvägen och Västerleden. Inom området är Stomnätsgatan en viktig matargata.

Till och från Skälby tar du dig enkelt med stadsbusslinje 1 (röd). Bussarna går med täta avgångar och passerar rakt igenom Bäckby centrum på en egen bussgata till city. Det finns även skyltade cykelstråk som leder dig till city eller mot Erikslund. Två gång- och cykelvägar går norrut över/under E18.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Nationaldagsfirande på Djäkneberget

  Som en uppföljning på förra årets succé bjuder Västerås stad vid årets nationaldagsfirande på Djäkneberget på livemusik, allsång och härlig stämning. Vi kan med glädje presentera artisterna Timo Räisänen, Melanie Wehbe, Fanny Wistrand, Eric Bibb, Miriam Aida samt Nassim Al Fakir, som även kommer att...

 • Kulturfestivalen Berget

  Efter det traditionella nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni fortsätter festen med Kulturfestivalen Berget. Det bjuds på både uppträdanden från lokala band och melodifestivaldeltagaren Melanie Wehbe. Kulturfestivalen Berget pågår mellan klockan 18 och 21.

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!