Visa sökformulär

Skälby

Skälby är idag hem åt drygt 3 600 personer. Området i väster domineras av småhus och omges av härlig natur.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Skälby

Skälby ligger i västra delen av Västerås tätort och avgränsas av E18 i norr och järnvägen i syd. Bäckby, Hammarby och Dingtuna-Barkarö är grannar till området. Förutom stadsdelen Skälby ligger även Gilltuna och Långängarna här. Dessa två stadsdelar präglas av verksamheter och industri.

Skälby domineras av småhus och har Västerås största andel hushåll med barn. Här finns ett gott utbud av rekreationsmöjlighet i form av stadsdelsskog, lekplatser och fotbollsplaner.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 3 628 personer på Skälby. Befolkningen förväntas till och med 2031 öka med 310 personer eller 8,5 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent. Mellan 2020 och 2021 minskade invånarantalet med 28 personer. Ökningen berodde på ett positivt födelsenetto på 6 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled), och ett flyttningsunderskott på 34 personer (fler personer flyttade från än till området).

Befolkningspyramiden visar hur många kvinnor och män det finns i olika åldersgrupper på Skälby jämfört med i Västerås kommun totalt. Det är stora skillnader mellan området och kommungenomsnittet då Skälby har en betydligt lägre andel 20 – 34 åringar och 55 – 69 åringar samt en högre andel barn.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Skälby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Ålder i tabell

Skälbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Skälby finns en grundskola med fritidshem och en förskola som ligger precis bredvid varandra. Håkantorpsskolan F-6 och Håkantorps förskola har närhet till skog, ängar och flera fotbollsplaner och en pulkabacke på vintern. Det finns också sex stycken gruppbostäder på Skälby, varav ett äldreboende och fem boenden för personer med funktionsnedsättning. Äldreboendet Rösegården och gruppbostaden på Skälbygatan 169 är belägna på varsin sida om den stora grannskapsparken Skälby gård.

På västra och norra Skälby finns stadsdelsskogar med bland annat en fornborg. För den som gillar fotboll finns stora fina fotbollsplaner med både konstgräs och vanligt gräs vid Skälby IP. Sex lekplatser ger möjlighet till lek och fysisk aktivitet för barn, och precis vid utkanten av Skälbyskogen ligger även en tennisbana.

Om du vill nå kommersiell service är det Bäckby centrum eller Erikslund handelsområde som ligger närmast. För resande västerut via E18 återfinns Gilltuna Truck Stop vid Västerledsmotet, ett truckstop med restaurang, bilservice och parkeringar för längre vistelser.

Bebyggelse

Skälby består främst av småhus i form av villor, radhus och parhus. De östra delarna byggdes på 70-talet. Under 90-talet byggdes det bostäder intill skolan. Sedan år 2000 växer Skälby västerut med villor, parhus och några mindre flerbostadshus. Långängarna är ett nytt verksamhetsområde i västra delen av området. De flerbostadshusen som finns i området har byggts senare än 2011. 

Nio av tio invånare här bor i småhus varav de flesta av dessa är äganderätter. Andelen hyres- och bostadsrätter är av den anledningen lägre än kommungenomsnittet och andelen äganderätter högre. Lägenheterna är generellt större än i Västerås som helhet och 70 procent har fyra rum.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Håkantorpsskolan)

1 timme och 23 minuter

24 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Skälby omges av E18, Järnbruksgatan, Köpingsvägen och Västerleden. Inom området är Stomnätsgatan en viktig matargata.

Till och från Skälby tar du dig enkelt med stadsbusslinje 1 (röd). Bussarna går med täta avgångar och passerar rakt igenom Bäckby centrum på en egen bussgata till city. Det finns även skyltade cykelstråk som leder dig till city eller mot Erikslund. Två gång- och cykelvägar går norrut över/under E18.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Tillsammansveckan 2022 för psykisk hälsa

  En fysisk och digital uppmärksamhetsvecka i Västmanland - för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. Under fem dagar uppmärksammas psykisk hälsa i år både fysiskt och digitalt.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 13 oktober

  Torsdagen den 13 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Sista chansen att nominera till Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022!

  Senast 16 oktober kan du nominera. Vem ska få årets pris? Föreslå dina favoriter till Pedagogiska priset och Skolledarpriset. Pedagogiska priset går till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Skolledarpriset går till framstående rektorer. Nu kan du föreslå vem du tycker ska få utmärkelserna i...

 • Spräningsarbeten i Tillberga

  I samband med att Västerås stad och Mälarenergi börjat förbereda de nya tomterna vid Semaforvägen upptäckte vi berg som hindrar fortsatt arbete. Vi behöver därför genomföra sprängningsarbeten för att åtgärda detta. Sprängningsarbetena startade i slutet av vecka 39 och beräknas pågå till och med veck...