Rönnby

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Rönnby. Området angränsar till Svartån och vackra naturområden. Rönnby är idag hem drygt 3 600 västeråsare.

Flygbild över Rönnby. 

Det här är Rönnby

Rönnby ligger ungefär 6 kilometer nordväst om Västerås city och gränsar till Svartån mot väst, Norrleden mot söder och Önsta-Gryta mot öst. Området består av stadsdelarna Rönnby, Billsta och Åshagen i södra änden och Önsta landsbygd mot norr.

Rönnbyskogen är en stadsdelsskog som är populär för rekreation och motionsspår. Grönytorna i Rönnby ingår också som en del av det byggda kulturarvet i Västerås. I Rönnby centrum finns en pizzeria och en liten livsmedelsbutik.

Vilka bor här?

Under 2023 minskade befolkningen på Rönnby med 40 personer och i december 2023 var antalet 3 636. De närmaste fem åren förväntas inga förändringar av befolkningsmängden. Åldersfördelningen på Rönnby skiljer sig ganska mycket från genomsnittet för Västerås. Personer i ålder 20-39 år är kraftigt underrepresenterade medan äldre över 70 år är betydligt fler än den genomsnittliga andelen i Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Rönnby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Rönnbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

För den som gillar naturupplevelser finns Rönnbyskogen som är en populär stadsdelsskog för rekreation såsom stillsamma promenader, löpning eller MTB. Grönytorna i Rönnby ingår också som en del av det byggda kulturarvet i Västerås. Eftersom Rönnby avgränsas av Svartån i väster har du alltid nära till vatten.

Det kommersiella utbudet i området består av en pizzeria och en liten livsmedelsbutik i Rönnby centrum. På Rönnby finns även idrottsanläggningen Önsta idrottsplats. Under vinterhalvåret finns det möjlighet att besöka Rönnbyskolans eller Rönnbygårdens/Staffetgatans isbana samt åka pulka och skidor på Rönnbybacken.

Västerås Rönnby IBK är en innebandyklubb, bildad 27 maj 1992 av Bo Hägglöf på Rönnbyskolan i området Rönnby i Västerås, vilket namngivit klubben. Damlaget, kallat Rönnby Tigers, har spelat i högsta serien sedan 1996 och kan titulera sig svenska mästare under säsongerna 2006/2007, 2009/2010 och 2012/2013.

Musikgruppen Looptroop Rockers bildades på Rönnby.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Bebyggelse

Bebyggelsen på Rönnby är blandad. Rönnby består av villor och radhus och 12 flerbostadshus på 8–9 plan placerade centralt i området. Flerbostadshusen vid Släggkastargatan sticker ut från områdets övriga bebyggelse. Flerbostadshusen är placerade i en cirkel med grönområden, lekpark och tennisbanor i mitten. nästan alla hus på Rönnby är byggda på 70-talet. Byggnationen har varit marginell på senare åren och det finns inga pågående exploateringsprojekt. Längst ner i söder, på Åshagen, finns både områdets äldsta och områdets nyaste villor. Här finns hus byggda på 1930-talet men det finns också flera hus som är byggda på 2000-talet.

I södra änden, närmast Billsta ligger ett "Bovieran". Det är tre huskroppar byggda runt en inglasad gård med tropisk miljö, inredd med palmer, en damm med fontän och sittgrupper. Byggnaderna är i tre våningar och stod klart 2011.

I detta område är 6 av 10 bostäder småhus. Mindre än 1 procent av bostadsbeståndet är hyresrättslägenheter, vilket är den lägsta andelen av samtliga områden i Västerås. Frånvaron av hyresrättslägenheter påverkar befolkningssammansättningen i området och det är troligtvis en av anledningarna till att åldersgruppen 20–39 år är underrepresenterad i området. I detta område finns inga specialbostäder.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

rönnby bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Rönnby centrum)

1 timme och 10 minuter

22 minuter

20 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Skultunavägen och Norrleden är genomfartsgator på Rönnby medan Släggkastargatan utgör en lokal gata in till centrala Rönnby.

Stadslinje 6 (orange) går regelbundet från Rönnby centrum förbi Rocklunda mot city och vidare mot Finnslätten. Busslinje 21, som går från Skultuna mot city och vidare mot Tillberga, har två hållplatser inom området på Skultunavägen och har täta avgångar i högtrafik.

Det finns flera cykelvägar i området och från Rönnby centrum går ett huvudcykelstråk in mot city. Från området finns det bra cykelförbindelser norrut mot Skultuna, öster ut mot Åshagen, Önsta Gryta, söderut mot centrum och österut mot Brottberga/Vallby. Det finns en cykelkoppling under Skultunavägen och en under Norrleden.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se