Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp

Det Mälarnära området Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp ligger några kilometer sydöst om Västerås city. Området utgör idag hem åt cirka 10 700 personer.

Flygbild över Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp.

Det här är Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp

Detta Mälarnära område hittar du sydöst om Västerås city. Området är granne med Centrala staden, Viksäng, Skiljebo-Hemdal-Brandthovda och Irsta. De stadsdelar som finns här är förutom Öster Mälarstrand, Hamre och Talltorp även Framnäs, Fågelvik, Berghamra, Hamre sportfält samt Hässlö.

Det gamla Ångkraftverket som nu inhyser Kokpunkten och Steam Hotel samt Västerås flygfält är tydliga landmärken för området. Öarna Östra Holmen och Elba ligger i området – hit erbjuds dagliga turer med färja under sommarmånaderna.

Vilka bor här?

Befolkningen på Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp ökade med 486 personer under 2023. I december 2023 var invånarantalet 10 704 personer. De kommande fem åren förväntas befolkningen fortsätta öka kraftigt med ytterligare nästan 1 500 personer på grund av fortsatt utbyggnad av Öster Mälarstrand. Åldersfördelningen i området är väldigt lik Västerås som helhet. Barn i åldrarna 10-19 år är dock något underrepresenterade medan åldersgruppen 30-39 år är något större än genomsnittet för kommunen.

Om du vill veta mer om invånarna som bor Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorps placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Den kommersiella servicen i området är främst lokaliserad till Öster Mälarstrand. Här finns livsmedelsbutik, postombud och flera restauranger och caféer. Även längs med Björnövägen och på Björnön hittar du restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik samt Viksängs kyrka. Vid flygplatsen finns Västerås Flygmuseum.

Om du gillar att bada har du definitivt kommit rätt! Förutom badplatser utomhus på Framnäs, Björnön och Östra Holmen är även Kokpunkten beläget här. Kokpunkten är Sveriges första actionbad förlagt över åtta våningar i det ikoniska gamla ångkraftverket.

Även den sport- och friluftsintresserade har mycket att hämta i Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp. Hamre IP är en stor och fin idrottsplats med fem 11-mannaplaner, sex 7-mannaplaner och tre 5-mannaplaner. Detta är Skiljebo SK:s hemmaarena. På Björnön finns en mängd olika motionsspår och diverse aktivitetsmöjligheter. Vintertid är Himlabacken på Öster Mälarstrand och Björnöbacken på Björnön bra pulkabackar för den som gillar långa och branta pulkafärder. Isbanor brukar spolas på Hamreskolan och i Talltorpsparken. Vidare kan du kasta frisbee på Hässlö Discgolfbana.

I Mälarparken, som är en stadsdelsskog för rekreation, finns stigar, sittmöjligheter, spänger och en lekstig med lekskulpturer i trä som föreställer djur och svampar. Notuddsparken längs med Mälaren är ett populärt strövområde med spänger på en del av sträckan och i Stadsträdgårdens arboretum kan man se och lära sig spännande trädarter. Torget Lasse Färnlöfs plats i Öster Mälarstrand är markvärmt i sin helhet om cirka 1450 m². Intilliggande Kapellparken är försedd med konstbevattning och har en fontän.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

Om du har skräp du behöver slänga när du är här kan du göra det i någon av områdets 118 papperskorgar.

Bebyggelse

Större delen av Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp består av småhus. Öster Mälarstrand domineras däremot av höga flerbostadshus och det finns även några flerbostadshus på Lillhamra.

På Framnäs och Berghamra började det byggas villor redan på 30-talet. Berghamra växte ytterligare med villor och ett fåtal flerbostadshus under 40- och 50-talet. Hamre och Talltorp byggdes under slutet av 60-talet och början av 70-talet med uteslutande villor och radhus och samtidigt kompletterades Framnäs med fler villor. I slutet på 90-talet byggdes de första flerbostadshusen på Öster Mälarstrand och sedan dess har det fortsatt att byggas en stor mängd flerbostadshus och några radhus längs med stranden. Lillhamra är också ett nytt område i kommundelen. Husen här, mestadels villor och radhus, är alla från efter 2010.

Bostadsbeståndet på Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp består idag av en fjärdedel småhus medan resten är flerbostadshus och specialbostäder i form av studentbostäder och bostäder för äldre/personer med funktionsnedsättning. Andelen hyresrätter och bostadsrätter är jämnt fördelade i flerbostadshusen. Det är vanligare med 4-rumslägenheter och mindre vanligt med 1-rumslägenheter jämfört med kommungenomsnittet.

Lite kuriosa om byggnationen här är att arbetarbostäderna längs Björnövägen, som byggdes till Ångkraftverkets personal, är Västerås första radhus.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Hamre äng)

47 minuter

14 minuter

11 minuter

10 minuter

Trafik och transporter

De stora gatorna som leder in i och genom området är Björnövägen, Österleden, Väderleksgatan och Hässlögatan. Cykelbanor finns i hela området, bland annat längs med Björnövägen som går in mot city. Andra huvudcykelstråk finns längs både Österleden och Väderleksgatan.

Genom området och ut mot flygplatsen går stadsbusslinje 3 (rosa) var 10:e minut i högtrafik. På Björnövägen går även stadsbusslinje 2 (grön) var 20:e minut. Genom Öster Mälarstrand går servicebusslinje 11.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se