Önsta-Gryta

På Önsta-Gryta har nästan 9 500 västeråsare sina bostäder. De flesta bor i småhus i denna stadsdel som ligger rakt norr om Västerås city.

Flygbild över Önsta-Gryta. 

Det här är Önsta-Gryta

Stadsdelen Önsta-Gryta ligger ungefär fem kilometer norr om den centrala delen av Västerås. Här har du närhet till härlig natur och skog samt flera fina parker för lek och rekreation!

Önsta centrum återfinns i området med kiosk, pizzeria, vårdcentral och apotek. Utöver det finns på Södra Gryta utmed Norrleden ett köpkvarter med restauranger och dagligvarubutiker.

Vilka bor här?

På Önsta-Gryta bodde det 9 451 personer år 2022. Mellan 2021 och 2022 minskade befolkningen med 9 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 20 personer, (fler personer flyttade från än till området) och ett positivt födelsenetto på 11 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled).

Fram till och med 2032 förväntas befolkningen på Önsta-Gryta öka med cirka 300 personer, en ökning på 3 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar åldersfördelningen för kvinnor och män på Önsta-Gryta och innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. Det finns flera skillnader mellan områdets åldersfördelning och fördelningen för Västerås kommun totalt. Den tydligaste skillnaden är att vuxna i åldrarna 20-39 år utgör en lägre andel och att barn i åldrarna 10-19 år utgör en större andel i jämförelse med kommungenomsnittet.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Önsta-Gryta kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Önsta-Grytas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Önsta-Gryta finns sex stycken förskolor och fyra grundskolor. Exempelvis ligger Villebrådets förskola på södra Gryta i ett bostadsområde med närhet till natur och lekplatser och Önsta förskola ligger i nära anslutning till skogen mellan Rönnby och Gryta. Det finns tre skolor för årskurs F-6: Apalbyskolan, Piltorpsskolan och Ormkärrskolan. Piltorpsskolan och fritidshem ligger i ett lugnt bostadsområde med mycket natur runt knutarna. Ormkärrskolan och fritidshem har en stor skolgård, liten kulle och närhet till motionsspår och skog. Vintertid spolas isbanan och nyttjas flitigt hela skoldagen. Högstadieskolan för årskurs 7-9 heter Önstaskolan och har fritidsklubb och fritidsgård samt närhet till bibliotek och skridskobanor. I området finns även tre särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och två äldreboenden. Närmaste mötesplats för äldre hittar du på Rönnby.

I Önsta centrum hittar du Önsta familjecentrum och öppna förskola och Önsta Bibliotek. Här finns även vårdcentral, bibliotek, apotek och restaurang. I södra delen av Gryta längs med Norrleden finns ett köpkvarter med både matbutiker och restauranger. Två kyrkor finns i området: Önsta Gryta kyrka och Sankt Eliyo Hadbshabo syrisk-ortodoxa kyrka.

Västerut i området ligger Rönnbyskogen som är en stadsdelsskog som är populär för rekreation såsom stillsamma promenader, löpning eller MTB. Idrottsmöjligheter på vintern finns det gott om genom alla de isbanor som spolas i området, här hittar du Grytaparkens isbana, Piltorp/Önstaskolans isbana, Ormkärrsskolan isbana (privat) och en isbana på Pionvägen (privat). Det finns också flertalet lekplatser i området. Däribland Drevkarlens lekplats och Kaprifolens lekplats.

Visste du att?

Musikartisten Loreen är uppvuxen i området. Loreen har vunnit Eurovision två gånger, år 2012 med låten Euphoria och år 2023 med låten Tattoo.

Kul fakta om området är att det här finns 112 stycken papperskorgar och 33 265 meter gång- och cykelbana.

Bebyggelse

På Önsta-Gryta är villor blandade med mindre flerbostadshus. Södra delen av Önsta-Gryta började byggas på 70-talet men det var under 80-talet och en bit in på 90-talet som de allra flesta husen byggdes. Önsta-Gryta har en större andel småhus än kommunen totalt: 70 procent jämfört med 33 procent. En klar majoritet av småhusen i området är äganderätter och bland flerbostadshusen är det fler bostadsrätter än hyresrätter.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Önsta centrum)

1 timme och 8 minuter

20 minuter

18 minuter

12 minuter

Trafik och transporter

Söder om Önsta-Gryta går Norrleden. Inne i området är stora delar bilfria med undantag för vägarna Grytavägen, Önstavägen, Nyängsleden och Anemonvägen som går igenom stadsdelen.

Stadsbusslinje 2 (grön) går med täta avgångar från Norra gryta via Rocklunda mot city och vidare till Björnö. Huvudcykelstråk mot city utgår från stadsdelscentrum på Önsta Gryta och det finns goda cykelförbindelser i alla riktningar.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se