Visa sökformulär

Önsta-Gryta

På Önsta-Gryta har nästan 9 500 västeråsare sina bostäder. De flesta bor i småhus i denna stadsdel som ligger rakt norr om Västerås city.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Önsta-Gryta

Stadsdelen Önsta-Gryta ligger ungefär fem kilometer norr om den centrala delen av Västerås. Här har du närhet till härlig natur och skog samt flera fina parker för lek och rekreation!

Önsta centrum återfinns i området med kiosk, pizzeria, vårdcentral och apotek. Utöver det finns på Södra Gryta utmed Norrleden ett köpkvarter med restauranger och dagligvarubutiker.

Vilka bor här?

På Önsta-Gryta bodde det 9 458 personer år 2021. Mellan 2020 och 2021 minskade befolkningen med 209 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 235 personer, (fler personer flyttade från än till området) och ett positivt födelsenetto på 26 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled).

Fram till och med 2031 förväntas befolkningen på Önsta-Gryta öka med 188 personer, en ökning på 2 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar åldersfördelningen för kvinnor och män på Önsta-Gryta och innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. Det finns flera skillnader mellan områdets åldersfördelning och fördelningen för Västerås kommun totalt. Den tydligaste skillnaden är att vuxna i åldrarna 20 – 39 år utgör en lägre andel och att barn i åldrarna 5 – 19 år utgör en större andel i jämförelse med kommungenomsnittet.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Önsta-Gryta kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Ålder i tabell

Önsta-Grytas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Önsta-Gryta finns sex stycken förskolor och fyra grundskolor. Exempelvis ligger Villebrådets förskola på södra Gryta i ett bostadsområde med närhet till natur och lekplatser och Önsta förskola ligger i nära anslutning till skogen mellan Rönnby och Gryta. Det finns tre skolor för årskurs F-6: Apalbyskolan, Piltorpsskolan och Ormkärrskolan. Piltorpsskolan och fritidshem ligger i ett lugnt bostadsområde med mycket natur runt knutarna. Ormkärrskolan och fritidshem har en stor skolgård, liten kulle och närhet till motionsspår och skog. Vintertid spolas isbanan och nyttjas flitigt hela skoldagen. Högstadieskolan för årskurs 7-9 heter Önstaskolan och har fritidsklubb och fritidsgård samt närhet till bibliotek och skridskobanor. I området finns även tre särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och två äldreboenden. Närmaste mötesplats för äldre hittar du på Rönnby.

I Önsta centrum hittar du Önsta familjecentrum och öppna förskola och Önsta Bibliotek. Här finns även vårdcentral, bibliotek, apotek och restaurang. I södra delen av Gryta längs med Norrleden finns ett köpkvarter med både matbutiker och restauranger. Två kyrkor finns i området: Önsta Gryta kyrka och Sankt Eliyo Hadbshabo syrisk-ortodoxa kyrka.

Västerut i området ligger Rönnbyskogen som är en stadsdelsskog som är populär för rekreation såsom stillsamma promenader, löpning eller MTB. Idrottsmöjligheter på vintern finns det gott om genom alla de isbanor som spolas i området, här hittar du Grytaparkens isbana, Piltorp/Önstaskolans isbana, Ormkärrsskolan isbana (privat) och en isbana på Pionvägen (privat). Det finns också flertalet lekplatser i området. Däribland Drevkarlens lekplats och Kaprifolens lekplats.

Visste du att?

Musikartisten Loreen är uppvuxen i området. Loreen vann Eurovision 2012 med låten Euphoria.

Kul fakta om området är att det här finns 112 stycken papperskorgar och 33 265 meter gång- och cykelbana.

Bebyggelse

På Önsta-Gryta är villor blandade med mindre flerbostadshus. Önsta-Gryta började att byggas från söder på 70-talet men det var under 80-talet och en bit in på 90-talet som de allra flesta husen byggdes. Önsta-Gryta har en större andel småhus än kommunen totalt, 70 procent jämfört med 33 procent. En klar majoritet av småhusen i området är äganderätter och bland flerbostadshusen är det fler bostadsrätter än hyresrätter.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Önsta centrum)

1 timme och 8 minuter

20 minuter

18 minuter

12 minuter

Trafik och transporter

Söder om Önsta-Gryta går Norrleden. Inne i området är stora delar bilfria med undantag för vägarna Grytavägen, Önstavägen, Nyängsleden och Anemonvägen som går igenom stadsdelen.

Stadsbusslinje 2 (grön) går med täta avgångar från Norra gryta via Rocklunda mot city och vidare till Björnö. Huvudcykelstråk mot city utgår från stadsdelscentrum på Önsta Gryta och det finns goda cykelförbindelser i alla riktningar.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Tillsammansveckan 2022 för psykisk hälsa

  En fysisk och digital uppmärksamhetsvecka i Västmanland - för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. Under fem dagar uppmärksammas psykisk hälsa i år både fysiskt och digitalt.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 13 oktober

  Torsdagen den 13 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Sista chansen att nominera till Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2022!

  Senast 16 oktober kan du nominera. Vem ska få årets pris? Föreslå dina favoriter till Pedagogiska priset och Skolledarpriset. Pedagogiska priset går till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Skolledarpriset går till framstående rektorer. Nu kan du föreslå vem du tycker ska få utmärkelserna i...

 • Spräningsarbeten i Tillberga

  I samband med att Västerås stad och Mälarenergi börjat förbereda de nya tomterna vid Semaforvägen upptäckte vi berg som hindrar fortsatt arbete. Vi behöver därför genomföra sprängningsarbeten för att åtgärda detta. Sprängningsarbetena startade i slutet av vecka 39 och beräknas pågå till och med veck...