Jakobsberg-Pettersberg

Ett par kilometer väster om Västerås city ligger Jakobsberg-Pettersberg.
Området avgränsas av E18 i norr, city i väster och Oxbacken i söder och är idag hem åt nästan 7 300 västeråsare.

Flygbild över Jakobsberg-Pettersberg. 

Det här är Jakobsberg-Pettersberg

Precis öster om stadskärnan hittar vi området Jakobsberg-Pettersberg, som är ett av Västerås mest kuperade områden. De citynära stadsdelarna som ligger inom detta område förutom Jakobsberg och Pettersberg är Ormberget, Trumslagarbacken, Vetterslund och en del av Västermalm. Här hittar du bland annat Petterbergs centrum, folkhögskolan och en uppskattad pulkabacke i Pettersbergsskogen.

Vilka bor här?

År 2023 bodde det 7 284 personer på Jakobsberg-Pettersberg vilket är en minskning med 297 personer sedan 2022. Fram till och med 2028 förväntas befolkningen i området öka lite igen och återgå till ungefär samma antal som 2022. Åldersfördelningen på Jakobsberg-Pettersberg i princip är densamma som i Västerås som helhet, förutom att personer över 70 år är något överrepresenterade.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Jakobsberg-Pettersberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Jakobsberg-Pettersbergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Det kommersiella utbudet på och i närheten av Pettersbergs centrum består av en matbutik, postombud och en pizzeria. Närbelägna är också Ansgarskyrkan och Västerås moské.

När det kommer till utbud av rekreation, lek och sport är Pettersbergsskogen och dess motionsspår ett givet utflyktsmål. Pettersbergsskogen täcker ungefär 20 hektar och består av mestadels barrskog, varav cirka hälften är så kallad ”trollskog”. För den som är intresserad av växter och fåglar finns här mycket att upptäcka. På Jakobsberg-Pettersberg finns fem lekplatser utspridda i hela området och mellan Lekgatan och Götgatan spolas is för skridskoåkning på vintern.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

  • Det finns 53 stycken kommunala papperskorgar här
  • Pugh Rogefeldt är uppväxt på Vetterslund

Bebyggelse

Jakobsberg-Pettersberg består av både småhus och flerbostadshus. Många av villorna på Jakobsberg är byggda mellan 1910-talet och 1930-talet. Jakobsberg kompletterades med flerbostadshus under 40- och 50-talet. Under 60-talet expanderade bostadsbebyggelsen kraftigt i området och stadsdelarna Pettersberg och Vetterslund kom till. Här var det främst flerbostadshus som byggdes, de flesta med 2–4 plan men även betydligt högre punkthus i Pettersberg. Under 60-talet byggdes också många villor på Ormberget och Pettersberg. Sedan 90-talet har området endast kompletterats med ett fåtal radhus och flerbostadshus.

Jakobsberg och Pettersberg har väldigt olika typer av bebyggelse. Bostadsbeståndet på Pettersberg består av mer än 90 procent flerbostadshus medan det i Västra Jakobsberg består av nästan 80 procent småhus. För området som helhet är andelen hyresrätter högre och andelen äganderätter lägre jämfört med genomsnittet för Västerås.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

jakobsberg bebyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Pettersbergs centrum)

32 minuter

9 minuter

15 minuter

6 minuter

Trafik och transporter

Liksom i alla stadsdelar i Västerås finns god tillgång till gång- och cykelvägar på Jakobsberg-Pettersberg. Längs både Råbyleden och Vallbyleden går huvudcykelstråk.

Om du vill ta dig norrut finns det tre cykelkopplingar under E18 och västerut finns en under Narvavägen. Längs Drottninggatan går en viktig länk genom området i nord-sydlig riktning.

Stadsbusslinje 4 (blå) passerar med täta turer genom området på sin väg mellan city och Vallby.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se