Haga-Malmaberg

Ett par kilometer nordöst om Västerås city finner du Haga-Malmaberg. Här bor det strax under 10 000 personer i en bebyggelse som vuxit fram sedan tidigt 1900-tal.

Flygbild över Haga-Malmaberg.

Det här är Haga-Malmaberg

Haga-Malmaberg är ett trivsamt område som ligger ett par kilometer från city och börjar söderifrån sett vid Korsängsmotet på E18. Västerut avgränsas området av järnvägen och norrut av Österleden/Norrleden. Förutom Haga och Malmaberg ligger även stadsdelen Sandgärdet här.

Runt om i området finns ett gott utbud av både service, grönområden och skolor. Det finns även ett centrum - Malmabergs centrum. När man kommer in i Västerås med tåg norrifrån får man bra utsikt över Haga, till exempel är de fem höghusen på Rekylgatan lätta att känna igen.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 9 990 personer i Haga-Malmaberg. Mellan 2021 och 2022 minskade befolkningen med 31 personer till följd av ett positivt födelsenetto på 1 person (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled) samt ett flyttningsunderskott på 32 personer (fler flyttade från än till området). Befolkningen i Haga-Malmaberg förväntas öka med knappt 200 personer till år 2032, vilket motsvarar 2 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

I befolkningspyramiden visas åldersfördelningen för kvinnor och män i Haga-Malmaberg i jämförelse med Västerås kommun totalt. Jämförelsen visar att Haga-Malmaberg har en större andel unga vuxna i åldrarna 20 – 39 år och en betydligt mindre andel barn än Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Haga-Malmaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Haga-Malmabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Malmabergsskogen är en populär stadsdelsskog med utrymme för rekreation och lek. Lekmöjligheter finns det även gott om på någon av områdets nio lekplatser. Gläntans lekplats är en områdeslekplats med bland annat ett stort lekskepp med rutschbana och Svarvarparkens lekplats är en större stadsdelslekplats med många lekvärden för olika åldrar, tex hängmattor, gungor, lekhus, sandlek, klätterlek, släntrutsch och balansslinga. Båda lekplatserna har god tillgänglighet. För den som gillar att åka skridskor finns två isbanor här under vintertid: Malmabergsskolans isbana och Östra utmarkens isbana.

Malmabergs centrum är beläget vid rondellen där Malmabergsgatan byter namn till Lugna gatan. Här finns livsmedelsbutik, kiosk, frisör och konditori. Restauranger och pizzerior finns både vid centrum och i övriga delar av Haga-Malmaberg.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

Det finns 82 stycken parkbänkar och 922 vägskyltar på Haga-Malmaberg.

Bebyggelse

I Haga-Malmaberg finns både småhus och flerbostadshus. De äldsta husen är villor i södra delarna av Haga från 1910-talet men det var på 30- och 40-talet det byggdes mest i Haga och Sandgärdet, både villor och flerbostadshus. Flerbostadshusen har 3–4 våningar. På 50-talet byggdes området ut österut och stadsdelen Malmaberg skapades. Även här byggdes både lägre flerbostadshus och småhus. Under 60-talet fortsatte utbyggnaden av området, nu byggdes även några höga punkthus på Rekylgatan.

I Haga-Malmaberg bor åtta av tio invånare i flerbostadshus vilket är klart över kommungenomsnittet. Av dessa bor de flesta i bostadsrätter. Endast en av tio bor i småhus och resterande delen av befolkningen bor i specialbostäder. Detta innefattar bland annat studentbostäder och särskilda boenden för äldre.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Östra utmarkens lekplats)

42 minuter

13 minuter

8 minuter

8 minuter

Trafik och transporter

Haga-Malmaberg nås i öster via yttre ringvägen, det vill säga Österleden och Norrleden. Från söder når du området via Tråddragargatan, Malmabergsvägen och E18. Genom hela området sträcker sig Malmabergsgatan/Lugna gatan.

Ett huvudcykelstråk går upp från city längs Malmabergsgatan mot Finnslätten och ett huvudcykelstråk går längs Tråddragargatan. Stadsbusslinje 4 (grön) går genom området upp till Finnslätten, vilken har täta avgångar i högtrafik. Även linje 24 går igenom området till centralen. Längs Tråddragargatan går även stadsbusslinje 1 (röd) i anslutning till sjukhusområdet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se