Gideonsberg-Skallberget

Rakt norr om Västerås city ligger området Gideonsberg-Skallberget. Området avgränsas av E18 i söder och Norrleden i norr. Gideonsberg-Skallberget är idag hem åt cirka 13 800 västeråsare.

Flygbild över Gideonsberg-Skallberget. 

Det här är Gideonsberg-Skallberget

Gideonsberg-Skallberget ligger rakt norr om centrum och avgränsas söderut av E18 och norrut av Norrleden. Förutom Gideonsberg och Skallberget finns här även stadsdelarna Nordanby, Nordanby gärde, Emaus, Tunby, Vega samt Hovdestalund. Idrotts- och friluftsområdet Rocklunda, med mängder av möjligheter för den som är intresserad av sport och evenemang, hittar du i västra delen av Gideonsberg-Skallberget.

Speciellt för området är stadens vattentorn. Det byggdes 1952 och det är bara 30 meter högt, men ligger 75 meter över havet. Det finns ett stadsdelscentrum, Skallbergets centrum, men det finns också butiker och service på flera ställen i området.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 13 792 personer på Gideonsberg-Skallberget. Mellan 2021 och 2022 ökade befolkningen med 270 personer till följd av ett positivt födelsenetto på 46 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled) samt ett flyttningsöverskott på 224 personer (fler flyttade till än från området). Fram till och med 2032 väntas befolkningen öka med ungefär 500 personer eller 4 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

I befolkningspyramiden visas åldersfördelningen på Gideonsberg-Skallberget efter kön i jämförelse med Västerås kommun totalt. Till största delen efterliknar dessa varandra med skillnaden att det är en lägre andel barn i åldrarna 0 – 19 år och en högre andel unga vuxna i åldrarna 20 – 39 år på Gideonsberg-Skallberget än i Västerås kommun totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Gideonsberg-Skallberget kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Gideonsberg-Skallbergets placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I Rocklundaområdet finns gott om möjligheter till rekreation, kultur och sport med sina många arenor och rekreationsområden. På ABB Arena Syd, som är en bandyarena, har VSK bandy och Tillberga bandy sin hemmaarena. Vid evenemang har arenan en publikkapacitet för 9 000 personer och bland annat har en det hållits en deltävling av Melodifestivalen här. ABB Arena Nord fungerar i första hand som ishall för ungdomshockey, konståkning, skolidrott och allmänhetens skridskoåkning. Här tränar VIK, Västerås HK och IFK Västerås Konståkningsklubb. På ABB Arena Nord arrangeras matcher, cuper, utställningar, mässor, föreställningar och företagsevent. Även på Hakonplan (utomhus), i Mimerhallen (inomhus) och Månskensrinken (utomhus) har olika föreningar sin träning på is, och det finns även möjlighet för allmänheten att åka här. Se tider på Västerås hemsida. Hitachi Energy Arena, som är en fotbollsarena med konstgräs, har en publikkapacitet på 7 000 åskådare. Vid utomhuskonserter rymmer arenan upp till 15 000 åskådare. Fotbollshallen på Rocklunda är en inomhushall för fotboll som är belagd med konstgräs) medan Mälarenergi Arena är en större idrotts- och evenemangsarena och ligger på Rocklundas norra del. Arenan är även byggd för att kunna ta emot arrangemang som konserter, utställningar och mässor med mera.

I området finns även Rocklundastallet som är en ridskola och på Rocklundaområdets nordligaste del hittar vi Apalby IP. Här finns fem stycken 11-mannaplaner, en 7-mannaplan och en cricketplan. Föreningar med verksamhet här är Västerås IK och Västerås cricket club. Även Bellevuestadion finns i området och erbjuder många olika aktiviteter till exempel bowling, gymnastik, tennis, squash, badminton, padel och gym.

I Rocklundaskogen finns motionsspråk och en nyanlagd hinderbana. Själva skogen består bland annat av stora ekar i östra kanten och grov tallskog i västra branten. Rocklundaskogen har allt från lättillgängliga motionsspår till obanad terräng. Bruksleden har en av sina entréer i skogens södra ände.

Kommersiell service på området finns bland annat på Skallbergets centrum. Flera livsmedelsbutiker finns runt om i området och pizzerior är det gott om. Vid Emausgatan finns livsmedelsbutik och apotek och på Gideonsbergsgatan ligger det som troligtvis är Västerås äldsta korvkiosk.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

Lars Färnlöf var en svensk trumpetare och kompositör, som fram till sin död år 1997 bodde på Apalby. Lars är känd för flera av sina låtar så som Att angöra en brygga och Farfars vals. Han har arbetat ihop med bland andra Monica Zetterlund, Bill Evans, Quincy Jones, Jojje Wadenius, Staffan Abeleen, Beppe Wolgers och Dick Morrissey. Lars bodde under en längre period på Apalby.

Det finns sammanlagt 112 parkbänkar och 1 189 vägskyltar här.

Bebyggelse

På 1910-talet började de första villorna byggas på Vega men de flesta villorna på Vega är från 40-talet. På 40-talet byggdes även de flerbostadshus som ligger närmast E18 på Skallberget och Gideonsberg. Resten av bostäderna på Skallberget, Gideonsberg, Nordanby och Nordanby gärde är till största delen byggda på 50- och 60-talet. På 80-talet byggdes villor i norr och flerbostadshus på Relävägen och Statorvägen och på 90-talet kompletterades området med ytterligare några villor i norr. Sedan år 2000 har det byggts flerbostadshus i Gideonsberg (”Triangelhusen”) och husen vid Patentgatan samt vid Nordanbymotet.

Idag består detta område av både villor och flerbostadshus. Vega, Nordanby och Nordanby gärde består mestadels av villor och radhus. Övriga delar består mest av flerbostadshus men med inslag av småhus, i många fall radhus. Det finns även industrilokaler längs med E18 i sydöstra hörnet av kommundelen.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

Gideonsberg bebyggelsekarta

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Karlfeldtsplatsen)

38 minuter

11 minuter

10 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

Området Gideonsberg-Skallberget avgränsas norrut av Norrleden och söderut av E18. Den östra gränsen består av järnvägen och den västra är Svartån. De viktiga transportlederna Vasagatan och Bergslagsvägen (riksväg 56) går rakt igenom området i nord-sydlig riktning.

Trots de tydliga avgränsningarna mot området, eller kanske tack vare dem, finns här mycket goda transportmöjligheter till och från området och inom området. Det gäller oavsett hur du väljer att ta dig fram: med cykel, till fots, med buss eller med bil. Genom området passerar nämligen tre stadsbusslinjer och fyra huvudcykelstråk. Det finns fyra cykelkopplingar österut över/under järnväg, nio cykelkopplingar norrut under/över Norrleden, sju cykelkopplingar söder ut över/under E18 och tre cykelkopplingar västerut över Svartån. Stadsbusslinje 2 (grön) går på Vasagatan med hög turtäthet och tar dig till Norra Gryta eller Björnö. Stadsbusslinjerna 5 (gul) och 6 (orange) går med kontinuerliga avgångar genom området mot Tunbytorp eller Hälla (nr 5) respektive Finnslätten eller Rönnby (nr 6).

År 2017 genomfördes en dialog med Skallberget, Vega, Tunby och Nordanbys invånare. Dialogen har genomförts på två sätt, dels som en webkarta på kommunens hemsida, dels som en fysisk träff den 25 april 2017 i möteslokalen Karlfeldtsplatsen 12 dit alla invånare bjöds in. Dialogen var en del i ett arbete med en stadsdelsanalys. Stadsdelsanalysen blev inte färdig men resultatet från dialogen finns sammanställt och kan användas av tjänstepersoner in om staden.

Frågorna som ställdes handlade dels om den fysiska miljön, var tycker skallbergsborna att det är möjligt att komplettera bebyggelsen med ytterligare bostäder och var vill de absolut inte att det ska byggas. Dels om mer svårgripbara faktorer som vilken anda och identitet stadsdelen har. Deltagarna i invånardialogen fick också svara på frågor om stadsdelens styrkor och svagheter.

Anda, identitet och stadsdelens karaktär

Det var en relativt stor variation på synpunkterna i diskussionerna där mer positiva synpunkter handlade om att det känns trivsamt och trevligt, är nära till service och grönska. Samtidigt handlade många synpunkter om att det är otryggt, oroligt och stökigt. Det konstaterades dock i grupperna, att det kan skilja sig mycket mellan olika områdena i stadsdelen. Något som också lyfts, förmodligen om man ser på hela stadsdelen, är att det finns en blandning av bebyggelse och boendemöjligheter.

Främsta styrkor

Den viktigaste styrkan är grönområdena enligt deltagarna i dialogen. Därefter kommer serviceutbudet i stadsdelen. De som bor i Skallberget, Vega, Tunby och Nordanby uppskattar även den centrala placeringen och att kommunikationerna till city är goda. Skolorna pekas särskilt ut och hamnar på plats fyra på listan över styrkor.

Svagheter

Svagheter som deltagarna i dialogen lyfte var parkeringsproblem, personer som parkerar fel och att det finns för få parkeringsplatser. Deltagarna upplever att vissa platser känns otrygga bland annat Karlfeldtsplatsen. Trafiken orsakar även den otrygghet men också buller speciellt från E18 och Bergslagsvägen. Andra svagheterna som deltagarna lyfte rör skötsel och underhåll, som handlar om belysning, nerskräpning, skötsel av grönstruktur och lekplatser, samt snöröjning.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se