Bjurhovda

Några kilometer nordöst om Västerås city ligger Bjurhovda. I området bor ungefär 5 000 västeråsare. Här kan du njuta av friluftsliv i Badelundaområdet och Anundshög.

Flygbild över Bjurhovda. 

Det här är Bjurhovda

Bjurhovda sträcker sig över ett stort område nordöst om Västerås centrum. Förutom själva stadsdelen Bjurhovda är området norrut med Badelunda, Anundshög och Malma inkluderat, liksom västerut med bland annat byarna Berga och Sörby. Här finns alltså en stor variation och du kan njuta av alltifrån historiska lämningar på Anundshög, naturreservat i Badelunda och central puls vid Bjurhovda centrum.

Vilka bor här?

I Bjurhovda-området bodde det 5 025 personer år 2023. Mellan 2022 och 2023 ökade befolkningen med 130 personer men framöver förväntas befolkningsmängden minska med ungefär 100 personer fram till 2028. I stort sett är åldersfördelningen bland befolkningen i Bjurhovda densamma som för kommungenomsnittet.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Bjurhovda kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Bjurhovdas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I detta område finns gott om frilufts- och motionsmöjligheter. Från Hälla och upp genom Badelundaområdet finns mängder av motionsspår och precis i anslutning till bostadsområdet Bjurhovda finns motionsspår om 2,5 km i en kuperad bana. Här hittar du även Bjurhovdaparken med en grund pool för lek och svalka. Vidare finns aktivitetsmöjligheter på Malma motorbana, Hälla golfbana och naturupplevelsemöjligheter vid Anundshög i och med den vandringsled som går genom området. Norr om bostadsbebyggelsen finns en stor skog med fina bär och svampmarker. Nära korsningen Österleden-Bjurhovdagatan finns en livsmedelsbutik och en bensinstation.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?


Anundshög (eller Anunds hög) är dels namnet på en storhög (gravhög) i utkanten av Västerås, dels namnet på fornminnesområdet högen ligger i. Högen är Sveriges största gravhög och mäter 9 meter på höjden och ungefär 65 meter i diameter på bredden. En härd under högen har med C14-metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid.

Badelundaåsen är en lång och stor rullstensås i Svealand. Åsen går från Nyköpingstrakten i Södermanland till sjön Siljan i Dalarna och är känd för många fornminnen, särskilt i trakterna kring Badelunda strax utanför Västerås, som givit åsen dess namn.

Musikerna och låtskrivarna Embee och Promoe, som var med och startade bandet Looptroop, är båda födda i Badelunda.

Bebyggelse

Området består av stadsdelen Bjurhovda i Västerås tätort, med både flerbostadshus och småhus. I södra delen finns flerbostadshus från 1960- och 1970-talet, medan småhusen ligger i norra delen. Vissa småhus är byggda före 1930-talet, men de flesta är från 1960-talet och framåt. Villorna längs Tillbergaleden och Skivyxvägen byggdes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Utanför tätorten finns mindre grupper av villor på landsbygden, bland annat längs Tortunavägen, i Berga och kring Anundshög och Badelunda. Dessa hus varierar i ålder, från före 1900 till efter 2010.

Cirka tre av fyra bostäder i området är flerbostadshus, vilket är något över genomsnittet för kommunen. De flesta av dessa är bostadsrätter, och det finns fler stora lägenheter med fyra eller fler rum jämfört med resten av Västerås.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bjurhovda skatepark)

1 timme och 3 minuter

19 minuter

18 minuter

12 minuter

Trafik och transporter

Området omges av Tillbergaleden, Tortunavägen/Bjurhovdagatan/väg 692 och Österleden. Riksväg 694 går genom området från Tillbergaleden till E18/Irsta via Badelundaområdet. Det finns bussförbindelser och ett cykelstråk som går genom Bjurhovda mot Anundshög i ena riktningen och mot city i den andra.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se