Visa sökformulär

Bjurhovda

Några kilometer nordöst om Västerås city ligger Bjurhovda. Ungefär 4 900 västeråsare bor här. Här kan du njuta av friluftslliv i Badelundaområdet och Anundshög.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Bjurhovda

Bjurhovda sträcker sig över ett stort område nordöst om Västerås centrum. Förutom själva stadsdelen Bjurhovda är området norrut med Badelunda, Anundshög och Malma inkluderat, liksom västerut med bland annat byarna Berga och Sörby. Här finns alltså en stor variation och du kan njuta av alltifrån historiska lämningar på Anundshög, naturreservat i Badelunda och central puls vid Bjurhovda centrum.

Vilka bor här?

På Bjurhovda bodde det 4 889 personer år 2021. Mellan 2020 och 2021 minskade befolkningen med 163 personer eftersom fler flyttade ifrån än till området. Fram till och med 2031 förväntas befolkningen på Bjurhovda öka 5,8 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur åldersfördelningen ser ut för kvinnor respektive män på Bjurhovda och innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. I stort sett är befolkningspyramiden för Bjurhovda densamma som för kommungenomsnittet.

Ålder i tabell

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Bjurhovda kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Bjurhovdas placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Bjurhovdaskolan F-6 med fritidshem har nära till skog och stora gröna ytor. Tre förskolor ligger i området, Soltorpets förskola som är vackert belägen bredvid en liten skogsdunge, Bjurhovdasmyckets förskola som ligger nära lekpark och skogsområde samt Bergakottens förskola och ligger i byn Berga. Tre boenden för personer med funktionsnedsättning och ett äldreboende finner du har. Mötesplatser i form av såväl familjecentrum som mötesplats för äldre saknas i området men det är inte så långt att ta sig till närmaste sådana som finns på Malmaberg. Mötesplatser för ungdomar finns i form av Bjurhovda fritidsklubb och fritidsgård och i Badelunda hittar du Badelunda kyrka.

I Bjurhovda centrum finns en tillfällig park som anlagts 2021, med stenar, gångar, planteringar och många sittplatser. Nära korsningen Österleden-Bjurhovdagatan finns en livsmedelsbutik.

I detta område finns gott om frilufts- och motionsmöjligheter. Från Hälla och upp genom Badelundaområdet finns mängder av motionsspår och precis i anslutning till bostadsområdet Bjurhovda finns motionsspår om 2,5 km i en kuperad bana. Här hittar du även Bjurhovdaparken med en grund pool för lek och svalka. Vidare finns aktivitetsmöjligheter på Malma motorbana, Hälla golfbana och naturupplevelsemöjligheter vid Anundshög i och med den vandringsled som går genom området. Isbana spolas vid den gamla Östra Bjurhovdaskolan. Norr om bostadsbebyggelsen finns en stor skog med fina bär och svampmarker. Genom skogen kan man promenera upp till Badelundaåsen.

Visste du att?


Anundshög (eller Anunds hög) är dels namnet på en storhög (gravhög) i utkanten av Västerås, dels namnet på fornminnesområdet högen ligger i. Högen är Sveriges största gravhög och mäter 9 meter på höjden och ungefär 65 meter i diameter på bredden. En härd under högen har med C14-metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid.

Badelundaåsen är en lång och stor rullstensås i Svealand. Åsen går från Nyköpingstrakten i Södermanland till sjön Siljan i Dalarna och är känd för många fornminnen, särskilt i trakterna kring Badelunda strax utanför Västerås, som givit åsen dess namn.

Musikerna och låtskrivarna Embee och Promoe, som var med och startade bandet Looptroop, är båda födda i Badelunda.

För dig som gillar belysning kan vi avslöja att det i detta område finns hela 694 ljuspunkter (gatubelysning etc).

Bebyggelse

Området består av stadsdelen Bjurhovda där det finns både flerbostadshus och småhus. I södra delen finns flerbostadshusen och i norra delen småhus. De flesta flerbostadshusen har 2-4 våningar. Centralt i stadsdelen finns ett högre punkthus. Samtliga flerbostadshus byggdes under 1960 och 1970-talet. Det finns småhus i området som är byggda innan 1930-talet men en majoritet av husen har byggts successivt från 1960-talet framåt. Villorna längst upp i norr längs med Tillbergaleden och villorna på Skivyxvägen byggdes i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

I området finns det, utöver bostäderna i Bjurhovda, mindre bebyggelsegrupper med villor på landsbygden. Bland annat längs med Tortunavägen, i Berga och i området kring Anundshög och Badelunda. Husen där är av blandade åldrar alltifrån innan år 1900 till hus som är byggda efter 2010.

Totalt i Bjurhovda ligger närmare två av tre bostäder i flerbostadshus vilket är något över genomsnittet för kommunen. Dessa bostäder utgörs nästintill uteslutande av bostadsrätter. Det finns betydligt fler stora lägenheter med fyra eller flera rum jämfört med Västerås totalt.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bjurhovda skatepark)

1 timme och 3 minuter

19 minuter

18 minuter

12 minuter

Trafik och transporter

Området omges av Tillbergaleden, Tortunavägen/Bjurhovdagatan/väg 692 och Österleden. Riksväg 694 tar dig rak igenom områdets mitt, från Tillbergaleden till E18/Irsta via Badelundaområdet.

Stadsbusslinje 1 (röd) går med täta turer mot city via sjukhusområdet. Även linje 24 går igenom området. Huvudcykelstråk går genom Bjurhovda, mot Anundshög åt ena hållet och mot city åt andra hållet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 00 00

Det här händer i Västerås

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 13 oktober

    Torsdagen den 13 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 november

    Torsdagen den 17 november sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i kommunfullmäktigesalen klockan 13.00. Då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

  • Nordic City Network träffas i Västerås under tre dagar

    Den 27 september anländer samhällsplanerare från 11 nordiska städer till Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Under tre dagar ska besökarna tillsammans med tjänstepersoner från Västerås stad jobba utifrån temat innerstadens utveckling, med särskilt fokus på trygghet och inklu...