Bäckby

I de västra delarna av Västerås kommun ligger Bäckby. Stadsdelen är idag hem åt drygt 9 400 västeråsare. På torget mitt i området finns det aktiviteter och mötesplatser för både stora och små.

Flygbild över Bäckby.

Det här är Bäckby

Ungefär fem kilometer väster om Västerås city finns Bäckby. På Bäckby torg finns ett nyrenoverat centrum med stort serviceutbud. Här finns även en aktivitetspark med färgglada klätterredskap som invigdes 2019. Ett kännetecken för stadsdelen är det stora konstverket i form av en totempåle som står utanför Bäckbys bibliotek.

Vilka bor här?

År 2023 bodde det 9 415 personer på Bäckby. Mellan åren 2022 och 2023 ökade befolkningen med 97 personer och fram till 2028 förväntas inga förändringar i antalet invånare. På Bäckby bor en något större andel barn och unga upp till 19 år än i Västerås totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Bäckby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Bäckbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Bäckby centrum erbjuder många typer av service, inklusive en ny aktivitetspark, bibliotek, familjecentrum/öppen förskola, fritidsgård, och fritidsklubb. Här finns även Bäckbykyrkan, familjeläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), och tandvård. Det finns livsmedelsbutik, kiosk, pizzeria, apotek och postombud.

För idrott och rekreation finns en fotbollsplan vid Bäckby torg och motionsspår i Bäckbyskogen. Bäckby centrum har stora uppvärmda ytor som Bäckby Torg, busshållplatsen och Gröna stråket. Planteringarna på torget är konstbevattnade.

Gröna stråket, som går genom Bäckby från norr till söder, rustades upp 2018-2022 med möbler, utegym, lekredskap, scen, belysning, vattenspel och växtlighet. Intill Gröna stråket finns en skatepark och flera lekparker. På vintern spolar kommunen flera isbanor i området.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?


Låtskrivaren och artisten Ana Diaz är uppvuxen på Bäckby, hon var nominerad till en Grammis i kategorin Årets Nykomling och Årets kompositör år 2016. Även den internationellt kända modellen Roger Dupé är uppvuxen på Bäckby.

Bebyggelse

På Bäckby är all bebyggelse, utom några få villor, uppförd efter 1965. Området har en blandning av småhus och flerbostadshus. De flesta bostäder byggdes på 1970-talet, med ett villaområde i norra delen som tillkom på 1980-talet. Husen är 1-3 våningar höga med några få undantag. Området har en större andel flerbostadshus än genomsnittet i Västerås.

De högsta husen är flerbostadshus och ligger nära Bäckby centrum. Nya bostäder har tillkommit de senaste åren och fler är planerade eller påbörjade. Det finns också ett område med arbetsplatser, Bäckby park.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

bäckby bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bäckby centrum)

1 timme och 8 minuter

20 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Bäckby omges av Surahammarsvägen, Köpingsvägen, E18 och Järnbruksgatan. Lisjögatan går genom området från norr till söder, och Välljärnsgatan från väst till öst.

Du tar dig snabbt till och från Bäckby med buss. För cyklister och fotgängare finns huvudcykelstråk till city och Erikslund, samt flera cykelkopplingar österut genom gång- och cykeltunnlar.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se